Terve.fi

Yleistietoa punkin puremasta

Yleistietoa punkin puremasta
Punkin levittämään borrelioosin saa Suomessa vuosittain 6000 ihmistä. Taudinkuvalta borrelioosi on vaihteleva. Lisätietoa punkin puremasta.
Julkaistu: 15.4.2018

Punkin levittämä borrelioosi tai Lymen borrelioosi, on taudinkuvaltaan vaihteleva infektiosairaus, jonka aiheuttaa Borrelia burgdorferi -spirokeettabakteeri. Borrelia burgdorferista on useita alalajeja, jotka voivat aiheuttaa taudin. Taudin aiheuttavat bakteerit leviävät ihmiseen puutiaisen piston välityksellä.

Primaari-infektiossa noin puolelle Lymen tautiin sairastuneista ilmaantuu laajeneva rengasihottuma (Erythema migrans), jonka perusteella tautia voidaan alkaa hoitaa. Tauti voi olla myös laajalle levinnyt, jolloin oirekuva on moninaisempi. Oireita voivat levinneessä infektiossa olla mm. hyppivät nivel- ja lihaskivut, mono- tai oliogoartriitit, sydänoireet sekä keskushermosto-oireet kuten päänsärky ja väsymys. Lymen borrelioosin diagnoosi on kliininen, mutta etenkin levinneessä ja myöhäisoireisessa borrelioosissa tarvitaan laboratoriotutkimuksia kuten vasta-ainemäärityksiä. Lymen borrelioosia hoidetaan antibiooteilla.

Lymen borrelioosin aiheuttaa Borrelia burgdorferi –bakteeri, jota on useita alalajeja. Bakteeri tarttuu ihmiseen puutiaisen pureman välityksellä. Tauti voi tarttua aikuisen puutiaisen tai nymfi- eli nuoruusmuodon välityksellä. Useimmiten nymfit ovat tartunnan takana, koska ne jäävät helposti huomaamatta pienen kokonsa vuoksi.

Borrelioosi 2020: Näet borrelioosikartalta borrelialöydökset sairaanhoitopiireittäin

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tartuntatautirekisteri 11.8.2020

Borrelioosikartan tiedot perustuvat THL:n Tartuntatautirekisteriin. Tiedot Tartuntatautirekisteriin saadaan laboratorioiden ilmoittamista vasta-ainetutkimuksin varmistetuista borrelialöydöksistä.

Luvut eivät siis kuvaa borrelioositilannetta ajantasaisesti.

Tiedot soveltuvat paremmin pitkän ajan trendien ja eri alueiden erojen seurantaan.

Suomessa todettiin borrelialöydöksiä seuraavasti:

  • vuosi 2020: 851 (1.1.-11.8.)
  • vuosi 2019: 2230
  • vuosi 2018: 2119
  • vuosi 2017: 2331

Voit halutessasi tarkistaa päivitetyn borrelialöydösten määrän THL:n tartuntatautirekisteristä.

Puutiaisten esiintyminen Suomessa vaihtelee: puutiainen on levinnyt ainakin Pietarsaari-Joensuu-linjan eteläpuolelle, mutta sitä esiintyy paikoin pohjoisemmassakin erityisesti rannikkoseudulla. Eniten puutiaista esiintyy Ahvenanmaalla ja Saaristomeren alueella. Puutiaiset suosivat luonnossa kosteata ruohikko- ja heinikkomaastoa sekä pensaikkoja ja aluskasvillisuutta ja piston vaara onkin suurin tällaisissa paikoissa. Jos infektoitunut puutiainen pistää ihmistä, riski saada infektio on noin 10–20 %. Riskiä saada infektio pistossa lisää se, kuinka kauan puutiainen on ehtinyt olla iholla kiinnittyneenä. Infektion riski on olematon, mikäli puutiainen on irrotettu iholta vuorokauden kuluessa puremasta.

Borrelioosin seuranta

Borrelioosin hoidon tehoa voidaan arvioida vasta 2–3 kk:n jälkeen hoidon loppumisesta, mikä vaatii kärsivällisyyttä niin potilaalta kuin lääkäriltä. Hoitotuloksen arviointi perustuu lääkärin tekemään kliiniseen kuvaan.

Borrelioosin periytyvyys

Borrelioosi ei ole perinnöllinen tauti.

Borrelioosin yleisyys

Borrelioosia eli Lymen tautia esiintyy Euroopan lisäksi Pohjois-Amerikassa ja osassa Aasiaa. Puutiaisten borreliakantajuus vaihtelee alueittain huomattavasti. Suomessa puutiaisista noin 10 % on kantajia, tosin joillain alueilla kantajuus voi olla jopa 50 %. Suomessa on vuosittain ainakin 6000 borrelioosi-tartuntaa, joista 50–80 % kehittää oireita.

Borrelioosin ennuste

Suurin osa borrelioosi-tapauksista paranee täysin hoidon myötä, mutta osalle borreliainfektion sairastaneista kehittyy oireinen toipumisvaihe tai jopa pysyviä kudosvaurioita. Kyseessä ei useimmiten ole infektion jatkuminen, eikä uusiin antibioottikuureihin ole tarvetta. Paljon pelätty krooninen borrelioosi on erittäin harvinainen, mikäli tauti on tunnistettu ja hoidettu antibiootein.

Lähteet:

Hedman K. ym. Mikrobiologia. Kustannus Oy Duodecim 2010.

Nyman D. Lymen borrelioosi, Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2016.

Lumio J. Tietoa potilaalle: Krooninen borrelioosi eli krooninen Lymen tauti, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

A69.2 Lymen borrelioosi

Kommentoi »