Olen pettänyt miestäni pitkässä suhteessamme ja nyt kaduttaa – miten pääsisin syyllisyydestä?

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Olen pettänyt miestäni pitkässä suhteessamme ja nyt kaduttaa – miten pääsisin syyllisyydestä?
Puolisoaan pitkässä parisuhteessa pettänyt kokee nyt omantunnontuskia, mutta ei haluaisi satuttaa miestään. Päällimmäisenä toiveena hänellä on oman olonsa helpottaminen. Rakkausklinikan perheneuvoja Juha Petterson kehottaa puhumaan asiasta, vaikka pettäminen yleensä jättääkin jälkensä parisuhteeseen.
Julkaistu 3.9.2021

Puoliso kertoo pettäneensä miestä 40 vuoden avioliiton aikana, ja nyt mieltä kalvaa katumus, koska suhteet eivät johtaneet mihinkään. Pettäjä ei halua kuitenkaan satuttaa miestään, vaan haluaisi helpotusta omaan oloonsa – samalla myös miehensä oloon. Kysymyksestä ei käy ilmi, onko mies tietoinen pettämisestä.

Rakkausklinikan uusi perheneuvoja Juha Petterson sanoo, että pettäminen jättää aina jälkensä parisuhteeseen. Toisaalta, puhumattomuus voi kuitenkin johtaa etääntymiseen ja yksinäisyyden tunteeseen, ja vankka parisuhde sallii anteeksiannon.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

Olen pettänyt miestäni – miten helpottaisin loppuelämääni?

Olen pettänyt miestäni 40 vuotta kestäneen parisuhteemme aikana. Nyt katumus ja häpeä ovat seuralaiseni. Tämä johtunee siitä, että suhteet eivät johtaneet mihinkään ja minulle tuli hyväksikäytetyksi kokemisen tunne.

Olemme jo iäkkäitä enkä halua rasittaa miestäni asialla. Hän on jo kärsinyt oman osuutensa. Mitä voin tehdä, jotta helpottaisin omaa loppuelämääni, samalla toivottavasti hänenkin?

Perheneuvoja Juha Petterson vastaa:

Hei ja kiitos viestistäsi! Olet ottanut askeleen siihen suuntaan, että vaikeat tunteesi voisivat helpottua ja saada ymmärrystä, kun kerroit tilanteestasi. Keskustelimme perheneuvojakollegojen kanssa lukemastamme. Meiltä jää varmasti paljon asioita ja vivahteita ymmärtämättä tekstin taustalta, mutta toivottavasti pohdintamme helpottaa sinua, herättää uusia ajatuksia ja mahdollisesti antaa ideoita käytännön tekoihin.

Viestisi alussa puhut tunteista, jotka seuraavat sinua pettämisen vuoksi: katumuksesta ja häpeästä. Tosiasia on, ettemme aina pysty elämään arvojemme ja hyvien ideaaliemme mukaisesti. Teemme valintoja ja toimimme tavalla, joka rikkoo meitä itseämme ja ihmissuhteitamme. Pettäminen parisuhteessa on sellainen asia, joka jää helposti kalvamaan mieltä, eikä sitä voi vain unohtaa. Tapahtuneeseen liittyvät tunteet ja ajatukset nakertavat minäkuvaamme ja itsetuntoamme: saatamme nähdä itsemme kielteisessä valossa ja kokea jopa itseinhoa ja -vihaa.

”Pettäminen parisuhteessa on asia, joka jää kalvamaan eikä sitä voi vain unohtaa.”
Perheneuvoja Juha Petterson

Syyllisyyden ja häpeän taakka voi saada meidät tuntemaan, ettemme ansaitse enää elämäämme hyvää, sellaisia asioita kuten rakkautta ja läheisyyttä. Tällainen ajattelutapa voi tuntua helpottavalta, jos koemme epätyydyttävän elämämme oikeudenmukaisena rangaistuksena tekemisistämme. Vaikeiden ristiriitojen kanssa eläminen voi kuitenkin pitkittyessään aiheuttaa masennusta ja lamauttaa ihmisen toimintakykyä. Ikävimmillään menneisyys pilaa mahdollisuuden hyvään tulevaisuuteen.

Perheneuvoja Juha Petterson on psykoterapeutti ja pastori Töölön seurakunnassa.

Viestisi perusteella koet tällä hetkellä neuvottomuutta siitä, miten sinun tulisi tilanteessasi toimia. Joskus pettämisen käsittelemisen ja siitä puhumisen tekee vaikeaksi pelkomme joutua hyvittelemään toiselle sitä loputtomasti. Huoli siitä, että joudumme hylkäämään omat toiveemme ja haaveemme: että olemme pettämisen vuoksi menettäneet suhteessa aloite- ja puheoikeuden, emmekä saisi odottaa ja vaatia enää mitään.

Mielestäni todelliseen rakkauteen kuuluu kuitenkin anteeksianto ja sovinto, sekä uudet mahdollisuudet. Jos näin ei olisi, uskon, että jokainen ihmissuhde päättyisi enemmin tai myöhemmin. Puhumista voivat estää myös pelot sen seurauksista. Päättyykö suhteemme, jos vaietut asiat tuodaan päivänvaloon tai jotain vielä pahempaa? Nykyinen tilanne voi olla hyvin ahdistava, mutta ennakoitavuudessaan turvallinen.

”Todelliseen rakkauteen kuuluu anteeksianto ja sovinto sekä uudet mahdollisuudet.”
Perheneuvoja Juha Petterson

Kerrot, että katumuksen ja häpeän tunteet eivät yksistään liity uskottomuuteen vaan siihen, etteivät toiset suhteet johtaneet mihinkään (ehkä pysyvämpään). Suhteista jäi myös hyväksikäytetty olo. Et kerro tarkemmin minkälaisia nämä suhteet ovat olleet, mutta ilmeisesti ne olivat sinulle vähintäänkin pettymys. Viestistäsi syntyy vaikutelma, että olisit toivonut ja ehkä tavoitellut uutta parisuhdetta.

Kollegojen kanssa pohdimme, minkälainen parisuhde teillä on miehesi kanssa ollut ja minkälainen se tällä hetkellä on? Suhteenne on ollut pitkä ja siihen on varmasti mahtunut monenlaisia elämänvaiheita. Pystyisitkö sanomaan, minkälaisia syviä kaipauksia ja tärkeitä toiveita on mahdollisesti jäänyt suhteessanne toteutumatta? Monesti pettämisen taustalla on kokemus, ettei omassa suhteessa mahdu olemaan kokonaisena. Itselle tärkeitä puolia jää varjoon ja joskus nämä puolet voivat tulla esille tai herätä henkiin jonkin toisen ihmisen kanssa. Tulee kokemus, että kerrankin joku ymmärtää ja arvostaa minua oikealla tavalla, näkee minut sellaisena kuin olen.

Miten parisuhteessanne on voinut tuoda toiveitaan esille? Miten olette pystyneet luomaan yhteistä ymmärrystä siitä, minkälaista elämää haluisitte elää? Jos sinun olisi tarpeen selvittää miehesi kanssa välejänne nyt, miten luulet sen onnistuvan? Osaisiko miehesi kuunnella sinua ja olla myötätuntoinen, vaikka tapahtuneet asiat tuntuisivat pahoilta ja loukkaavilta?

Kerrot viestissä, että olette iäkkäitä etkä halua rasittaa miestäsi, koska hän on jo osansa kärsinyt. Onko niin, että miehesi tietää jotain pettämisistäsi ja on kärsinyt niistä? On varmasti totta, että vaikeista asioita puhuminen lisää usein hetkellisesti kärsimystä, mutta kärsimystä seuraa usein vaikenemisestakin.

Puhumattomuudesta parisuhteessa seuraa ainakin etääntymistä toisesta ja yksinäisyyttä, koska emme jaa samaa sisäistä todellisuutta. On vaikeaa katsoa yhdessä tulevaan, koska jaettua nykyhetkeäkään ei ole varsinaisesti olemassa. Vaikeista asioista suoraan puhuminen lisää perheneuvojien kokemuksen perusteella usein puolisoiden välistä luottamusta. Sillä avoimuuden ja rehellisyyden varassa on helpompi rakentaa yhteyttä toiseen, kun molemmat tietävät aidosti missä mennään. Olo helpottuu, kun ei tarvitse elää epätietoisuudessa ja arvailla, mitä toinen ajattelee.

”Puhumattomuus parisuhteessa johtaa etääntymiseen toisesta ja yksinäisyyteen.”
Perheneuvoja Juha Petterson

Pohdin, mitä tekisit parisuhteessasi, jos et tuntisi katumusta, häpeää ja mahdollisesti pelkoa. Jos ajattelet sitä arvomaailmaa, jonka varaan olet elämäsi rakentanut, minkälaiseen toimintaan se sinua johdattaisi? Joudut varmasti ottamaan riskejä ja tekemään hypyn tuntemattomaan, jos haluat muuttaa tilannettasi.

On myös hyvä miettiä, missä määrin olet vastuussa miehesi tunteista: luuletko, että hän haluisi tietää totuuden asioista, vaikka se satuttaisi häntä aluksi? Haluisitko sinä, että miehesi puhuisi tunteistaan ja kokemuksistaan sinulle avoimesti, oli kysymys mistä tahansa?

Omia tunteita voi olla raskas kantaa yksin ja vaikeiden tunteiden keskellä ajatuksemme muuttuvat näköalattomiksi. Pyöritämme samaa kelaa ja tunnemme toivottomuutta. Monesti helpottaa, jos omista asioista voisi puhua jonkun luotettavan ihmisen kanssa myötätuntoisessa ja ymmärtävässä ilmapiirissä. Joillekin on helpompaa kääntyä ammattiauttajan puoleen.

Uskon, että toisen ihmisen kanssa omia voimavaroja ja kykyjä on helpompi hahmottaa, koska asioihin saa uutta perspektiiviä. Toiselta ihmiseltä saamme monesti ripauksen rohkeutta ja kannustusta, jonka avulla uskallamme tehdä tarpeelliset muutokset elämäämme. Onkohan sinulla joku, jonka puoleen voisit kääntyä ja pyytää kuuntelemaan kokemuksiasi?

Toivottavasti asiat helpottuvat ja askeleet toivomaasi hyvää loppuelämään löytyvät. Voimia tulevaan ja hyvää syksyn alkua.

Perheneuvoja, Juha

Hae rohkeasti apua kirkon perheneuvonnasta!

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon perheneuvonnassa oli viime vuonna 16 840 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 24 754 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Yhteensä asiakaskohtaamisia oli yli 85 000.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista.

9 kommenttia