Terve.fi

Näin moni nainen pitää suu- ja anaaliseksistä

Näin moni nainen pitää suu- ja anaaliseksistä
Yhdyntä ei ole ainoa keino harrastaa seksiä. Suu- ja peppuseksi ovat nimittäin varsin monelle osa seksiä tai esileikkiä. Näin voi ainakin päätellä Suuresta suomalaisesta seksikyselystä 2010, joka järjestettiin Terve.fi-sivustolla.
Julkaistu 28.6.2010

Sekä miehet että naiset pitävät suuseksistä

Seksikyselyn mukaan esimerkiksi suuseksin antamisesta pitää yli puolet suomalaisista. Kun tutkimuksessa kysyttiin, kuinka hyvin erilaiset väitteet pitivät paikkansa, peräti 49 prosenttia vastasi nauttivansa (väite pitää täysin paikkansa) suuseksistä antavana osapuolena ja lisäksi kolmasosakin kertoi väitteen pitävän ainakin jossain määrin paikkansa. Vain 18 prosenttia totesi, ettei suuseksin antaminen ollut mieluista.

Suuseksistä ottavana osapuolena piti tätäkin suurempi joukko. Jopa 59 prosenttia kertoi nauttivansa suuseksistä vastaanottavana henkilönä, ja noin kolmasosa (28 %) piti siitä vähintään jossain määrin. Suuseksi ei kelvannut ainoastaan 13 prosentille vastaajista.

Miehet pitivät suuseksin antamisesta naisia enemmän, sillä miehistä väitettä täysin paikkansa pitävänä piti 60 prosenttia vastanneista. Vain 14 prosenttia miehistä vastasi suuseksin antamisen olevan epämieluista. Naisista taas suuseksistä antavana osapuolena piti 44 prosenttia (väite pitää täysin paikkansa), kun taas noin viidesosa (19 %) ei nauttinut hommasta laisinkaan.

Miehet pitivät myös suuseksin vastaanottamisesta naisia enemmän. 68 prosenttia miehistä kertoi pitävänsä suuseksistä ottavana osapuolena, kun naisista 54 prosenttia vastasi samoin. Vain yksi kymmenestä miehestä (11 %) totesi, ettei suuseksin saaminen miellyttänyt. Naisten keskuudessa luku oli hieman suurempi (14 %).

Harva nainen pitää anaaliseksistä

Anaaliseksi on kyselyn perusteella selvästi suuseksiä harvinaisempaa. Kaikista kyselyyn vastanneista vain 14 prosenttia paljasti pitävänsä anaaliseksistä (väite pitää täysin paikkansa). Anaaliseksistä jollain tavalla piti neljäsosa ja selkeästi suurin osa (60 %) ei hommasta pitänyt sitten laisinkaan.

Ei liene yllättävää, että miesten mielestä anaaliseksin harrastaminen tulisi kysymykseen naisia useammin. Noin neljäsosa (28 %) miehistä kertoi pitävänsä peppuseksistä, kun naisten kohdalla ainoastaan seitsemän prosenttia vastasi samoin. Peppuseksiä eivät halunneet miehistä 44 prosenttia ja naisista huomattava enemmistö, 68 prosenttia. Loput vastaajista olivat siltä väliltä.

Kyselyssä emme tiedustelleet, pitikö vastaaja anaaliseksistä ottavana vai antavana osapuolena.

Sinkkujen ja parisuhteessa (avo- tai avioliitossa) olevien suu- ja anaaliseksiä koskevat vastaukset eivät poikenneet merkittävästi toisistaan. Sen sijaan rekisteröidyssä parisuhteessa olevat olivat kyselyn perusteella myönteisempiä anaaliseksin kohdalla verrattuna heterosuhteissa oleviin.

Suuri suomalainen seksikysely 2010

Kyselytutkimukseen osallistui yhteensä 1314 yli 15-vuotiasta vastaajaa, joista enemmistö oli naisia. Osallistujista 58 prosenttia oli iältään 21-40-vuotiaita, ja reilu 60 prosenttia oli joko naimisissa tai avoliitossa.

1 kommentti