Terve.fi

Yleistietoa myyräkuumeesta

Yleistietoa myyräkuumeesta
Mikä myyräkuumeen aiheuttaa? Millainen on tyypillinen potilas? Lue myyräkuumeesta!
Julkaistu: 5.4.2018

Myyräkuume (nephropathia epidemica) kuuluu munuaisoireisten verenvuotokuumeiden tautiryhmään. Taudin aiheuttaa Suomessa Puumala-virus, joka leviää metsämyyrän välityksellä ympäristöönsä. Taudin esiintymisessä on vuosi- ja vuodenaikavaihteluja, jotka selittyvät jyrsijöiden määrän ja niiden infektioasteen vaihtelulla. Suomessa todetaan yli 1 000 varmistettua tautitapausta vuodessa ja esiintymishuippu osuu yleensä syys-tammikuun välille. Myyräkuumetta esiintyy eniten Itä- ja Keski-Suomessa. Tyypillinen potilas on maanviljelijä, mökkeilijä tai metsästäjä, joka on altistunut metsämyyrän eritteille.

Myyräkuumeen aiheuttaja

Myyräkuumeen aiheuttaa hantavirusten ryhmään kuuluva Puumala-virus. Virus lisääntyy ilmeisesti pääasiassa metsämyyrissä. Eläimet itse eivät sairastu mutta erittävät suuria määriä viruksia sylkeensä, virtsaansa ja ulosteisiinsa. Ihmisiin virus leviää pääasiallisesti sisäänhengitysilman sisältämän jyrsijöiden eritteiden saastuttaman pölyn välityksellä. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen.

Myyräkuumeen seuranta

Hoidon jälkeen potilaalle tulisi määrätä kontrollikäynti joko avohoidossa tai sairaalan poliklinikalla noin kuukauden kuluttua kotiuttamisesta. Kontrollikäynnillä potilaan kliinisen tilan ja laboratoriolöydösten tulisi olla jo normaalit tai normalisoitumassa.

Myyräkuumeen periytyvyys

Myyräkuume ei ole periytyvä sairaus. Puumala virus ei tartu ihmisestä toiseen.

Myyräkuumeen yleisyys

Puumala-virusta ja sen aiheuttamaa tautia löytyy enimmäkseen Pohjois-Euroopan maista. Taudin esiintyvyys on suorassa suhteessa metsämyyrien esiintyvyyteen. Suomessa diagnosoidaan yli 1 000 varmaa tautitapausta vuodessa. Tästä on arvioitu, että vähintään 4 000 sairaustuu myyräkuumeeseen vuosittain. Eniten tautia esiintyy miehillä. Sen sijaan lapsilla myyräkuumetta tavataan melko harvoin.

Myyräkuumeen ennuste

Myyräkuume ei aiheuta nykykäsityksen mukaan kroonista munuaistautia. Taudin sairastaminen antaa elinikäisen immuniteetin Puumala-virusta kohtaan. Myyräkuumeen aiheuttamat kuolemantapaukset ovat hyvin harvinaisia.

Lähteet:

Mäkelä S. Myyräkuume (nephropathia epidemica), Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Lumio J. Myyräkuume, Lääkärikirja Duodecim, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

A98.5 Myyräkuume

Kommentoi »