Terve.fi

Munuaisten vajaatoiminnan hoito


Munuaisten vajaatoiminta hoidetaan dialyysihoidolla siinä vaiheessa, kun munuaisten toiminta on pettänyt. Lue lisää hoidoista.

Dialyysihoitoihin päädytään kroonisissa munuaisten vajaatoiminnan tapauksissa yleensä pysyvästi silloin kun munuaisten toiminta pettää. Akuuteissa ja vakavissa tilanteissa dialyysihoitoa käytetään huonon vaiheen ylipääsemiseksi ja elämän turvaamiseksi, siksi aikaa, kunnes muut hoidot alkavat tehota. Dialyysihoitojen rinnalla vakavissa taudeissa tulee myös miettiä munuaisensiirtoa siitä hyötyville potilaille.

Lue munuaisten vajaatoiminnan oireista.

Vähemmän vakavista tilanteista pyritään pääsemään yli lääkehoidoilla ja muilla toimenpiteillä. Näitä voivat olla mm. tukoksen laukaisu katetroimalla, ja osalla oireet lievittyvät nesteenpoistolääkityksellä. Infektiot hoidetaan antibiooteilla, jos siihen on tarvetta. Yhtä tärkeää on hoitaa muutkin vajaatoiminnasta aiheutuvat muutokset, kuten happo-emäs- ja elektrolyyttitasapainon muutokset.

Lue lisäksi munuaisten vajaatoiminnan yleisyydestä.

Kroonisemmissa tapauksissa vaurioiden kehittymistä lievitetään pitämällä verenpaine hyvällä tasolla. Verenpaineeseen ja sokeritasapainoon kiinnitetään erityistä huomioita diabeteksesta kärsivillä. Ruokavalioilla voidaan vaikuttaa proteiinien menetykseen ja elimistön happamuuteen ja sen säätelyyn, sekä muihin tärkeisiin osa-alueisiin, kuten verenpaineeseen. Hoidon seuranta soveltuu erityisesti diabeteksessa virtsan albumiinitasojen seuraamiseen. Autoimmuunityyppisiin sairauksiin on myös omat hoitonsa. Osaan sairauksista ei ole kunnollista hoitoa.

Lähteet:

Metsärinne K, 2006, Dialyysipotilas tänään. Lääkärilehti: 2006;61(15-16):1713-1715

Mustonen J, 2005, Munuaisten kroonisen vajaatoiminnan hoito: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.

Rauta V, 2007, Glomerulonefriitti: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.

Niskanen L, 2007, Diabeettinen nefropatia: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.

Honkanen E, 2007, Akuutti munuaisvaurio: Lääkärinkäsikirja, 8. uudistettu painos. Duodecim, Helsinki.

Kääriäinen H & Tryggvason K, 1995, Perinnölliset munuaistaudit ja niiden geenidiagnostiikka. Duodecim: 1995;111(15):1399

Salmeja K ym., 2004, Elinsiirrot - käypää hoitoa jo 40 vuoden ajan. Duodecim: 2004;120(11):1359-69

Kaartinen K. Kroonisen munuaisten vajaatoiminnan hoito, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Julkaistu: 15.4.2018