Terve.fi

Monipuolinen hoito laskee verenpainetta parhaiten


Järjestelmällinen hoito, johon kuului verenpainelääkitys, elämäntapojen muutos, neuvonta, moniammatillinen hoitotiimi ja kontrollimittaukset yhdessä laskevat parhaiten verenpainetta.

Tuoreen meta-analyysin mukaan aikuisen korkea verenpaine saadaan parhaiten laskemaan, kun hoitostrategiaan kuuluu useita eri osa-alueita, ja potilas sekä hoitotiimi käyvät yhdessä läpi kaikki huomioitavat tekijät.

Hyvästä verenpainelääkkeiden saatavuudesta ja elämäntapamuutoksista huolimatta korkea verenpaine on suuri kansanterveydellinen ongelma. Erään arvion mukaan vain 13,8 prosenttia korkeasta verenpaineesta kärsivistä aikuisista kontrolloidaan säännöllisesti, ja sellaisistakin aikuisista, jotka saavat verenpaineen hallintaan tarvittavaa hoitoa, vain 37,1 prosenttia on kontrolloinnin piirissä.

Vastikään Annals of Internal Medicinessa julkaistussa meta-analyysissä tutkijat vertailivat kahdeksan erilaisen verenpaineen seuranta- ja kontrollimenetelmän tehokkuutta. Tutkimukseen huomioitiin yhteensä 121 vertailua sadasta eri artikkelista, joissa oli yhteensä lähes 56 000 korkeasta verenpaineesta kärsivää potilasta.

Joulukuun loppupuolella julkaistusta raportista kävi ilmi, että muuttujien sopeuttamisen jälkeen kolme monitasoisinta strategiaa osoittautuivat tehokkaimmiksi systolisen verenpaineen laskemiseksi: Järjestelmällinen hoito, johon kuului verenpainelääkitys, elämäntapojen muutos, neuvonta, moniammatillinen hoitotiimi ja kontrollimittaukset, johti merkittävimpään systolisen verenpaineen laskuun (keskimäärin 7,1 mmHg).

Toiseksi tehokkainta oli verenpainelääkitys yhdistettynä tiimihoitoon (-6,2 mmHg), ja kolmanneksi paras vaihtoehto oli monitasoinen strategia ilman tiimihoitoa (-5,0 mmHg). Esimerkiksi kaksiosaiset potilasstrategiat liittyivät pienempään systolisen verenpaineen laskuun: terveysvalmennus laski systolista verenpainetta keskimäärin 4,3 mmHg ja siihen lisätty kotona tehty verenpaineen seuranta keskimäärin 2,2 mmHg.

Erilaisten elektronisten hoito ja päätöksentekojärjestelmien käyttö johti keskimäärin 3,77 mmHg:n laskuun systolisessa verenpaineessa. Palvelun tarjoajan koulutuksella tai auditoinnilla ja palautteella ei ollut merkittävää vaikutusta.

- Tuloksemme osoittavat, että monitasoiset toteutusstrategiat ovat hyödyllisimpiä verenpaineen hallinnassa, ja niitä tulisi suosia kliinisissä käytännöissä ja kansanterveyspolitiikassa, tutkijat toteavat raporissaan.

Tutkijat toteavat, että vaikka näiden monipuolisten hoitomuotojen laajentaminen rutiininomaiseksi kliiniseksi käytännöksi kannattaa, tarvitaan vielä lisätutkimuksia siitä, mikä hoitoyhdistelmä on kustannustehokkain ja kestävin ratkaisu pitkällä aikavälillä.

Lähde: Annals of Internal Medicine 2017 I ja II.

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisää:

Näin lasket verenpainetta

Onko sinulla korkea verenpaine? Sillä voi olla yhteys muistin heikkenemiseen

Julkaistu: 3.1.2018