Terve.fi

Mitä on hapettuminen?


Ihmisen elimistössä vapaita radikaaleja muodostuu joko elimistön omissa hapettumisprosesseissa tai jonkin ulkopuolisen lähteen vaikutuksesta. Lue lisää hapettumisesta.
Teksti Toimitus

Rauta ruostuu ajan myötä ilmassa olevan hapen vaikutuksesta. Tämä on esimerkki hapettumisreaktiosta, jota hyvin reaktiokykyiset yhdisteet eli vapaat radikaalit vievät eteenpäin. Ihmisen elimistössä vapaita radikaaleja muodostuu joko elimistön omissa hapettumisprosesseissa tai jonkin ulkopuolisen lähteen vaikutuksesta.

  • Endogeeniset eli sisäsyntyiset radikaalit syntyvät solussa normaalien hapettumisreaktioiden sekä entsyymien toiminnan seurauksena ja toimivat joko solussa tai sen ulkopuolella.
  • Eksogeenisten eli ulkosyntyisten vapaiden radikaalien lähteitä ovat muun muassa tupakan savu, otsoni, orgaaniset liuottimet, kemialliset torjunta-aineet sekä säteily.  

Vapailla radikaaleilla on elimistössä hyödyllisiäkin tehtäviä, sillä niitä käytetään hyväksi esimerkiksi taistelussa infektioita vastaan. Vapaa radikaali voi reagoida taudinaiheuttajan kanssa ja tehdä sen vaarattomaksi.

Radikaalien aiheuttama vaurio voi kohdistua myös elimistön omiin soluihin. Reagoidessaan toisten molekyylien kanssa vapaat radikaalit saattavat tuhota monia elimistön yhdisteitä ja rakenneosia, kuten solukalvoja. Vapaat radikaalit muuttavat yhdisteen kokoa ja muotoa sekä häiritsevät sen toimintaa.

Vapaiden radikaalien ”iskuja” solun pintaan osuu arviolta miljoona yhden sekunnin aikana, ja mikäli solun antioksidanttipuolustus ei ole riittävä, saattaa solu tai ainakin solun pinta tuhoutua.

Liialliseen vapaiden radikaalien määrään elimistössä liitetään kohonnut riski sairastua esimerkiksi syöpään tai sepelvaltimotautiin.

Lue antioksidanteista:

Hyviä antioksidanttien lähteitä

Antioksidantit ja liikunta

Julkaistu: 26.9.2008