Terve.fi

Mitä aivotärähdyksestä on hyvä tietää!

Mitä aivotärähdyksestä on hyvä tietää!
Mikä aivotärähdys on? Aivotärähdys on tavallisin traumaperäisistä lievistä aivovammoista, joka syntyy päähän kohdistuneen suoran tai epäsuoran vamman seurauksena. Lue lisää aivotärähdyksestä.
Julkaistu 18.11.2016

Mikä aivotärähdys on? Aivotärähdys on tavallisin traumaperäisistä lievistä aivovammoista, joka syntyy päähän kohdistuneen suoran tai epäsuoran vamman seurauksena. Aivotärähdys termillä tarkoitetaan vamman aiheuttamaa lievää aivovammaa, jonka ensioireisiin voi liittyä tajuttomuutta ja muistikatkoksia. Nimensä mukaisesti aivotärähdys syntyy aivojen heilahduksesta kallon sisällä ensin vammapuolella ja sen jälkeen toiselle puolelle. Lievä aivovamma voi syntyä myös pään voimakkaasta retkahduksesta ilman varsinaista suoraa traumaa.

Tavallisimpia aivotärähdyksen ensioireita ovat:

 • Päänsärky
 • Huimaus
 • Pahoinvointi
 • Vaikeus hahmottaa ympäristöä
 • Muistin häiriöt

Mitä on tärkeää tietää aivotärähdyksen jälkeen?

Aivoissa on satoja miljardeja hermo- ja niitä tukevia soluja, jotka säätelevät ja ohjaavat kaikkia toimintojamme. Käytännössä tämä tarkoittaa, että aivovamma voi vaikuttaa kaikkiin toimintoihimme niitä huonontavasti. Aivotärähdyksen tyyppi ja vakavuus riippuvat vammamekanismista, energian suunnasta, voimakkuudesta ja kestosta ja yksilöllisistä tekijöistä, kuten iästä, terveyshistoriasta ja terveydentilasta. Varma on, että päänvammalla on aina sekä lyhytaikaisia että pitkäaikaisia vaikutuksia, koska jokainen päänvamma muuttaa ainakin jonkin verran aivojen rakennetta ja toimintaa solutasolla.

Suurin osa aivotärähdyksen kärsineistä toipuu ensioireista 7-10 päivän levolla. Noin joka viidennellä alkaa esiintyä erilaisia jälkioireita, jotka voivat näkyä ja tuntua hyvin moninaisina fyysisinä, psyykkisinä ja jopa sosiaalisina oireina. Jälkioireiden oirekuva menee vastaavasti kuin kroonisissa sairauksissa – oireiden voimakkuus vaihtelee päivittäin, mutta oireet harvoin vain poistuvat itsekseen. Jälkioireet voivat alkaa vielä viikkojen jälkeen vammasta. Jälkioireet voivat myös mennä ohitse, mutta uusiutua hyvin herkästi rasituksessa tai pienenkin vamman seurauksena. Erityisesti toistuneiden aivotärähdyksien kanssa kannattaa olla erityisen tarkkana, koska aikaisemmat vastaavat vammat altistavat vakavammille seuraaville aivovammoille.

Aivotärähdyksen mahdollisia muita jälkioireita ovat pitkittyneiden ensioireiden lisäksi:

Fyysiset

 • Heikentynyt tasapaino, motoriikka ja koordinaatio
 • Jatkuva lievä päänsärky
 • Pumpulinen / utuinen / epätodellinen olo
 • Heikentynyt reaktiokyky
 • Heikentynyt voimakkaiden valojen ja äänien sietokyky
 • Vaikeus kohdistaa katsetta
 • Korvien soiminen

Psyykkiset

 • Väsyneisyys ja epätavallisen nopea fyysinen ja/tai psyykkinen väsyminen
 • Heikentynyt keskittymiskyky
 • Ahdistuneisuus ja masentuneisuus
 • Ajattelun hidastuminen
 • Heikentynyt paineensietokyky
 • Uniongelmat

Sosiaaliset

 • Ärsyyntyvyys ja matala kynnys hermostumiseen
 • Persoonallisuuden muutokset

Miten aivotärähdystä hoidetaan?

Aivotärähdysten jälkioireiden hoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten tarjolla oli lähinnä leposuositus. Ensimmäiselle kahdelle viikolle leposuositus on paras ohje joka tapauksessa, koska aivovammat palautuvat parhaiten levossa. Aivotärähdyksen jälkeisiä oireita on syytä hoitaa ja kuntouttaa, jos fyysisessä tai psyykkisessä toimintakyvyssä tuntuu olevan edelleen muutoksia ns. lepovaiheen jälkeen. Oireille on tyypillistä päivittäinen vaihtelu, mutta niiden muuttuessa enemmän tai vähemmän pysyväksi olotilaksi on aina viimeistään syytä hakeutua tutkimukseen ja hoitoon. Lievän aivovamman jälkeisille monimuotoisille oireilla ei ole aina nimiä, vaan ne muistuttavat enemmän huomioina käytännön elämässä, että kaikki ei ole ja toimi kuin ennen.

Lähteet:

Petraglia AL. Bailes JE. Day AL. Handbook of Neurological Sports Medicine. Human Kinetics. 2015.

Artikkeli on julkaistu aiemmin pidennettynä versiona Fightsport-lehdessä 4/2016

Kirjoittaja: Jani Mikkonen D.C. kiropraktikko, erikoistunut neurologiseen kuntoutukseen. Vastaanotto Helsingissä, www.selkakuntoutus.fi.

Lue lisäksi:

Kommentoi »