Sairaudet

Aivotärähdyspotilaan seurantaohje

Kuinka aivotärähdystä hoidetaan kotona? Milloin tulee kääntyä lääkärin puoleen?

Teksti Terve Media Oy
6.5.2013 Terve.fi

Aivotärähdyksellä tarkoitetaan lievää, iskun aiheuttamaa aivojen toiminnan häiriötä, lievää aivovammaa. Aivojen kommootio tarkoittaa samaa. Suomessa kaikista sairaaloissa hoidetuista aivovammoista ylivoimaisesti suurin osa syntyy kaatumis- ja putoamistapaturmissa. Seuraavaksi yleisin syy on liikenneonnettomuudet. Usein alkoholi on mukana tapauksissa ja vaikeuttaa mahdollisen aivovamman arviointia.

Kun päähän kohdistuneeseen iskuun liittyy tajunnan menetys, muistin menetys tai esimerkiksi tuntopuutoksena ilmenevä hermoston oire, kyseessä on aivovamma. Oireiden esiintyessä lieväasteisina ja ohimenevinä puhutaan aivotärähdyksestä. Aivotärähdykseen ei kuitenkaan liity tajuttomuutta, yli 10 minuutin muistinmenetystä tai kouristuksia, ja mahdollinen päänsärky on lievää sekä oksentelu satunnaista.

Omahoito

Ensivaiheessa on tärkeintä erottaa välitöntä sairaalahoitoa vaativat potilaat. Mikäli sairaalaseurantaan ei ole aihetta, aivotärähdyksen saanutta voidaan seurata kotona. Tällöin paikalla tulee olla vähintään vuorokauden ajan tajunnantason tarkkailuun kykenevä aikuinen ihminen. Potilas herätetään yölläkin muutaman tunnin välein voinnin tarkistamiseksi.

Kotiseurannassa lievistä oireista ei tarvitse huolestua. Päänsärkyä, pahoinvointia, väsymystä, huimausta ja lievää muistivaikeutta voi esiintyä. Päänsärkyä voi lääkitä ensisijaisesti parasetamolilla. Mikäli sekavuutta, rajua oksentelua, poikkeavaa väsymystä tai voimakasta päänsärkyä ilmenee, on hakeuduttava välittömästi hoitoon.

Oireet kestävät tyypillisesti joitakin päiviä, ja toipuminen on yleensä täydellistä. Oireiden kestäessä yli viikon on hakeuduttava lääkäriin. Sairausloman tarve riippuu ammatista, yleensä työhön paluu onnistuu 1-3 vuorokaudessa. Alkoholin käyttöä ja kovaa urheilua on syytä välttää muutaman päivän ajan.

Pääpiirteittäin lasten aivotärähdysten seurantaan ja hoitoon hakeutumiseen pätee samat ohjeet kuin aikuisilla. Lievän aivotärähdyksen jälkeen lasta voidaan seurata kotona, mikäli hälyttäviä oireita ei ilmene. Lapsi saa liikkua ja leikkiä normaalisti. Mahdollista päänsärkyä voi lääkitä parasetamolilla.

Milloin lääkäriin?

Potilas on välittömästi toimitettava sairaalahoitoon, jos hänellä iskun jälkeen on jokin seuraavista oireista:

  • tajuttomuus
  • vaikeuksia pysytellä tajuissaan (esim. pitää silmiä auki)
  • vaikeuksia ymmärtää puhetta/tekstiä
  • tunnon menetys
  • yleinen heikkous
  • näön menetys
  • kuulon menetys
  • verenvuoto korvasta
  • musta silmä ilman silmään kohdistunutta vammaa 

Lieväkin vamma antaa aiheen hakeutua viipymättä sairaalaan, mikäli siihen liittyy tajunnantason häiriöitä tai yli 10 minuutin muistinmenetys tai muita hankalia oireita.

Vakavampaan aivotärähdykseen voi liittyä kouristuksia tai kallonmurtuman merkkejä, vaikka tajuttomuutta tai muistinmenetystä ei olekaan. Riskiä lisäävät vielä potilaan yli 65 vuoden ikä, veren hyytymistä estävä lääkehoito tai muiden sairaalahoitoa vaativien vammojen esiintyminen. Näissä suuren riskin tilanteissa tarvitaan sairaalaseurantaa. Myös lapsipotilaiden ja päihtyneiden kohdalla voidaan tarvita muita useammin sairaalaoloissa toteutettavaa valvontaa.

Lähteet:

Terveysportti

Käypä hoito -suositus: Aivovammat

Lääkärin käsikirja, 2008, toim. Kunnamo ym.

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi