Mieheni säilyttää eksänsä rakkauskirjettä – se satuttaa, ja mietin onko hänellä vielä tunteita eksäänsä kohtaan?

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Mieheni säilyttää eksänsä rakkauskirjettä – se satuttaa, ja mietin onko hänellä vielä tunteita eksäänsä kohtaan?
Entiset suhteet voivat aiheuttaa mustasukkaisuuden tunnetta parisuhteessa, vaikka kaikki olisikin hyvin. Perheneuvoja Juha Petterson sanoo, että jos entistä elämää pitää peitellä, voi se aiheuttaa ahdistusta.
Julkaistu 24.9.2021

Yöpöydän laatikosta löytynyt miehen entisen kumppanin rakkauskirje saa naisen ajatukset vellomaan. Vieläkö mies haikailee eksänsä perään? Vieläkö hän rakastaa toista? Miksi hän säilyttää kirjettä?

Rakkausklinikan perheneuvoja Juha Petterson sanoo, että monessa parisuhteessa osapuolten entisen elämän käsittely voi olla vaikeaa. Muistutukset puolison menneisyydestä sekä mahdollisesti läheisestä ja intohimoisesta suhteesta voivat nostaa pintaan epäilyksiä ja pelkoa siitä, että aiempi suhde olisikin ollut jotenkin parempi. Hän sanoo, että suurella osalla meistä on useampi merkittävä ja tärkeä seurustelusuhde elämämme aikana. Ja vaikka suhteet ovat päättyneet eroon, voi niihin liittyä hyviä ja tärkeitä muistoja – mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että haluaisimme palata menneisiin suhteisiin.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

Minua satuttaa, että mieheni säilyttää eksänsä rakkauskirjettä yöpöydän laatikossa – onko hänellä vielä tunteita entiseen kumppaniin?

Löysin mieheni yöpöydän laatikosta hänen eksänsä lähettämän rakkauskirjeen. Minua satuttaa, että hän säilyttää kirjettä yöpöydän laatikossa. He ovat eronneet jo 2016.

Onkohan mieheni mahdollisesti vielä tunnetasolla kiinni hänessä, sillä hän ei juurikaan koskaan puhu hänestä? Ei hyvää eikä pahaa.

Perheneuvoja Juha Petterson vastaa:

Hei, tuot viestissäsi esille asian, joka on varmasti monessa suhteessa erittäin vaikea. Mitä tulisi ajatella puolison aiemmista suhteista ja millä tavalla ne ovat tai saavat olla läsnä nykyisessä suhteessanne? Tämä kysymys on tullut sinulle ajankohtaiseksi löytämäsi rakkauskirjeen myötä. Pohdit, onko miehesi tunnetasolla vielä kiinni eksässään, vaikka hän ei erityisemmin puhu aiemmasta suhteestaan, ja suhteen päättymisestä on kulunut jo vuosia. Tämä vaitonaisuus entisen kumppanin suhteen voi tuntua ristiriitaiselta, kun tiedät miehesi kuitenkin säilyttävän muistoa hänestä yöpöytänsä laatikossa.

Muistutukset puolison menneisyydestä sekä mahdollisesti läheisestä ja intohimoisesta suhteesta voivat ymmärrettävästi nostaa pintaan vaikealta tuntuvia kysymyksiä. Voisin kuvitella itse pohtivani – kuten sinäkin – onko puolisolla tunteita eksäänsä kohtaan tai haikaileeko hän jopa takaisin aiempaan suhteeseen? Kokeeko puoliso, että entinen suhde on ollut parempi kuin nykyinen suhde?

Perheneuvoja Juha Petterson työskentelee Töölön seurakunnassa. Hän on myös prsykoterpeutti ja pastori.

Pahin ja varmasti satuttavin ajatus on, että rakkaus suhteessamme olisi vähäisempää tai laimeampaa kuin muistoissa elävän entisen kumppanin kanssa. Ymmärrettävästi haluisimme kokea, että parisuhteemme on erityinen verrattuna aiempiin.

Keskustelin viestistäsi muutaman perheneuvojakollegan kanssa. Yksi heistä toi esille ajatuksen, että meillä voi olla tiedostamaton toive siitä, että olisimme puolisomme ainoa suuri rakkaus, siksi todisteet muusta tuntuvat loukkaavilta.

Tosiasia lienee, että suurella osalla meistä on useampi merkittävä ja tärkeä seurustelusuhde elämämme aikana. Vaikka suhteet ovat päättyneet eroon, voi niihin liittyä hyviä ja tärkeitä muistoja, joita haluamme säilyttää mielessämme esimerkiksi kirjeiden ja kuvien välityksellä. Muistoja sellaisista elämäntilanteista, jotka ovat muokanneet meistä sen, joka olemme.

”Monet meistä voivat tuntea myös surua ja haikeutta muistellessaan menneitä seurustelusuhteita. Se ei kuitenkaan tarkoita, että haluaisimme palata niihin.”
Perheneuvoja Juha Petterson

Luulen, että monet meistä voivat tuntea myös surua ja haikeutta muistellessaan menneitä seurustelusuhteita. Se ei kuitenkaan tarkoita, että haluaisimme palata niihin, vaan se kertoo mielestäni enemmän siitä, että olimme niissä tosissamme ja kokemamme menetys on ollut aito.

Parisuhteessa voi olla ahdistavaa ja pahimmillaan vieraannuttavaa elää, jos on sellainen tunne, että aiempi eletty elämä täytyy salata toiselta tai kieltää sen olemassaolo ristiriitojen välttämiseksi. Parisuhteen kannalta parempi ratkaisu on tunnustaa, että menneet suhteet ovat jossakin määrin läsnä nykyhetkessä. Tärkeää olisi yhdessä tutkia ja olla myönteisellä tavalla utelias sen suhteen, miten mennyt vaikuttaa tapaamme nähdä elämä tällä hetkellä.

”Parisuhteessa voi olla ahdistavaa elää, jos tuntuu että aiempi eletty elämä pitää salata."
Perheneuvoja Juha Petterson

Mietinkin, onko teidän suhteessanne jotain erityisiä syitä sille, ettei entisistä voisi puhua? Onko teidän välillänne tapahtunut jotain sellaista, joka on rikkonut luottamuksen, tai koetko tulleesi petetyksi jossain toisessa läheisessä ihmissuhteessa? Kysyn tätä siksi, että kerroit viestissäsi kirjeen löytymisen satuttaneen sinua. Mistä kärsimäsi henkinen kipu mahdollisesti kertoo?

Miten olette suhteenne aikana puhuneet aiemmista suhteistanne ja mitä näistä keskusteluista on seurannut? Jos miehesi suhde kirjeen kirjoittaneeseen eksään vaivaa mieltäsi, niin todennäköisesti ei lopulta auta kuin kysyä häneltä asiasta. Tosiasia on, että kirjeen merkityksen miehellesi tietää parhaiten hän itse. Ymmärrän toki, ettei kirjeestä puhuminen varmasti ole helppoa.

Miten miehesi mahtaa reagoida siihen, että olet lukenut hänen henkilökohtaisen kirjeensä? Joku voi kokea sen omien rajojen rikkomisena. Miehesi tunteita on tässä kohtaa hyvä kuulla, muuten on vaarana, ettette pääse puhumaan teidän suhteestanne, mikä lienee toiveesi. Taitoa vaatii, ettei keskustelussa päädyttäisi syyttelemään ja kritisoimaan toista, vaan asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään esimerkiksi minkälaisia asioita miehesi mielessä liittyy eksältä saatuun rakkauskirjeeseen.

Voi olla, että kirjeen herättämät ajatukset ja tunteet kertovat siitä, että teidän olisi hyvä käydä läpi kokemuksianne parisuhteestanne. Miten siinä toteutuvat sellaiset yleensä parisuhteissa tärkeät asiat, kuten turvallisuuden tunne, läheisyys, keskusteluyhteys, yhteiset unelmat? Miten teidän molempien menneisyydet voisi hyväksyä ja antaa niille se arvo, mikä niille kuuluu ja sitten keskittyä siihen, mitä teidän välillänne on nyt? Miten voisitte toteuttaa sitä mahdollisuutta, joka meillä kaikilla on suhteissamme uusien rakkaudellisten hetkien luomiseen? Hetkien, joista tulee yhteisiä lämpimiä muistoja.

Hyvää syksyä toivottaa perheneuvoja Juha

Hae rohkeasti apua kirkon perheneuvonnasta!

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon perheneuvonnassa oli viime vuonna 16 840 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 24 754 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Yhteensä asiakaskohtaamisia oli yli 85 000.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista.

Kommentoi »