Mieheni on kirjoitellut vieraille naisille salaa enkä luota häneen enää – olen neuvoton, mitä teen?

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Mieheni on kirjoitellut vieraille naisille salaa enkä luota häneen enää – olen neuvoton, mitä teen?
Luottamus kumppaniin murenee helposti kokonaan, kun toinen paljastuu valehtelijaksi. Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama sanoo, että menetetyn luottamuksen rakentaminen uudelleen on iso ja aikaa vievä prosessi. Se onnistuu harvoin ilman apua.
Julkaistu 22.10.2021

Rakkausklinikalle kirjoittanut nainen kertoo, kuinka hänen miehensä on jäänyt kiinni vieraille naisille kirjoittelusta useasti muutaman vuoden aikana. Luottamus on musertunut täysin, ja nainen on epävarmaan tilanteeseen täysin uupunut.

Nainen on yrittänyt hakea ulkopuolista apua, mutta miehen mukaan se ei ole tarpeen. Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama kuitenkin arvelee, että tilanne ei ole enää miehen omassa hallinnassa. Hänen toimintaansa voisi tarkastella pakonomaisena oireena, käyttäytymismallina, joka ei ole järkeilemällä hoidettavissa. Ulkopuolinen apu olisi välttämätöntä tilanteen selvittämiseksi.

Rakkausklinikka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon neuvontapalvelu, jossa perheneuvojat vastaavat lukijoiden lähettämiin kysymyksiin. Julkaisemme uusia kysymyksiä ja vastauksia Rakkausklinikalla joka perjantai.

Mieheni on jäänyt kiinni muille naisille kirjoittelusta viidesti – voinko päästä yli luottamuksen pettämisestä?

Miten pääsen yli luottamuksen pettämisestä? Mieheni on kirjoitellut muille naisille 3,5 vuoden aikana viidesti ja aina salassa. Jokaisella kiinnijäämiskerralla mieheni on vielä katsonut minua silmiin ja valehdellut. Hän sanoo, ettei halua muita ja rakastaa vain minua ja että lopettaa tämän.

Hän ei osaa nimetä syitä käytökselleen. Ehdotin perheneuvolaa, asumuseroa tai juttelua työterveyden psykologilla, mutta hän kieltäytyy kaikesta. Hän sanoo, että on vaan päättänyt, ettei enää tee mitään mikä loukkaa minua.

Minä en kuitenkaan voi uskoa ja luottaa häneen enää. Viikon olin musertunut, raivona ja rikki. Nyt olen keskittynyt itseeni ja tehnyt itselle rakkaita asioita. Miehestä kumpikaan asia ei ole hyvä, vaan hän laittaa viestiä heti perään, jos lähden kotoa.

Meillä on ollut riitoja aiheesta edelleen, vaikka olen ollut itse järkevänä osapuolena ja yrittänyt löytää asiaan jotain ratkaisua. Olen henkisesti loppu ja keinoton. Mitä teen?

Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama vastaa:

Kiitos kysymyksestäsi! Olet ollut kärsivällinen kumppani jaksaessasi miehesi salattua kirjoittelua ja valehtelemista asiasta näin pitkän aikaa. Mikähän suhteessanne on sellaista hyvää ja toimivaa, joka on saanut sinut kestämään epävarmuutta näin kauan?

Sinä olet ehdottanut monenlaisia keinoja ja palveluita avun saamiseksi, mutta miehesi uskoo oman päätöksensä riittävän kirjoittelujen lopettamiseen. Ilmi käyneet viisi kirjoittelukertaa kertovat kuitenkin näiden päätösten horjuvuudesta. Luottamusta ei voi rakentaa ainoastaan sinun hyvien yritystesi ja ratkaisukeinojesi varaan, vaan miehesi olisi itse otettava konkreettisia askeleita tilanteen korjaamiseksi.

”Luottamusta ei voi rakentaa vain toisen osapuolen ratkaisukeinojen varaan, vaan myös toisen on otettava konkreettisia askelia.”
Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama

On hyvä, että olet nyt keskittynyt oman hyvinvointisi hoitamiseen tekemällä itsellesi tärkeitä ja rakkaita asioita. Mies pyrkii kuitenkin kontrolloimaan menemisiäsi lähettämällä viestejä heti, jos lähdet kotoa. Miten hän mahtaa oikeuttaa tällaisen käytöksen itselleen? Ehkä hän on hädissään ja pelkää sinun jättävän hänet, mutta tällä tavalla toimimalla hän ennemmin työntää sinua kauemmas kuin kutsuu lähelle.

Kuvauksesi perusteella miehesi toiminnassa toistuu tietty kehä: ensin kirjoittelu muille naisille ja asian paljastuttua tapahtuneen kieltäminen ja siitä valehteleminen kirkkain silmin. Kun paljastuminen kuitenkin käy ilmeiseksi eikä kieltäminen enää auta, seuraavat rakkaudentunnustukset sinulle ja lupaukset siitä, että tällainen käytös ei tule toistumaan.

Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama sanoo, että jos sama toimintamalli toistuu aina vaan, tilanne ei ole enää ihmisen omassa hallinnassa.

Tämä voisi yhden kerran kuulostaa ymmärrettävältä ja anteeksiannettavalta lipsahdukselta, mutta sitten kuluu muutamia kuukausia ja tilanne toistuu. Kun sama kehä käydään läpi viisi kertaa kolmen ja puolen vuoden kuluessa, on selvää, että tilanne ei ole miehen omassa hallinnassa. Kyseistä kehää voisi tarkastella pakonomaisena oireena, käyttäytymismallina, joka ei ole järkeilemällä hoidettavissa. Aina kiinni jäätyään mies sanoo lopettavansa viestittelyn muille naisille. Hänen mielestään asia hoituu, kun hän vain päättää, että ei enää tee mitään sinua loukkaavaa. Mitään apua, tukea tai keskusteluita hän ei mielestään siihen tarvitse.

Näin kuluu muutama kuukausi. Jokin sisäinen paine miehen mielessä kasvaa kasvamistaan, kunnes hänen tulee taas kirjoitettua viesti jollekin naiselle. Ahdistus lievittyy vain palatakseen myöhemmin. Mitä mies tästä viestittelyprosessista saa? Ehkä jännitystä, vaihtelua arkeen, innostavia fantasioita, itsetunnon pönkittämistä – ja enemmän kuin minkään hyvän saamista pakonomainen toiminta luultavasti palvelee ahdistuksen pitämistä aisoissa.

”Aikuinen ihminen on itse vastuussa aiheuttamistaan loukkauksista.”
Perheneuvoja Päivi Stelin-Valkama

En usko, että mies pahuuttaan toimii näin, mutta hänen mahdollinen syyllisyydentuntonsa ei riitä estämään toimintaa. Hän on kuitenkin aikuisena ihmisenä vastuussa sinulle aiheuttamistaan loukkauksista. Ei vaikuta siltä, että hän kykenisi lopettamaan kirjoittelunsa ilman apua. Hänen illuusionsa sitä, että riittävä voima lopettamiseen löytyy hänen omasta päätöksestään, näyttää epärealistiselta. Hänen oma voimansa ja päätöksensä on jo viisi kertaa osoittanut riittämättömyytensä.

Olet pohtinut terapeuttisen avun hakemista. Ymmärrän, että sellaisen askeleen ottaminen tuntuu miehestäsi vaikealta. Kyse ei kuitenkaan ole syyllisten etsimisestä vaan siitä, että te kumpikin saisitte tilanteeseenne apua ja tukea. Ammattiapu on välttämätöntä, jotta pääsisitte yksin ja yhdessä purkamaan muodostunutta kierrettä. Ymmärrän, että kumpikaan teistä ei nyt voi hyvin.

Suhteessanne on kaksi osapuolta, miehesi ja sinä. Tässä tilanteessa miehesi on ajanut itsensä nurkkaan, jossa hänen ainoa roolinsa on olla syyllinen ja muuttua. Viestittelyn lopettamisesta hän onkin vastuussa, ja sen vastuun kantamiseen kuuluu vääjäämättä sitoutuminen avun hakemiseen. Entä millaisia rakentavia ja hyviä rooleja miehellä on perheessänne? Onko teidän kahden yhteinen tulevaisuus enää mahdollinen? Miten koet omat parisuhde- ja perheroolisi? Jos voisit taas luottaa mieheesi, millaista muutosta sinussa voisi tapahtua?

Menetetyn luottamuksen rakentaminen uudelleen on iso ja aikaa vievä prosessi. Sen etenemisen myötä teille tulee tarpeelliseksi ja mahdolliseksi tutkia suhdettanne muillakin elämänalueilla. Miten arkiset vastuut jakautuvat välillänne? Miten yleensä keskustelette, ilmaisette tunteita ja sovitte yhteisistä asioista? Mikä tuo teille iloa ja miten selviätte pettymyksistä?

Voimia tähän päivään ja tulevaisuuteen, mitä se eteenne tuokin!

Hae rohkeasti apua kirkon perheneuvonnasta!

Kirkon perheasiain neuvottelukeskuksia on 40 ja niissä työskentelee yli 180 työntekijää. Perheneuvonnassa on mahdollista keskustella ammattilaisen kanssa parisuhteen ja perheen vaikeuksista tai oman elämän solmukohdista. Asiakkaaksi voi tulla yksin tai yhdessä puolison tai muun läheisen kanssa. Asiakkuus ei vaadi kirkon jäsenyyttä ja se on asiakkaalle maksutonta. Noin puolella keskuksista on ostopalvelusopimus kunnan tai kuntayhtymän kanssa perheasioiden sovittelusta ja/tai perheneuvonnasta.

Kirkon perheneuvonnassa oli viime vuonna 16 840 asiakasta. Suurimpana tulosyynä edellisvuosien tapaan olivat vuorovaikutusongelmat. Perheneuvontaa tarjottiin videovälitteisesti 24 754 kertaa ja puhelimitse 12 717 kertaa. Yhteensä asiakaskohtaamisia oli yli 85 000.

Kysymyksiä Rakkausklinikalle tulee paljon, emmekä valitettavasti ehdi vastata ihan kaikkiin, mutta vastaamme niin nopeasti ja niin moneen kysymykseen kuin mahdollista.

5 kommenttia