Terve.fi

Masennus voi tulla työpaikalta

Masennus voi tulla työpaikalta
Uutispalvelu Duodecim
Julkaistu: 27.6.2006
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan työpaikkakiusaamisen uhriksi joutuneilla on jopa nelinkertainen riski sairastua masennukseen, mutta myös ennestään masentuneet näyttäisivät joutuvan helpommin epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Myös kiusaamiselta säästyneet oireilevat

Kivimäen ryhmä havaitsi myös, että pitkäkestoista kiusaamista kokeneilla oli suurentunut vaara sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. Havainto selittyi kuitenkin pitkälti sillä, että kiusatuista suhteellisen monet olivat ylipainoisia, mikä itsessään lisää sydäntautien riskiä.

Väärässä paikassa väärään aikaan

Kiusaamisen taustalla onkin usein koko työyhteisöä koskevia ongelmia, vaikka yksilöiden väliset ristiriidat ovatkin suuri syy. Yhteisöissä, joissa tapahtuu kiusaamista, tiedetään olevan usein erilaisia työn tekemisen ongelmia mm. rooliristiriitoja, huonosti määriteltyjä tehtäviä ja vastuita ja tyytymättömyyttä esimiestyöhön. Pitkäaikainen kiusaaminen vaatii lisäksi ilmapiirin ja työkulttuurin, joka sallii kiusaamisen. Työterveyslaitoksen erikoistutkija, Maarit Vartia-Väänänen näkee työpaikkakiusaamista olevan karkeasti jaoteltuna kahdenlaista.

Solmujen aukominen ehkäisee ongelmia

Työpaikkakiusaamista voidaan ehkäistä vähentämällä niitä työpaikkojen solmukohtia, joiden takia työntekijät joutuvat ristiriitatilanteisiin. Tähän päästään Vartia-Väänäsen mukaan esimerkiksi työnjakoa selkiyttämällä, kokouskäytäntöjä kehittämällä, yhteistyötä lisäämällä sekä muiden kuuntelun ja tiedonkulun turvaamisella. Myös koulutustilaisuudet auttavat usein löytämään yhteisen kielen, jolloin ongelmista on helpompi puhua.
Työpaikkakohtaiset toimintaohjeet ovat myös hyväksi todettu tapa ehkäistä kiusaamista ja helpottaa kiusaamiseen puuttumista. Ohjeet ovat hyvä apu etenkin, kun uusi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan puuttumaan kiusaamiseen. Mm. Helsingin kaupungilla on tällaiset ohjeet.
MasennusCopyright Duodecim 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa. Kielto koskee materiaalin käyttöä frame-tekniikalla, linkittämällä suoraan tähän tiedostoon sekä kaikkeen muuhun toimintaan mm. cache- ja proxy-tekniikalla. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen muillakin tavoilla kielletään. Tämä koskee myös tulostusta ja tallennusta muuhun kuin yksityiseen käyttöön.
Kommentoi »