Terve.fi

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Jäykkyys, kankeus, notkeus

Liikuntaa terveydeksi ja lääkkeeksi - Jäykkyys, kankeus, notkeus
Jäykkyyttä lisäävät myös runsas ja yksipuolinen työ sekä runsas istuminen. Liikunan avulla jäykkyyttä voidaan hidastaa.
Julkaistu 9.7.2017

Jäykkyydellä tarkoitetaan sekä liikkeissä ilmenevää suurentunutta vastusta eli kankeutta että liikkuvuuden huononemista eli liikkeiden laajuuden pienenemistä, vähentynyttä notkeutta.

Vanheneminen ja monet sairaudet lisäävät lihasten sisäistä jäykkyyttä ja johtavat yleensä niiden lyhenemiseen, vähentävät jänteiden, nivelsiteiden ja nivelkapselin venyvyyttä, ja aiheuttavat usein nivelruston ja muita nivelten vaurioita.

Jäykkyyttä lisäävät myös runsas ja yksipuolinen työ, runsas istuminen ja lihasten ja nivelten täysien liikelaajuuksien käytön puute päivittäisissä tehtävissä ja liikkumisessa.

Vammat ja kivut lisäävät jäykkyyttä aiheuttamalla suojamekanismina lihasten supistumista ja vähentämällä halukkuutta ja mahdollisuuksia liikkumiseen. Monet näistä tekijöistä vaikuttavat usein samanaikaisesti.

Jäykkyys saattaa aiheuttaa tai lisätä liikerajoituksia, kävelyn ja muun liikkumisen vaikeutumista, kankeutta, hitautta ja epätarkkuutta, väsyvyyden lisääntymistä, toiminnanvajauksia, tasapainon huononemista, ryhdin muutoksia ja tapaturmien riskin kasvua.

Liikunta ja jäykkyys

Lihasten ja nivelten jatkuvalla ja monipuolisella käyttämisellä voidaan hidastaa ja vähentää iän mukana tapahtuvaa jäykkyyden kehittymistä, ja jo kehittynyttä jäykkyyttä voidaan vähentää ja sen etenemistä hidastaa.

Tällä alueella tutkimuksen antamat tiedot ovat kuitenkin vajavaisempia kuin useimmilla muilla liikunnan käyttöalueilla. Tämän takia jäykkyyden ja sen haittojen ehkäisyssä ja hoidossa käytettävien liikuntaohjelmien sisällöt perustuvat paljolti kokemukseen.

Vankan tiedon puutteista huolimatta monissa asiantuntijaryhmien kannanotoissa jäykkyyttä vähentävää ja liikkuvuutta lisäävää venyttelyä suositellaan osaksi erityisesti iäkkäiden henkilöiden terveyttä edistävää liikuntaa.

Hoitokeinona venyttelystä on osoitettu olevan hyötyä ainakin polven nivelrikon ja pitkäaikaisten niskavaivoissa hoidossa sekä useiden ortopedisten toimenpiteiden jälkeisessä kuntoutuksessa. Venyttely yksinään ei kuitenkaan ole riittänyt parantamaan merkittävästi iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä.

Nivelten laajoja liikkeitä, lihasten suurta pituutta ja kudosten venymistä vaativat toiminnat säilyttävät notkeutta ja ehkäisevät kudosten lyhentymistä ja kankeutumista.

Liikuntamuodoissa tällaisia toimintoja sisältyy eniten notkeus- ja taitolajeihin kuten voimisteluun, taitoluisteluun, joogaan ja tai chi -harjoitteluun.

Jo runsaat ja monipuoliset päivittäiset toiminnat säilyttävät iäkkäiden henkilöiden liikkuvuutta.

Erillisillä harjoitteilla venytys- ja notkeusharjoitteilla liikkuvuutta voidaan ylläpitää ja lisätä erityisen tehokkaasti ja turvallisesti.

Venyttelyn toistaminen vähintään 2 – 3 kertaa viikossa voinee vähentää ja hidastaa merkittävästi jäykkyyden ilmenemistä ja sen aiheuttamia haittoja.

Ensimmäisten harjoitteluviikkojen aikana liikunnan vaikutukset perustuvat paljolti venyttelyliikkeiden aiheuttamien epämukavuuden tuntemusten kuten kivun kokemisen vähenemiseen tai parempaan sietämiseen. Useita kuukausia jatkuvassa harjoittelussa tapahtuu mahdollisesti muutoksia myös venytettyjen kudosten rakenteissa.

Lisäksi tulostettava ohje:

Kommentoi »