Terve.fi

Liikunta ja lihavuusLiikunta ja lihavuus

Vuoden 2008 syksyllä Suomessa järjestettiin konsensus -kokous, jossa pohdittiin lihavuutta kansanterveydellisenä ja -taloudellisena haasteena. Totuus on karua kertomaa: lihavien miesten osuus on lähes kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ja lihavien naistenkin osuus on selvästi suurentunut. Erityisen huolestuttavaa on tätäkin nopeampi lihavien lasten ja nuorten osuuden lisääntyminen.

Terveydenhuollon kustannusten kasvaminen taas on osittain suoraan yhteydessä lihavuuden ja siihen liittyvien sairauksien kasvavaan määrään.

Yksinkertaisesti lihavuudessa kyse on siitä, energiatasapaino on häiriintynyt eli syömme enemmän kuin kulutamme. Keskeisiä syitä ovat mittavat ympäristön ja työelämän muutokset sekä näihin liittyvät elintapamuutokset. Fyysisesti passiivinen ote elämään on turhan yleistä. Lisäksi ruokatarjonnan laajuus yhdistettynä mielihyvää tavoittelevaan elämäntapaan vaikeuttaa syömisen säätelyä. Tässä artikkelissa pohditaan liikunnan ja ylipäätään fyysisen aktiivisuuden merkitystä lihavuudessa.

Liikunta lihavuuden ehkäisyssä

Liikunnan vähyyden yhteys lihavuuteen on osoitettu laajoissa väestötutkimuksissa. Fyysisesti kaikkein passiivisimmilla, eli vähiten liikuntaa harrastavilla, lihavuuden yleisyys on noin nelinkertainen aktiivisimpaan luokkaan verrattuna. Liikunnan määrän lisäys ja fyysisen passiivisuuden väheneminen ovat molemmat yhteydessä vähäisempään lihavuuteen. Paras vaihtoehto on siis runsas liikunnan harrastaminen ja vapaa-ajan suuri aktiivisuuden määrä. Tutkimusten mukaan viikoittainen liikunta, joka vastaa yli 2000 kcal:n energiakulutusta, on yhteydessä lihavuuden ehkäisyyn. On huomattava, että edellä mainittu energiankulutus tarkoittaa noin tunnin mittaista kävelylenkkiä joka päivä eli reipasta fyysisesti aktiivista otetta jokaiseen päivään.

Lihavien henkilöiden vähäisempi fyysinen aktiivisuus ei kuitenkaan riitä osoittamaan, että liikkumattomuus olisi lihavuuden vaaratekijä, sillä aktiivinenkin ihminen voi lihoa ja vastaavasti passiivinen voi pysyä hoikkana. Syöminen on ihmisen energiatalouden avaintekijä, jota liikunta ja fyysinen aktiivisuus muokkaavat.

Liikunta lihavuuden hoitona

Lihavuuden hoidossa liikunnan tarkoitus on lisätä energiankulutusta ja vähentää lihavuuteen liittyviä terveyshaittoja. Oleellista on, että kaikki arjen fyysinen aktiivisuus ja liikunta kuluttavat energiaa, joten liikunnan ei välttämättä tarvitse olla yhtäjaksoista tai edes kovin kuormittavaa. Ratkaisevaa on kokonaiskulutus. Toisin sanoen mitä enemmän fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa, sitä enemmän kaloreita kuluu.

Liikunnalla ja ruokavaliolla muutoksia kehon koostumukseen

90-luvun puolivälissä julkaistiin järjestelmällinen katsaus, johon oli koottu tutkimustieto liikunnan vaikutuksista sekä painoon että kehon koostumukseen. Ilman ruokavalion kontrollointia kestävyysliikunta laihdutti noin 3 kg ja laihdutustulos johtui rasvakudoksen vähenemisestä. Voimaharjoittelun painoa pudottava vaikutus oli vähäinen, mutta merkittävää oli se, että rasvan määrä väheni samalla kun lihasmassa kasvoi. Toisin sanoen energiaa tehokkaasti kuluttavan kudoksen määrä lisääntyi. Pelkkä niukkaenerginen dieetti ilman liikuntaa pudotti painoa peräti noin 10 kg, mutta painonpudotuksesta noin 7,5 kg oli rasvaa ja 2,5 kg rasvatonta kehonosaa. Kestävyysliikunta ruokavalion lisänä johti parhaaseen tulokseen eli noin 12 kg:n painonpudotukseen, josta noin 10 kg oli rasvaa ja loput rasvatonta kehonosaa.

On siis huomattava, että ruokavaliolla tapahtuvaan laihduttamiseen liittyy aina rasvattoman kudoksen menetystä. Tätä terveyden ja painonhallinnan kannalta epäedullista reaktiota voidaan liikunnan avulla pienentää mutta ei poistaa kokonaan. Voidaankin todeta, että pelkkään ruokavalioon verrattuna liikunnan avulla laihdutettu painokilo on terveyden kannalta hyödyllisempi. Kevyemmän olon ja energiaa tehokkaasti kuluttavan lihaskudoksen lisääntymisen lisäksi kunto kohoaa ja mieli virkistyy.

Julkaistu: 23.9.2009