Terve.fi

Krooninen unettomuus aiheuttaa häiriöitä aivojen toiminnallisiin yhteyksiin

Krooninen unettomuus aiheuttaa häiriöitä aivojen toiminnallisiin yhteyksiin

Kroonisesta unettomuudesta kärsivillä potilailla oli merkittävästi muutoksia sekä aivojen kokonaisvaltaisissa että alueellisissa toiminnallisissa yhteyksissä.
Mainos

Krooniseen unettomuuteen liittyviä biologisia ja neurologisia mekanismeja ei tunneta vielä juuri lainkaan. Kiinalaistutkimuksessa selvitettiin tilan muutoksia funktionaalisissa magneettikuvissa.

Tammikuun lopussa NeuroImage Clinical -julkaisussa ilmestyneessä kiinalaistutkimuksessa selvitettiin kroonisen unettomuuden vaikutuksia aivoihin magneettikuvantamisen avulla. Tilaan liittyy tunnetusti toistuvia vaikeuksia nukahtaa sekä keskellä yötä ja liian varhain aamulla heräilyä, mutta aivojen muutokset näiden ongelmien aikana ovat pitkälti vielä tuntemattomia.

Tutkimukseen otettiin 45 kroonisesta unettomuudesta kärsivää potilasta ja 32 kontrollihenkilöä, jotka olivat tutkittavia henkilöitä vastaavia muun muassa sukupuolen, iän ja koulutushistoriansa osalta. Tutkijat arvioivat kaikkien tutkittavien lepotilan funktionaaliset magneettikuvat (resting-state fMRI), joiden perusteella he pyrkivät etsimään muutoksia kroonisesta unettomuudesta kärsivien aivoista.

Ensisijaisena tuloksena havaittiin, että kroonisesta unettomuudesta kärsivillä potilailla oli merkittävästi muutoksia sekä aivojen kokonaisvaltaisissa että alueellisissa toiminnallisissa yhteyksissä, verrattuna terveisiin kontrolleihin. Unettomuudesta kärsivien aivoverkko oli rakenteeltaan selvästi erilainen kuin kontrollihenkilöiden, ja useimmat muutokset korreloivat suoraan potilaiden unen laadun kanssa, kun unen laatua mitattiin Pittsburgh Sleep Quality Index arviointiasteikolla. Lisäksi fMRI-kuvista havaitut muutokset korreloivat myös Hamilton Depression Scale -pisteiden kanssa, kun taas Hamilton Anxiety Scale -pisteiden ja magneettikuvien välillä ei havaittu selkeää yhteyttä.

Yhteenvetona nämä tulokset osoittivat, että kroonisesta unettomuudesta kärsivillä potilailla sekä aivojen rakenne että eri alueiden väliset yhteydet ovat muuttuneet kokonaisvaltaisella ja alueellisella tasolla. Tulokset tukevat sitä hypoteesia, että krooninen unettomuus häiritsee aivojen toiminnallisia yhteyksiä, tutkijat kirjoittavat artikkelin kommenttiosiossa.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että tämän tutkimuksen otanta oli melko pieni, joten havaintojen vahvistamiseksi vastaava tutkimus täytyy toistaa vielä laajemmalla otannalla. Tulevissa tutkimuksissa olisi artikkelin mukaan myös hyvä seurata potilaiden kuvantamisen aikaista lepotilaa EEG-käyrältä, että voitaisiin olla varmoja siitä, että aivot todella ovat lepotilassa fMRI-kuvantamisen aikana.

Lähteet: Science Direct 16.2.2018

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi

Lue lisää:

Unettomuus: asiantuntijan neuvot käypään hoitoon

Julkaistu: 28.2.2018