Terve.fi

Keuhkoahtaumataudin oireet

Keuhkoahtaumataudin oireet
Keuhkoahtaumataudin oireita ovat hengenahdistus, yskä ja limaneritys. Monesti potilas tottuu oireisiin ja keuhkoahtaumatauti jää toteamatta.
Julkaistu: 15.4.2018

Tavallisimmat keuhkoahtaumataudin oireet ovat yskä, limaneritys ja hengenahdistus. Tyypillinen potilas on tupakoinut pitkään ja hän pitää oireitaan usein tupakkayskänä.

COPD kehittyy oireiseksi usein kymmenien vuosien tupakoinnin jälkeen, mutta vakavankin taudin huomattavasti nopeampi kehittyminen on myös mahdollista.

Oireet kehittyvät ja pahenevat hitaasti, ja potilas usein sopeutuu ja tottuukin niihin, jolloin tauti voi jäädä ajoissa toteamatta myös lääkärin vastaanotolla. Niinpä tauti saattaa edetä usein varsin pitkälle ennen ainoaa tehokasta ennustetta parantavaa hoitoa eli tupakoinnin lopettamista.

Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheet liittyvät usein hengitystieinfektioihin. Oireina ovat lisääntyneet ja märkäiset yskökset, hengenahdistusoireilun vaikeutuminen sekä turvotukset. Vaikeusasteesta riippuen pahenemisvaiheen hoito voi onnistua avohoidossa, hankalammat pahenemisvaiheet vaativat kuitenkin sairaalahoidon.

Varhaisdiagnostiikkaa olisi kyettävä tehostamaan. Oireita olisi aktiivisesti kysyttävä tupakoitsijoilta lääkärin vastaanotolla. Diagnoosi perustuu palautumattoman obstruktion toteamiseen spirometriatutkimuksessa.

Keuhkoahtaumataudissa uloshengityksen huippuvirtaus (PEF) on usein alentunut, mutta normaali arvo ei kuitenkaan poissulje lievää tautia. 2 viikon PEF-seurantaa käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin erottamiseen toisistaan.

Keuhkojen röntgenkuvassa nähdään pidemmälle edenneessä taudissa muutoksia rintaontelon mittasuhteissa, keuhkojen niukentunut verekkyys ja tippamainen sydänvarjo. Normaali röntgenlöydös ei kuitenkaan sulje pois keuhkoahtaumatautia.

Tavallista keuhkoröntgeniä tarkempi tietokonetomografiatutkimus antaa enemmän tietoa keuhkoista ja toteaa herkimmin keuhkolaajentuman. Sitä ei kuitenkaan rutiinisti käytetä diagnoosin teon apuvälineenä.

Valtimoverikaasuja analysoitaessa saatetaan nähdä vaikeassa taudissa veren niukkahappisuus ja hiilidioksidiylimäärä taudin pahetessa.

EKG eli sydänkäyrä sulkee pois muita sairauksia ja saattaa havaita vaikeaan tautiin liittyvän sydämen oikean puolen kuormituksen, joka johtuu heikentyneestä keuhkojen toimintakyvystä.

Polkupyörä–rasituskoe tai kävelytesti yhdistettynä verikaasuanalyyseihin kertoo sairauden vaikeusasteesta sekä työkyvystä.

Lähteet:

Keuhkoahtaumatauti, Keuhkosairaudet, Kustannus Oy Duodecim 2014.

Keuhkojen toimintakokeet, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2016.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Keuhkoahtaumatauti, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014.

1 kommentti