Terve.fi

Jännitätkö toisten seurassa?

Jännitätkö toisten seurassa?
Sosiaalisen fobian laukaisee yleisimmin tilanne, jossa henkilö joutuu esimerkiksi esiintymään yleisön edessä. Näissä tilanteissa henkilö kokee voimakasta pelkoa siitä, että hän tulee nöyryytetyksi tai että hänet häväistään. Lue lääkärin artikkeli.
Julkaistu 10.11.2009

Ujous on normaali luonteenpiirre, jonka voimakkuus vaihtelee henkilöstä toiseen ja joka lievenee yleensä ihmisen vanhetessa. Mitä ujompi henkilö on, sitä enemmän hän jännittää tilanteissa, joissa muut ihmiset voivat arvostella häntä.

Ohimenevä jännitys eli ”esiintymiskuume” ei ole psyykkisen sairauden oire, jos henkilö hallitsee jännittämisensä edes kohtuudella.

Liian harva hakee apua

Sosiaalisten tilanteiden pelosta eli sosiaalisesta fobiasta kärsivät henkilöt, joilla ilmenee toistuvasti ylenmääräistä ahdistusta ja pelkoa toisten ihmisten seurassa tai uusissa tilanteissa.

Sairaudesta on kyse silloin, jos vaiva alentaa henkilön jokapäiväistä toimintakykyä ja tuottaa merkittävää kärsimystä. Sairautta kutsutaan myös kahvikuppineuroosiksi, ihmispeloksi tai ihmiskammoksi. Se on yksi tavallisimmista mielenterveyshäiriöistä ja kuuluu ahdistuneisuushäiriöihin.

Sosiaalisten tilanteiden pelon tunnistaminen on puutteellista ja monet sairaudesta kärsivät henkilöt eivät hakeudu helposti hoitoon juuri suhteettoman voimakkaan ihmispelkonsa takia.

Onkin esitetty, että vain joka neljäs sairaudesta kärsivä on tunnistettu ja saa oikeaa hoitoa.

Nolatuksi tulemisen pelkoa

Sosiaalisen fobian oireet muistuttavat paljon paniikkihäiriön oireita: sydämentykytystä, punastelua, hikoilua, vapinaa, pahoinvointia ja puheen lamaantumista. Hoitamattomana sairaus kroonistuu helposti. Naimattomuus, avioerot ja työttömyys lisäävät riskiä sairastua.

Sosiaalisen fobian laukaisee yleisimmin tilanne, jossa henkilö joutuu esiintymään yleisön edessä. Työelämässä oireet voivat ilmetä tilanteessa, jossa henkilö joutuu tapaamaan esimiehiään, puhumaan vieraille ihmisille tai kohtaamistilanne toisten kanssa on ilmapiiriltään hankala tai ennen kokematon. Näissä tilanteissa henkilö kokee voimakasta pelkoa siitä, että hän tulee nöyryytetyksi tai että hänet häväistään.

Oireisto puhkeaa harvoin perheenjäsenten tai hyvien ystävien seurassa.

Moni jännittäjä turvautuu pulloon

Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsiviä pitää hoitaa aktiivisesti, koska heillä on 4-kertainen riski sairastua johonkin muuhun ahdistuneisuushäiriöön tai masennukseen normaaliväestöön verrattuna.

Lisäksi sairastuneista jopa 80 % käyttää liikaa alkoholia ja 20 % sairastuu päihderiippuvuuteen. Myös pakkoajatuksia tai pakkotoimintoja voi ilmetä.

Mitä nuorempana ihmispelko on alkanut, sitä isompi on muiden samanaikaisten psyykkisten sairauksien riski.

Hoitamattomalle henkilölle saattaa tulla ns. välttämiskäyttäytymistä eli henkilö erakoituu ja kieltäytyy lähtemästä uusiin tilanteisiin, joissa hän joutuu tekemisiin muiden kanssa.

Terapia ja lääkehoito auttavat

Sosiaalista fobiaa hoidetaan terveyskeskuksissa yleislääkäreiden vastaanotolla. Joskus tilanne voi vaatia psykiatrian erikoislääkäriä, kun vaiva ei helpota tai mukaan tulee joku muu samanaikainen mielenterveyshäiriö.

Hoitona on yleensä aina lääkehoidon ja terapian yhdistelmä. Lääkkeinä käytetään beetasalpaajia, jotka eivät ole psyykelääkkeitä, mutta ne helpottavat fobian aikaisia ruumiillisia oireita.

Vaikeissa sairausmuodoissa ja silloin, kun mukana on depressio, käytetään serotoniiniaineenvaihdunnan lääkkeitä useamman kuukauden ajan.

Rauhoittavia käytetään vain vaikeissa tapauksissa ja rajoitetusti, koska niillä on voimakas lääkeriippuvuutta aiheuttava ominaisuus.

Oman lääkärin kanssa voi arvioida käyttäytymisterapian, lyhytterapian, yksilö- tai ryhmäterapian muodoista sen, joka itselle on paras mahdollinen ja järjestettävissä.

Sosiaalisen pelon hoitoa tulee jatkaa vähintään yhden vuoden ajan oireiden helpotettua, jotta paraneminen voidaan hyvin varmistaa.

 

Sosiaalisten tilanteiden pelko

  • Sosiaalisesta fobiasta kärsii elinaikana noin 5-10 % kansasta
  • Yleisempi naisilla kuin miehillä
  • Esiintyy eniten nuorilla aikuisilla
  • Koululaisella voi johtaa koulupinnaukseen, oppimisvaikeuksiin ja kaverisuhteiden katkeamiseen
  • Sosiaaliseen fobiaan liittyy päihdekierteen riski, koska alkoholilla yritetään kotikonstein lievittää jännitystä
  • Hoito perusterveydenhuollossa lääkkeiden ja terapian yhdistelmällä

Kommentoi »