Terve.fi

Harmaakaihi on hoidettavissa leikkauksella

Harmaakaihi on hoidettavissa leikkauksella
Harmaakaihi on silmän sisällä olevan linssin eli mykiön samentuma. Mykiö samenee iän myötä ilman mitään ulkoista syytä. Silmävammat sekä erilaiset silmätaudit, yleissairaudet ja lääkkeet voivat nopeuttaa tai aikaistaa samenemista.
Julkaistu: 1.11.2010

Harmaakaihin oireita ovat näöntarkkuuden heikentyminen, värien muuttuminen ja häikäistyminen. Joskus voi näkyä varjoja tai haamukuvia. Osalla silmälasien voimakkuus muuttuu kaihin kehittyessä.

Harmaakaihi voidaan parantaa vain kaihileikkauksella. Kaihi kannattaa leikata, kun sen aiheuttama näön hämärtyminen häiritsee normaalia elämistä.

Valtakunnalliset leikkauskriteerit

Valtakunnallisesti on sovittu leikkauskriteerit julkisessa sairaalassa tehtävälle toimenpiteelle. Kriteerit on asetettu tasolle, jolla potilas ei saisi ajaa autoa heikentyneen näön vuoksi. Lukuarvoina tämä tarkoittaa paremmassa silmässä näöntarkkuutta 0.5 tai vähemmän. Jos vain toisessa silmässä on alentunut näöntarkkuus, ovat kriteerit leikkaukseen pääsylle tiukemmat. Tällöin leikattavan silmän näöntarkkuuden tulisi olla korkeintaan 0.3. Normaalina näöntarkkuutena pidetään noin riviä 1.0 kirjaintauluilla.

Joskus harmaakaihi haittaa lähityöskentelyä, kuten lukemista jo ennen näöntarkkuuden heikentymistä leikkauskriteerit täyttävälle tasolle. Kaihi voi haitata muiden silmäsairauksien seurantaa tai hoitoa. Tietyissä tapauksissa kaihi voidaan leikata aikaisemmin, jos siitä aiheutuva haitta on vaikea.

Yleensä potilas joutuu leikkaukseen odottaessaan väliaikaiseen autolla-ajokieltoon, koska ajokorttinäkö ei enää täyty siinä vaiheessa, kun lähete leikkaukseen voidaan laittaa. Jonotusaika kaihileikkaukseen on yleensä noin kuusi kuukautta leikkaustarpeen toteamisesta sairaalassa eli hoitotakuun mukainen. Yksityisesti kaihin voi leikata jonottamatta siinä vaiheessa, kun se haittaa potilasta. Leikkaus voidaan tällöin suorittaa aikaisemmin, eli heti, kun potilas kokee ongelmia päivittäisissä töissään ja harrastuksissaan.

Leikkauksella voidaan vaikuttaa silmälasien vahvuuteen

Molemmat silmät voidaan leikata samana päivänä. Ratkaisuun vaikuttavat sekä potilaan toivomukset että lääketieteelliset näkökohdat. Ennen leikkausta silmälääkäri tutkii silmän ja suunnittelee toimenpiteen yksityiskohdat. Lisäksi tehdään mittauksia, joiden perusteella valitaan silmään asetettavalle tekomykiölle sopiva vahvuus.

Kun oma mykiö poistetaan ja silmään asetetaan tekomykiö, voidaan leikkauksen jälkeiseen lasivahvuuteen vaikuttaa. Nykyisin on kehitetty myös tekomykiöitä, joilla voidaan korjata hajataitteisuutta sekä ikänäköä. Nämä vaihtoehdot ovat selvästi kalliimpia kuin tavalliset tekomykiöt. Potilas voi halutessaan yksityisellä puolella suoritettavassa leikkauksessa valita monitehoisen tai hajataittoa korjaavan tekomykiön.

Tekomykiön vahvuutta suunniteltaessa on huomioitava myös toisen silmän taittovirhe eriparisuuden välttämiseksi. Yleensä potilas tarvitsee leikkauksen jälkeen edelleen lukulasit lähelle katselua varten. Jos molemmat silmät leikataan yhtä aikaa, voidaan harkita vaihtoehtoa, jossa toisella silmällä katsellaan kauas ja toisella lähelle. Kaikki potilaat eivät totu tällaiseen silmien eriparisuuteen. Hoitava silmälääkäri valitsee yhdessä potilaan kanssa kullekin sopivimman vaihtoehdon.

Kaihileikkaus päiväkirugisena toimenpiteenä

Kaihileikkaus on päiväkirurginen toimenpide. Mustuainen laajennetaan ja silmä puudutetaan tipoilla. Joissain tapauksissa laitetaan puudutusainetta silmän viereen, jolloin silmän liike pysähtyy. Leikkaus voidaan tehdä tarvittaessa nukutuksessa, jos potilas ei selviä paikallispuudutuksessa tehtävästä toimenpiteestä. Kaihileikkaus voidaan suorittaa iästä riippumatta varsin huonokuntoisellekin potilaalle.

Leikkauksessa tehdään silmän etuosaan viilto, jonka kautta kelmumaisen kotelon sisällä oleva samentunut mykiö hajotetaan ultraäänilaitteella paloiksi, jotka poistetaan silmästä. Tyhjään koteloon asetetaan muovinen tekomykiö. Leikkaushaava sulkeutuu itsestään silmän paineen ansiosta. Toimenpide kestää keskimäärin 15-20 minuuttia.

Potilas pääsee kotiin samana päivänä. Usein näkökyky on selvästi parempi jo leikkausta seuraavana päivänä. Silmään laitetaan tippoja noin 4 viikon ajan. Yleensä silmälasien vahvuus muuttuu leikkauksen jälkeen, joten lasiasiat on hyvä käydä tarkistuttamassa noin kuukauden kuluttua.

Kaihileikkauksen riskit

Valtaosa potilaista saavuttaa leikkauksen jälkeen huomattavasti leikkausta edeltävää tilannetta paremman näöntarkkuuden. Noin yksi potilas tuhannesta voi saada vaikean silmän sisäisen tulehduksen. Joskus leikkauksen jälkeen voi esiintyä tarkan näön alueen turvotusta silmänpohjassa, joka yleensä korjaantuu muutaman kuukauden aikana. Kaihileikkaus lisää verkkokalvon irtauman riskiä erityisesti, jos leikkaukseen on liittynyt ongelmia. Harvoissa tapauksissa leikkauksen aikaiset komplikaatiot voivat vaatia toisen korjaavan leikkauksen. Viidesosalle potilaista kehittyy hoitoa vaativa jälkikaihi.

Faktaa harmaakaihista

  • Kaihi alentaa näöntarkkuutta
  • Kaihi on hoidettavissa päiväkirurgisesti leikkauksella
  • Leikkauksen jälkeen voi päästä eroon silmälaseista ainakin kauas katsellessa
  • Molemmat silmät voidaan leikata samana päivänä useimmissa tapauksissa

1 kommentti