Terve.fi

Harmaakaihileikkauksesta toipuu nopeasti

Harmaakaihileikkauksesta toipuu nopeasti
Harmaakaihi on yleensä iän mukanaan tuoma vaiva, joka hoidetaan päiväkirurgisella kaihileikkauksella. Lue lisää kaihista ja kaihileikkauksesta.
Julkaistu: 27.6.2006

Harmaakaihi on yleensä iän mukanaan tuoma vaiva, joka hoidetaan päiväkirurgisella leikkauksella. Näkö kirkastuu jo muutamassa päivässä ja toipuminen on muutenkin nopeaa.

Mykiö on silmän sisäinen linssi, joka sijaitsee värikalvon takana. Mykiön rakenne on kirkas ja joustava. Se muodostaa yhdessä pinnallisen, kaarevan sarveiskalvon kanssa silmän valoa taittavat osat ja muodostaa kuvan silmänpohjaan. Nuoren ihmisen mykiö pystyy muuttamaan taittovoimaansa siten, että silmä voi tarkentaa katseen eri etäisyyksille.

Mykiön kyky säilyttää kirkkautensa heikkenee iän myötä ja 65 vuoden ikään ehtineistä jo 95 prosentilla todetaan jonkinasteisia kaihimuutoksia. Tavallisin harmaakaihin syy on siis ikääntyminen.

Myös lapsilla tai nuorilla aikuisilla voi olla kaihi. Kaihi voi olla synnynnäinen tai kehittyä joihinkin periytyviin sairauksiin liittyen normaalia nuoremmassa iässä. Diabeetikoilla kaihi kehittyy keskimäärin muuta väestöä aiemmin.

Myös lääkeaineet voivat altistaa harmaakaihin kehittymiselle, näistä tavallisin lienee kortisoni. Kaihin kehittymisen pelossa ei kuitenkaan pidä jättää tarpeellisia lääkkeitä käyttämättä. Asiaan pitää suhtautua siten, että sairaus jonka hoitoon lääke on määrätty voi ratkaisevalla tavalla pahentua ilman hoitoa. Jos kaihi on tullakseen, se pystytään hoitamaan.

Pitkäaikainen ja runsas altistuminen säteilylle on kaihin riskitekijä. Esimerkiksi ultravioletti-, röntgen- ja infrapunasäteily samoin kuin mikroaallot voivat vaurioittaa mykiötä aiheuttaen harmaakaihin muodostumisen. Samoin silmän sisäiset tulehdukset ja vierasesineet voivat johtaa harmaakaihiin normaalia aiemmin.

Kaukonäön hämärtyminen ja häikäisy ovat kaihin oireita

Näöntarkkuuden aleneminen on ehkä tavallisin oire, joka saa havahtumaan silmätutkimukseen ja myös tavallisin oire, joka johtaa harmaakaihin löytymiseen. Harmaakaihi varsin tavallisesti muuttaa mykiön taittovoimaa, jolloin aiemmin oikean vahvuiset silmälasit eivät enää annakaan tarkkaa kuvaa silmään. Lukeminen saattaa vaikeutua tai sitten henkilö, joka aiemmin tarvitsi lukulasit, saattaakin havaita kykenevänsä lukemaan ilman laseja, mutta kaukonäkö on hämärtynyt.

Häikäisy voi olla kaihin aiheuttama. Kaihin samentama mykiö aiheuttaa valonsäteen hajaantumisen. Henkilö havaitsee usein asian pimeällä autoillessaan, kun vastaantulevien autojen valot aiheuttavat voimakasta häikäistymistä. Kaihimuutokset mykiössä voivat aiheuttaa myös suorien viivojen ja esineiden käyristymistä ja vääristymistä sekä muutoksia värien näkemisessä.  

Kaihin hoitona yleensä leikkaus

Harmaakaihi hoidetaan leikkauksella. Lievän harmaakaihin aiheuttama näön heikkeneminen saattaa korjautua silmälasien uusimisella eli aina kaihin leikkaushoidolla ei ole kiire. Uusilla silmälaseilla saattaa näkökyky olla riittävä useitakin vuosia eteenpäin. Mikäli kaihi etenee huonontaen näkökykyä edelleen, on syytä korjata tilanne leikkauksella.

Eri ihmisten vaatimukset näkemisen suhteen kuitenkin vaihtelevat ja lieväkin kaihi saattaa haitata monissa tehtävissä aiheuttaen leikkaustarpeen. Tämän vuoksi leikkausajankohta vaihtelee, ja tämä päätös tehdään yhdessä asianosaisen kanssa.

Leikkausta varten silmä puudutetaan ja mustuainen laajennetaan. Nykyisin tavallisimmin käytetään silmän pinnalle tiputettavia puudutustippoja. Tämän puudutusmuodon etuja ovat kivuttomuus ja riskittömyys, koska puudutusta varten ei tarvita neulapistoa. Puudutuksesta toipuminen on nopea, koska silmän ja luomien liikkeet ovat normaalit välittömästi leikkauksen jälkeen myös neulalla silmän ympäristöön pistettävää puudutusta tai nukutusta voidaan käyttää.

Lue myös: Kaihileikkaus

Leikkauksen aikana kaihin samentama mykiö poistetaan kahden pienen avauksen kautta. Mykiö pilkotaan silmän sisällä, jotta haavaa ei tarvitse tehdä suuremmaksi. Pilkkomisessa käytetään hyväksi ultraääntä. Mykiö korvataan pienellä silmän sisällä asennettavalla linssillä. Tämän linssin vahvuus on yksilöllinen ja linssin valinnalla voidaan vaikuttaa leikkauksen jälkeiseen silmän taittovoimaan ja mahdolliseen silmälasitarpeeseen. Linssivahvuuden määrittäminen perustuu ennen leikkausta tehtävään silmätutkimukseen.

Leikkauksen jälkeen silmään tiputetaan muutaman viikon ajan tulehdusta estäviä ja paranemista nopeuttavia silmätippoja. Kotiin sairaalasta pääsee jo leikkauspäivänä. Leikkausta seuraavana päivänä saattaa ilmetä lievää sumuisuutta näössä, mutta tämä kirkastuu nopeasti seuraavien päivien kuluessa. Lopullinen näöntarkkuus ja mahdollinen tarve silmälaseille voidaan arvioida noin kuukauden kuluttua.

Kommentoi »