Terve.fi

Farkkujen värjäykseen käytettävästä kemikaalista apua muistisairauksiin

Farkkujen värjäykseen käytettävästä kemikaalista apua muistisairauksiin
Metyleenisini vaikuttaa ihmisen aivotoimintaan muistia ja keskittymiskykyä parantavasti. Tutkimuksella selvitetään, voisiko metyleenisi auttaa muistihäiriöistä kärsiviä.
Julkaistu: 1.7.2016

Yhdysvalloissa tutkimusryhmä tutki metyleenisinin vaikutuksia ihmisen aivotoimintaan.

Metyleenisiniä käytetään Tieteen termipankin mukaan muun muassa farkkujen ja muiden kudosten värjäämiseen sekä hapetus- ja pelkistysindikaattorina. Tämän lisäksi sitä käytetään desinfiointiaineena.

Testissä koehenkilöille annettiin kerta-annos metyleenisiniä suun kautta. Sen jälkeen heidän aivojensa eri osien aktiivisuutta kuvattiin fMRI-laitteilla heidän suorittaessaan muistia ja keskittymistä vaativia tehtäviä.

– Näyttää siltä, että kerta-annos voi muokata lyhytkestoiseen muistiin ja pitkäaikaiseen keskittymiseen vaikuttavia hermoverkostoja aivoissa, kertoo Timothy Q. Duong Texasin yliopistosta, San Antoniosta.

Metyleenisinin havaittiin nostavan aivojen aktiivisuustasoa aina sillä alueella, joka oli aktiivinen tehtävää suorittaessa. Näin se paransi keskittymiskykyä, työmuistia ja asioiden mieleen palauttamista. Muistia parantavia vaikutuksia on havaittu sekä ihmisillä että eläimillä.

Kyseisessä satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa tutkittiin yhden suullisen metyleenisiniannoksen vaikutuksia fMRI-kuvauksella. Tutkimuksessa oli mukana 26 tervettä aikuista, ja plasebovaikutus oli otettu huomioon tuloksissa.

Reaktioaikaa visuaaliseen ärsykkeeseen testaavassa kokeessa metyleenisini nosti koehenkilöiden aivojen aktiivisuutta molempien aivopuoliskojen insulaarisella aivokuorella. Viivästetyssä mieleenpalautustehtävässä metyleenisini nostatti aktiivisuustasoa aina tehtävän eri vaiheissa aktiivisella alueella.

Muistiinpalautustehtävässä metyleenisini nosti oikeiden vastausten määrää 7 prosenttia, kun plaseboryhmällä tulos ei parantunut lainkaan. Aivojen verenkiertoon aineella ei ollut vaikutusta. Viikko kokeen jälkeen ryhmien tulosten välillä ei ollut enää eroja. Vaikutus oli siis vain hetkellinen.

Duongin mukaan metyleenisiniä voitaisiin käyttää Alzheimeria ja lieviä muistisairauksia sairastavien potilaiden muistitoimintojen ja keskittymiskyvyn parantamiseen. Aineen pitkäaikaiskäytön vaikutuksia tutkitaan tällä hetkellä ja tuloksia on odotettavissa ensi vuonna.

Lähteet:

Tämän uutisen tarjoaa Lääkäriportaali, joka on erikoisalakohtainen palvelu lääkäreille ja lääketiedettä opiskeleville. Palvelu tarjoaa koti- ja ulkomaisen lääketieteellisen uutispalvelun ilmaiseksi. Lue lisää ja rekisteröidy käyttäjäksi. Tutustu myös muihin terveydenhuollon ammattilaisten palveluihimme.

Lue myös:

Kommentoi »