Terve.fi

Energiajuomien tauriini ja glukuronolaktoni ovat turvallisia

Energiajuomien tauriini ja glukuronolaktoni ovat turvallisia
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut tieteellisen lausunnon tauriinista ja glukuronolaktonista, jotka ovat energiajuomien yleisiä ainesosia. Lausunnon mukaan energiajuomien säännöllisestä nauttimisesta aiheutuva altistuminen näille aineille ei ole turvallisuuden kannalta huolestuttavaa.
Julkaistu 5.3.2009

EFSAn elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevä lautakunta katsoo, että huolta tauriinin mahdollisista haittavaikutuksista aivoihin voidaan pitää aiheettomana. Lautakunnan mukaan myös huoli glukuronolaktonin mahdollisista haittavaikutuksista munuaisiin on aiheeton.

Lautakunta haluaa lisätietoa nuorten ja nuorten aikuisten energiajuomien kulutuksesta.

Tauriinia ja glukuronolaktonia saa myös monista ruuista

Tauriinia ja glukuronolaktonia on luonnollisina ainesosina ruuassa, ja ne ovat ihmisen normaaleja aineenvaihduntatuotteita. Tauriinia on runsaasti lihassa, kalassa ja äyriäisissä ja glukuronolaktonin esiastetta kasvikunnan tuotteissa. Energiajuomissa niitä on kuitenkin paljon suurempina pitoisuuksina.

EFSAn lausunnon mukaan tauriinin ja glukuronilaktonin runsaastakaan nauttimisesta ei näyttäisi olevan haittaa. Uudet tiedot vahvistivat kummankin aineen suurimmaksi vuorokautiseksi määräksi, jolla ei ole todettu haittavaikutuksia, 1 000 milligrammaa kehon painokiloa kohden. 60-kiloisella henkilöllä turvallinen vuorokausiannos on täten 60 grammaa.

Tauriinin syy-yhteydestä kuolemantapauksiin ei näyttöä

Energiajuomiin lisättyjen tauriinin ja glukuronolaktonin turvallisuutta arvioidessaan EFSAn lautakunta kiinnitti huomiota myös akuutteihin terveysongelmiin, mukaan lukien kuolemaan johtavat tapaturmat. Näitä on epäilty nuorilla, jotka ovat juoneet erittäin suuria määriä energiajuomia ja samanaikaisesti liikkuneet aktiivisesti.

Näiden tapausten tulkitsemisen tekee vaikeaksi se, että usein energiajuomien kanssa on nautittu alkoholia ja jopa lääkkeitä. Lautakunta pitää mahdollisena, että joissakin tapauksissa ongelmat voisivat johtua kofeiinin suuren saannin tunnetuista sivuvaikutuksista. Tauriinin saannin syy-yhteydestä sen sijaan ei ole tieteellistä näyttöä.

Kofeiini lisää nesteen poistumista elimistöstä. Tuoreiden ihmisillä tehtyjen tutkimusten perusteella EFSAn lautakunta pitää tauriinin ja kofeiinin yhteisvaikutusta kehon neste- ja natriumhukan osalta epätodennäköisenä. Lautakunta pitää epätodennäköisenä myös glukuronolaktonin yhteisvaikutusta kofeiinin, tauriinin, alkoholin tai fyysisen rasituksen vaikutusten kanssa.

Kofeiinista enemmän haittaa kuin tauriinista ja glukuronilaktonista

Terveyden kannalta haitallisempi energiajuomien ainesosa on kofeiini. Jatkuva, vähäinenkin kofeiinin saanti voi aiheuttaa nykytiedon mukaan osalle käyttäjistä fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden. Tämä ilmenee ajoittain vieroitusoireina, esimerkiksi päänsärkynä.

Energiajuomia ei niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi suositella lapsille, raskaana oleville eikä kofeiiniherkille henkilöille.

Jo kohtuullinen kofeiinimäärä jatkuvasti nautittuna saattaa aiheuttaa kofeiiniherkillä ihmisillä tai lapsilla ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä. Kohtuullisena pidetään esimerkiksi 1,5 energiajuomatölkillisestä, 1,5 kahvikupillisesta tai 1 litrasta kolajuomaa saatavaa kofeiinimäärää.

Käytettävissä olevien kulutustietojen perusteella energiajuomien jatkuva suurkäyttö koskee pientä osaa väestöstä. Koska Suomessa ei ole kerätty kattavasti tietoa riskiryhmien, kuten lapset ja nuoret, eri ruokien ja juomien käytöstä, jatkossa tulisikin keskittää voimavaroja näissä ryhmissä tehtäviin ruuankäyttötutkimuksiin.

Aikuisilla vastuu lasten kulutustottumuksista

Suomessa keskeiset kofeiininlähteet ovat energiajuomien lisäksi kahvi, tee ja kolajuomat. Runsas kofeiinipitoisten juomien käyttö ei ole suositeltavaa.

Energiajuomien pakkauksissa tulee siksi olla varoitusmerkintä Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille. Lisäksi pakkauksissa tulee olla suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna.

Evira muistuttaa, että vastuu lapsen ostokäyttäytymisestä on hänen huoltajallaan. Nuoren ostokäyttäytymisestä vastuu on paitsi hänellä itsellään myös hänen huoltajallaan.

Myös muilla lasten ja nuorten terveystottumuksiin vaikuttavilla tahoilla, kuten kouluilla, harrastusten ohjaajilla ja nuorisotoimella on mahdollisuus ohjata lasten osto- ja kulutustottumuksia sekä opettaa heille pakkausmerkintöjen lukutaitoa. (Ruokatieto)

Kommentoi »