Terve.fi

Lääkäri: Potilaille enemmän psykoterapiaa – ja vaikuttavaa sellaista

Lääkäri: Potilaille enemmän psykoterapiaa – ja vaikuttavaa sellaista
Lääkärin mukaan Suomessa pitäisi antaa enemmän psykoterapiaa potilaille.
Julkaistu 23.2.2016

Potilaille täytyy antaa Suomen terveydenhuollossa nykyistä enemmän psykoterapeuttista hoitoa, näkee aiheeseen perehtynyt suomalaislääkäri. Mitä tahansa hoitoa ei kuitenkaan sovi antaa: psykoterapian pitää olla vaikuttavaksi osoitettua.

– Psykoterapia on tehokasta, mutta kaikki psykoterapiat eivät ole, toteaa Sari Lindeman, osaostonylilääkäri Keski-Suomen keskussairaalasta ja psykiatrian professori Itä-Suomen yliopistosta. Lindeman kirjoittaa aiheesta Helsingin Lääkäripäiville 2016 laatimassaan tiedotteessa. Hänellä on psykoterapian ja psykoterapiakouluttajan erityispätevyys.

Potilaan ja psykoterapeutin pitää puhua ääneen tavoitteista

Pitää ymmärtää, että potilailla on hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, mitä psykoterapia tarkoittaa, huomauttaa Lindeman.

Virallisen määritelmän mukaan se on tavoitteellista, psykoterapeuttien toteuttamaa toimintaa, joka tähtää mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lievittämiseen.

On hyvä, että psykoterapeutilla ja potilaalla on yhteinen, ääneen lausuttu käsitys siitä, mihin psykoterapialla tähdätään, ajattelee Lindeman.

Esimerkiksi depression (masennuksen) Käypä hoito -suosituksessa todetaan, että päätökseen psykoterapeuttisen hoidon aloittamisesta vaikuttavat myös potilaan odotukset ja toiveet hoidon suhteen.

Kaikki ei edellytä vuosien koulutusta

Kun arvioidaan psykoterapioiden tuloksellisuutta, täytyy pitää silmällä kahden eri tieteenalan tutkimustuloksia: lääketieteen ja psykologian. Lindeman kuvailee, että lääketieteen piirissä tehdään kokeellisia, vertailevia tutkimuksia häiriökohtaisesti eri psykoterapioiden tehosta. Kansainvälisten kokeellisten tutkimusten tulokset kootaan Käypä hoito -suosituksiin.

Lindemanin mukaan käytännössä vain osa suosituksissa mainituista hoitomalleista on sellaisia, jotka voidaan todellisuudessa ottaa käyttöön Suomessa kohtuullisin ponnistuksin.

– Mutta ne, jotka voidaan implementoida, tulee systemaattisesti implementoida. On olemassa tehokkaiksi todettuja hoitomalleja, joiden toteuttaminen ei edellytä vuosia kestävää psykoterapiakoulutusta.

Psykoterapian neljä tärkeintä elementtiä

Psykoterapia on Lindemanin mukaan suositeltava hoito etenkin tietyissä pitkäkestoisissa häiriöissä ja toistuvissa häiriöissä.

Pitkäkestoiset häiriöt ovat usein toistuville hoitoyrityksille reagoimattomia. Ihminen voi esimerkiksi ajautua toistuvasti itselleen käsittämättömästä syystä samantyyppisiin ihmissuhdevaikeuksiin tai päätyä vahingoittamaan itseään pahan olonsa helpottamiseksi.

Tärkeimmiksi elementeiksi tuloksellisessa psykoterapiassa nostetaan Lindemanin mukaan psykologian alaan kuuluvissa psykoterapiatutkimuksissa seuraavat:

  • hoitavan työntekijän ominaisuudet
  • empatia
  • potilaan oma aktiivisuus ja
  • käytetyt tekniikat.

– Parhaimmillaan hoitava työntekijä pystyy luomaan hyväksyvän ja luottamuksellisen ilmapiirin, joka tuottaa muutostyöskentelyn ja jopa persoonallisuuden tason vaurioiden korjaantumisen.

Suomessa psykoterapiat toteutetaan usein yksityispuolella Kelan maksamina kuntoutuspsykoterapioina. Potilaat ohjataan niihin julkiselta sektorilta.

Jo huolellinen tutkiminen ensikohtaamisella voi helpottaa

Itse asiassa ammattilainen voi jo ensikohtaamisella helpottaa potilaan oireilua, näkee Lindeman.

Kun potilas hakeutuu vastaanotolle psyykkisten oireiden takia, saattaa jo pelkkä huolellinen tutkimus tuoda helpotusta hänen oireisiinsa.

Lähteet:

Lue myös:

Kommentoi »