Sairaudet

Kroonista borrelioosia vai ei? Potilaan hoitoa Saksassa ei korvattu

Potilaalle ei myönnetty rahaa julkisesta kukkarosta, jotta hän saisi borrelioosin, mykoplasman ja keuhkoklamydian hoitoa saksalaisklinikalla. Mitä päätti KHO?

5.1.2016 Terve.fi

Potilaalle ei myönnetty rahaa julkisesta kukkarosta, jotta hän saisi borrelioosin, mykoplasman ja keuhkoklamydian hoitoa saksalaisklinikalla. Asia meni niin kuin pykälien mukaan pitääkin, katsoo korkein hallinto-oikeus.

Potilas kertoo, että hän oli kärsinyt vuodesta 2007 lähtien tulehduskierrettä ylläpitävästä oirehdinnasta. Häntä oli tutkittu Suomessa lukuisia kertoja, mutta selkeää diagnoosia ei ollut saatu. Potilaan mukaan häntä hoidettiin lähinnä vahvoin kipulääkkein.

Potilas halusi hoidettavaksi Saksaan Augsburgin Borreliose Centrumiin, jonka laboratoriotutkimuksissa hänellä todettiin epäily borrelioosista sekä mykoplasma- ja keuhkoklamydiainfektio.

Hän pyysi Kelalta ennakkolupaa maksuihin. HYKS:ssä katsottiin, ettei potilaalla ole kyseisiä sairauksia eikä ole perusteita antaa pitkää kombinaatio-antibioottihoitoa tai luontaishoitoa.

Kela ei suostunut maksajaksi: ei lääketieteellistä perustetta

Kela ei suostunut maksamaan korvausta saksalaishoidosta. Asia vietiin oikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus oli sitä mieltä, ettei tässä tapauksessa potilaalla ollut oikeutta saada korvausta julkisesta kukkarosta. Ei ollut selvää osoitusta siitä, että potilaalla on borreliainfektio eikä hoidontarve ollut lääketieteellisesti perusteltua.

Potilas valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Lisäksi hylättiin potilaan vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Samoin hylättiin hänen vaatimuksensa pyytää lausunto Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.

KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.

KHO: Potilas sai asianmukaista hoitoa

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että potilas sai asianmukaista hoitoa Suomessa. Ilmi ei ollut käynyt, että potilaalla olisi borrelioosia tai keuhkoklamydia- ja mykoplasmainfektioita.

Potilasta oli hoidettu lääketieteellisesti perustelluin menetelmin suomalaisessa yliopistollisessa keskussairaalassa, katsoo korkein hallinto-oikeus.

Avainkysymyksenä päätöstä tehtäessä oli, olisiko potilaalla ollut Suomessa oikeus saada vastaavaa julkista sairaanhoitoa kuin saksalaisklinikalla annettiin. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ei ollut perusteltua antaa potilaalle pitkäaikaista kombinaatio-antibioottihoitoa tai luontaishoitoa.

Päätöksensä pohjaksi oikeus pyysi lausuntoja myös sellaisilta asiantuntijoilta, jotka ovat riippumattomia potilasta hoitaneesta suomalaissairaalasta. Lausunto saatiin dosentilta, joka on mukana sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivassa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostossa.

Klinikan listoilla monenlaisia terapioita

Kyseinen saksalaisklinikka ilmoittaa sivustollaan, että antibioottihoidon lisäksi tai sen asemesta potilaita hoidetaan esimerkiksi naturopaattisella terapialla, ravintolisillä, valoterapialla ja magneettikenttäterapialla.

Saksalaisen klinikan tutkimuksissa potilaalla todettiin vahva epäily ns. kroonisesta borrelioosista. Suomessa borreliavasta-aineverikoetuokset olivat olleet raja-arvoisia tai negatiivisia.

Hyvä hoitokäytäntö: ei antibiootteja aiemmin sairastettuihin infektioihin

Syksyllä 2011 Suomessa tehdyissä tutkimuksissa ei löytynyt myöskään keuhkoklamydiaa ja mykoplasmaa, mutta joulukuussa 2011 kyseiset bakteerit löytyivät saksalaiskokeissa ja potilaan todettiin sairastaneen näitä infektioita vuodesta 2010.

Suomalaisen hoitokäytännön mukaan ei ole näyttöön perustuvaa eikä hyvää hoitokäytäntöä antaa antibioottihoitoa aiemmin sairastettuihin mykoplasma- ja keuhkoklamydia-infektioihin.

Potilas sai hoitoa myös yksityislääkärillä ja Saksassa

Suomessa potilas oli käynyt omalla kustannuksellaan yksityislääkärillä ja saanut kolmen kuukauden pituisia antibioottikuureja. Näiden kuurien parantavaa vaikutusta ei oikeuden päätösten mukaan ollut mitenkään todennettu.

Potilas sai hoitoa oireisiinsa saksalaisklinikalla. Seurantakokeiden mukaan hoito on tehonnut.

Potilas on vedonnut siihen, että korvauksia on myönnetty epätasa-arvoisesti. Hänen mukaansa toisille saksalaisklinikan hoitamista suomalaisista on myönnetty korvaus hoidosta, toisille ei.

Oikeus huomauttaa, että tilanteet ovat yksilöllisiä eikä niitä voi välttämättä vertailla keskenään.

Lähteet:

KHO:n tiedote 30.12.2015

KHO:2015:189

BCA Clinic 

Katso myös nämä
Uusimmat
Tilaa uutiskirjeet tästä!

Voimaa ja viisautta suoraan sähköpostiisi