Terve.fi

"Hoitotyön johtajien puute näkyy potilaiden huonona kohteluna"

"Hoitotyön johtajien puute näkyy potilaiden huonona kohteluna"
Hoitotyön johtajanvirkoja ajetaan alas Suomessa. On syytä olla huolissaan siitä, että hoitotyön johtajien virkoja on vähennetty. Tätä mieltä ovat Tehy, Suomen sairaanhoitajaliitto, Super...
Julkaistu: 3.11.2014

Hoitotyön johtajanvirkoja ajetaan alas Suomessa. On syytä olla huolissaan siitä, että hoitotyön johtajien virkoja on vähennetty.

Tätä mieltä ovat Tehy, Suomen sairaanhoitajaliitto, Super, Suomen terveydenhoitajaliitto, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry Taja sekä Hallintoylihoitajat ry. Ne ovat yhdessä laatineet hoitotyön johtamisen valtakunnalliset linjaukset, joissa huoli tuodaan esille:

- Hoitotyön johtajien puute näkyy potilaiden ja asiakkaiden huonona ja epäasiallisena kohteluna, hoitovirheinä, hoidon huonona laatuna, korkeina kustannuksina, henkilöstön työssä viihtymättömyytenä ja alalta poistumana.

Tarvitaan tarpeeksi johtajia, jotka tuntevat käytännön työn

Uusilla sote-alueilla pitää olla tarpeeksi hoitotyön johtajia, jotka tuntevat hoitotyön sisällön, painotetaan linjauksessa.

Linjauksen valmistelussa on ollut mukana edustajia yliopistoista, ammattikorkeakouluista, erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta, kerrotaan Taja ry:n julkaisemassa tiedotteessa.

Haloo, missä moniammatillinen asiantuntemus?

Tällä haavaa laki ei toteudu, todetaan linjauksessa. Terveydenhuoltolain 4. pykälässä sanotaan, että toimintayksikön johtamisessa on oltava moniammatillista asiantuntemusta.

- Tämä lain kohta ei toteudu tällä hetkellä Suomessa, eikä hoitotyön johtajien asiantuntijuutta hyödynnetä riittävästi sosiaali- ja terveydenhuollossa, huomautetaan linjauksessa.

Hoitotyön johtajia halutaan kaikille tasoille: strategiselle, operatiiviselle ja lähijohtamisen tasolle.

Taja ry:n julkaiseman tiedotteen mukaan hyvin johdettu hoitotyö parantaa potilasturvallisuutta ja vähentää esimerkiksi lääkitysvirheitä, infektioita, kaatumisia ja painehaavaumia. Lisäksi se edistää uusien hoitokäytänteiden ottamista käyttöön, lyhentää hoitojaksoja ja vähentää uusiutumisjaksoja ja tuo näin säästöjä, kerrotaan tiedotteessa.

Vetovoimatekijä rekrytoinnissa

Lisäksi hoitotyön johtajat vaikuttavat tutkimusten mukaan myönteisesti potilastyytyväisyyteen sekä henkilöstön työtyytyväisyyteen, todetaan tiedotteessa.

- Hoitotyön johtajien merkitys hoitotyön vetovoimatekijänä on lähitulevaisuudessa entistäkin keskeisempi, sillä eläköitymisen seurauksena alan rekrytointitarve tulee olemaan suuri.

Lue myös:

Kommentoi »