Terve.fi

Komentava pomo vai visionäärinen luotsi? Tutkimus kertoo, mikä toimii

Komentava pomo vai visionäärinen luotsi? Tutkimus kertoo, mikä toimii
Julkaistu 24.5.2013

Tämä selvisi Soili Vesterisen väitöstutkimuksessa Oulun yliopistossa. Tutkimuksessa selvitettiin osastonhoitajien johtamistyylejä terveyskeskusten vuodeosastoilla. Osastonhoitajat toimivat hoitotyössä lähiesimiehinä.

Tutkimus tuo esiin, että osastonhoitajat käyttävät visionääristä, valmentavaa, välittävää, demokraattista, komentavaa ja eristäytyvää johtamistyyliä.

Osastonhoitajat itse kuvasivat käyttävänsä kaikkia edellä mainittuja tyylejä paitsi eristäytyvää. Ylihoitajien ja henkilökunnan mukaan taas osastonhoitajat käyttivät myös eristäytyvää tyyliä.

Välittävä vaikuttaa myönteisesti

Entistä yleisempää jalansijaa ovat saaneet johtamistyylit, joissa työntekijät nähdään osallistuvassa ja aktiivisessa roolissa, kertoo tutkimus.

Lisäksi se tuo esiin, että visionäärinen, valmentava, välittävä ja demokraattinen johtamistyyli vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden työtyytyväisyyteen. Lisäksi ne avittavat ammatillista kehittymistä ja työssä pysymistä. Nämä tekijät puolestaan heijastuvat potilaiden hoidon laatuun positiivisesti.

Johtamistyyli vaikuttaa väitöksen mukaan moneen peruskiveen työpaikalla: yhteistyöhön, työntekijöiden työhyvinvointiin ja sitoutumiseen, työyksikön toimintaan ja kehittämistyöhön sekä organisaation ilmapiiriin.

Miten sitten voisi oppia käyttämään eri johtamistyylejä onnistuneesti? Omaa toimintaansa tarkastelemalla, ehdotetaan tutkimuksessa:

- Itsereflektion kautta osastonhoitajat voisivat vahvistaa tietojaan eri johtamistyylien käytöstä ja niiden vaikutuksista sekä käyttää niitä tarkoituksenmukaisella tavalla, kirjoittaa Vesterinen.

Tutkimustietoa kerättiin haastatteluilla osastonhoitajilta, hoitohenkilökunnalta ja ylihoitajilta sekä kyselylomakkeella osastonhoitajilta.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisen koulutuksessa, arvioidaan väitöskirjassa.

Terveystieteiden maisteri Soili Vesterinen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 24.5.2013. Hoitotieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Osastonhoitajien johtamistyylit osana johtamiskulttuuria (Nurse managers’ leadership styles as part of leadership culture).

Millaisella johtamistyylillä päästään parhaisiin tuloksiin? Skrollaa alas ja kerro omat ajatuksesi.

Lähteet: Oulun yliopiston sähköpostitiedote 20.5.2013 ja väitöskirjan tiivistelmä

3 kommenttia