Terve.fi

Mammografiakutsua kannattaa noudattaa

Mammografiakutsua kannattaa noudattaa
Suomen Syöpärekisterin mukaan vuonna 2011 Suomessa diagnosoitiin yhteensä 4 872 rintasyöpää, joista mammografiaseulonnoissa 1 675. Rintasyövän ilmaantuvuus on merkittävästi lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja nykyisin joka yhdeksäs suomalaisnainen sairastuu elämänsä aikana rintasyöpään. Vaikka rintasyöpien määrä on vuosien mittaan lisääntynyt, on rintasyöpäkuolleisuus kuitenkin kääntynyt laskuun.
Julkaistu: 14.10.2014
Rintasyöpä on edelleen naisten yleisin syöpä ja alkoholisairauksien ohessa työikäisten naisten merkittävin kuolemansyy.

Rintasyöpäseulonnan taustaa

Kansallinen rintasyöpäseulonta aloitettiin Suomessa vuonna 1987 ja sen tavoitteena on rintasyöpäkuolleisuuden pienentäminen. Vuosien saatossa rintasyöpäseulonnat on aloitettu lähes kaikissa Euroopan maissa, mutta niiden kattavuus ja toteutus poikkeavat hieman maasta toiseen.
Suomessa kuntien järjestettäväksi velvoitettu lakisääteinen seulontamammografia perustuu väestörekisteritietoihin ja kohdeväestönä ovat 50–69-vuotiaat, vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneet naiset. Seulonta tulee järjestää 20–26 kuukauden välein.

Mitä mammografiakuvauksessa tapahtuu?

Rintasyöpäseulonta perustuu mammografiakuviin. Kummastakin rinnasta otetaan kuvat kahdessa kuvaussuunnassa.
Seulontamammografiakuvien otto vaatii röntgenhoitajalta hyvää ammattitaitoa ja useimmilla heistä onkin tähän erityskoulutus. Kuvaustilanteessa röntgenhoitaja varmistaa henkilötiedot, kysyy mahdolliset sairaudet, leikkaukset tai hormonivalmisteiden käytön. Lisäksi hän merkitsee kaavakuviin arpien ja luomien sijainnin.
On erittäin tärkeää, että kuvattava kertoo itse, jos hän on havainnut rinnoissaan poikkeavaa, esimerkiksi kyhmyn, koska tämä tulee tällöin merkityksi esitietona kaavakuvaan.
Kuvien analyysissä käytetään kaksoisluentaa, missä kaksi radiologian erikoislääkäriä arvioi itsenäisesti mammografiakuvat. Vähintään toisella radiologilla tulee lisäksi olla seulontamammografian erityispätevyys.
Jos jompikumpi tai molemmat radiologit havaitsevat kuvissa poikkeavan löydöksen, arvioidaan nämä tapaukset uudelleen yhteisluennassa. Mikäli löydöstä on pidettävä edelleen poikkeavana, kutsutaan henkilö varmistustutkimuksiin.

Mitä seulontatutkimuksen jälkeen?

Röntgenhoitajan esitietoihin perustuen kutsutaan varmistustutkimuksiin erittäin herkästi myös, jos kuvattava on ilmoittanut rinnassa tuntuvan kyhmyn.
Tavallisimmin varmistustutkimuksissa otetaan kohdennettuja tai suurentavia lisäkuvia, tehdään täydentävä ultraäänitutkimus ja tarvittaessa otetaan kohteesta paikallispuudutuksessa paksuneulabiopsia. Patologian erikoislääkärin tekemän analyysin jälkeen radiologi ilmoittaa tutkitulle vastauksen ja tekee tarvittaessa lähetteellä hoitoonohjauksen sairaalaan.
Sairaalahoidon jälkeen seulontayksikköön tulee tieto tehdyistä toimenpiteistä, kasvaimen koosta, tyypistä, levinneisyydestä ja tiedot viedään seulontajärjestelmään. Näin samassa ohjelmassa ovat tulokset eri seulontakierroksilta, mahdollisesti tehdyistä varmistustutkimuksista ja sairaalahoidoista.
Rintasyöpäseulonnassa kohdistetaan röntgentutkimukset lähtökohtaisesti terveeseen väestönosaan ja järjestelmän toimivuuden kannalta on erittäin tärkeää koko seulontaprosessin korkea laatu. Koko maan kattavaan mammografiaseulontaan osallistuu noin 85 % kohdeväestöstä. Maailmalaajuisesti tämä on erinomainen tulos.
Rintasyövän hoitotulokset ovat vuosien saatossa parantuneet ja 5-vuotiselossaolo on lähes 90 %. Suotuisaan kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä syöpätautien hoidon kehittyminen että kattava, laadukas seulontamammografiatoiminta. Tällä menetelmällä voidaan löytää mahdollisesti vielä oireettomat, pienet rintasyövät ja näin päästään hoitamaan sairautta mahdollisimman nopeasti.

Asiaa mammografiatutkimuksesta

  • asiakkaalle maksuton rintasyöpäseulonta järjestetään 50–69-vuotiaille tai vuoden 1947 jälkeen syntyneille naisille
  • rintasyöpä on naisten yleisin syöpätauti ja se yleistyy edelleen
  • noin 30 % vuosittain todetuista rintasyövistä löytyy mammografiaseulonnoissa
  • rintasyöpäkuolleisuus on lisääntynyt tasaisesti 1990-luvulle saakka, mutta tämän jälkeen se on kääntynyt laskuun
  • rintasyöpäseulontojen on arvioitu alentavan rintasyöpäkuolleisuutta 20-30 %
Lue myös
Kommentoi »