Terve.fi

Lääkäri ja sairaanhoitaja mittaavat samalta potilaalta erilaiset verenpainelukemat

Lääkäri ja sairaanhoitaja mittaavat samalta potilaalta erilaiset verenpainelukemat
Julkaistu 22.4.2014

Tämä valkotakkiverenpaineeksi kutsuttu ilmiö on tunnettu pitkään, mutta aiheesta tehtyjä tutkimuksia ei ole aiemmin tarkasteltu yhdessä.

Nyt julkaistut tulokset perustuvat viidentoista aikaisemman tutkimuksen ja runsaan tuhannen potilaan aineistoihin, ja niiden perusteella lääkärien mittaamat verenpaineet ovat keskimäärin 7/4 mmHg korkeampia kuin sairaanhoitajien mittaamat. Tutkimuksiin osallistui potilaita, joiden verenpaineen oli mitannut lääkäri ja sairaanhoitaja saman käynnin aikana.

Ero on sen verran suuri, että potilas voi joutua verenpainelääkitykselle riippuen siitä perustuuko päätös hoitajan vai lääkärin mittaamiin lukemiin. Saattaisikin olla parempi, että lääkitystä harkittaessa luotettaisiin enemmän sairaanhoitajien mittauksiin, tutkijat kirjoittavat. Tulokset on hyvä muistaa myös tutkimuksia tehdessä ja niiden tuloksia tulkittaessa. Joissain tutkimuksissa sairaanhoitajien on esimerkiksi havaittu hoitavan verenpainetta paremmin kuin lääkärien, mikä tulosten valossa saattaakin johtua mittauslukemien eroista.

Tutkimus julkaistiin lääketieteellisessä British Journal of General Practice -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2014

Lue lisää:

3 kommenttia