Terve.fi

Alkoholi ei välttämättä heikennäkään muistiaTämä käy ilmi tuoreesta australialaistutkimuksesta, jossa 3 500 kotonaan asuvaa 65–83-vuotiasta miestä seurattiin keskimäärin kuuden vuoden ajan. Miehet arvioivat itse juomatottumuksiaan minkä lisäksi heille tehtiin muistiongelmia kartoittava Minimental-testi seurannan alussa ja lopussa.

Tulokset osoittivat, että 65–83 vuoden iässä kohtuullinen alkoholinkäyttö saattoi olla muistin ja muiden mielentoimintojen kannalta parempi vaihtoehto kuin täysraittius tai satunnainen käyttö. Hieman yllättäen muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot eivät myöskään heikentyneet erityisen nopeasti miehillä, jotka olivat alkoholin suurkuluttajia.

Havaintoja kannattaa tulkita varovasti, ja ne pitää varmistaa lisätutkimuksissa, mutta tällaisenaan ne viittaavat siihen, ettei alkoholi välttämättä ole suora ja suuri muistiongelmien aiheuttaja enää vanhuusiässä. Havainnot myös tukevat ajatusta, jonka mukaan kohtuukäyttö saattaa vähentää tai lykätä iäkkäiden miesten muistiongelmia. Tämän todistamiseen nyt julkaistut tulokset eivät kuitenkaan riitä, koska kohtuukäyttäjillä voi olla muita elintapoja, jotka vaikuttavat edullisesti muistiin.

Uutispalvelu Duodecim

Lähde: Neurology 2014

Copyright Duodecim 2014

Lue lisää:

Kolme kaljaa päivässä aikaistaa muistin heikentymistä

Tuore tutkimus kyseenalaistaa alkoholin kohtuukäytön hyödyt

Julkaistu: 31.3.2014