Terve.fi

Rutkasti kiitosta potilailta ja alaisilta - kuka on tämä hoitaja?

Rutkasti kiitosta potilailta ja alaisilta - kuka on tämä hoitaja?
"IHAN PARAS! Inhimillinen, ystävällinen, suvaitsevainen..." Huh huh, ajatteli osastonhoitaja Jaana Liski lukiessaan kommentteja, joita hänen alaisensa olivat hänestä kirjoittaneet perusteluksi Vuoden osastonhoitajan valintaan.
Julkaistu: 26.2.2014

Jaana osaa luoda osastollemme hyvän ilmapiirin. Työntekijät viihtyvät erinomaisesti ja potilailta tulee paljon kiitosta.

IHAN PARAS! Inhimillinen, ystävällinen, suvaitsevainen, ihmisläheinen, auttavainen, napakka tarpeen vaatiessa, rehellinen ja huumorintajuinen… myöskin kokenut!

Huh huh, ajatteli osastonhoitaja Jaana Liski lukiessaan kommentteja, joita hänen alaisensa olivat hänestä kirjoittaneet perusteluksi Vuoden osastonhoitajan valintaan. Meneeköhän nyt vähän överiksi, ja liekö tuollaista ihmistä olemassakaan, hän mietti.

Mutta kyllä hän myöntääkin. Kyllä, osastolla vallitsee ilmapiiri, jossa työntekijät uskaltavat nostaa kissat pöydälle. Kun jokin mättää, se tohditaan sanoa.

Ja kyllä, oma myönteinen asenne auttaa arjen työssä.

-On varmaan aika pitkälle luonnekysymys, miten asioihin suhtautuu, sanoo Liski positiivisuutensa salaisuudeksi. Ja toki myös se auttaa paljon, että oma yksityiselämä on tasapainossa.

 

Työn  plussia ja miinuksia

+ Tyytyväiset potilaat ovat paras puoli. Heitä vartenhan me olemme täällä.

+ Hyvä yhteistyö henkilökunnan, apulaishoitajien ja oman esimiehen sekä muiden ammattiryhmien kanssa.

+ Sujuva arki ja hyvä me-henki.

- Byrokratiaa on hirveästi, ja informaatioähky valtava. Uusia sääntöjä ja ohjeita tulee koko ajan sähköpostiin. Mutta ajan myötä oppii löytämään tärkeimmän ja priorisoimaan, mihin täytyy reagoida.

Paljon hallintoa, mutta joskus hoitotyötäkin

Liskillä on Jorvin päiväkirurgisessa yksikössä Hyksissä tällä hetkellä 41 alaista. Potilaina on niin aikuisia kuin lapsiakin, kaikkiaan noin 15–20 päivässä.

Työhön kuuluu paljon hallinnollisia tehtäviä. Osastonhoitaja vastaa esimerkiksi henkilöstöhallinnosta, työntekijöiden riittävyydestä ja päivittäisen työn organisoinnista ja sujumisesta.

Joskus Liski ehtii kuitenkin osallistua hetken myös potilaiden hoitoon:

-Mutta tosi harvoin. Eilen olin iltavuorossa heräämössä apuna, koska välivuorolainen puuttui. Joskus saatan päästää ihmisiä syömään heräämöstä, mutta anestesiahoitajaksi en enää mene, sillä en enää hallitse sitä hommaa. On ihan hyvä nähdä, miten työ käytännössä toimii. Että ymmärtää sen arjen.

Mistä virtaa työhön?

Onko kiire, ja kuormittaako se?

-Kyllähän töitä on paljon, mutta ei tämä kohtuutonta ole, kun osaa itse priorisoida omat työnsä, sanoo Liski.

Osastonhoitajan rooli on kyllä muuttunut vuosien saatossa, hän näkee.

-Hyvin monenlaiseen asiaan pitää ottaa kantaa ja osata laaja-alaisesti monenlaisia asioita. Se on aivan totta, että kaikki mikä ei kuulu kenellekään, kuuluu perinteisesti sairaanhoitajalle ja usein juuri osastonhoitajalle.

Liski saa virtaa työhönsä kiittävästä palautteesta, jota tulee henkilökunnalta ja potilailta. Työolobarometrin tulokset ja potilaspalautteet ovat olleet hyviä vuodesta toiseen.

-Emme suinkaan ole ongelmaton yksikkö. Pientä säätämistä on koko ajan, mutta se kuuluu ihan normaalina näin isoon yksikköön.

Sairaanhoitajan rooli muuttunut

Sairaanhoitajan rooli on Liskin mukaan muuttunut aikaisempaa vaativammaksi vuosikymmenten aikana.

-Nyt täytyy osata tehdä enemmän päätöksiä ja ottaa vastuuta. Kaikki tapahtuu nopeammassa aikataulussa kuin ennen: hoitoajat ovat lyhentyneet ja tekniikka kehittynyt valtavasti. Monenlaista pystytään tekemään enemmän ja nopeammin.

-Sairaanhoitajat ovat entistä itsenäisempiä ja vahvoja ammattilaisia. Ammattiylpeys on suurempaa, mikä on todella tärkeää. Meillä ihmiset ovat ylpeitä työstään, mikä on tullut esille työolobarometreissa. Mielellään kehitetään omaa työtä ja etsitään itse ratkaisuja ongelmiin eikä odoteta aina valmiita vastauksia.

Millainen on hyvä osastonhoitaja?

Millaisia ominaisuuksia on hyvällä osastonhoitajalla, Jaana Liski?

-Pitää olla helposti lähestyttävä ja tukea työntekijöitä työn arjessa. Pitää osata delegoida töitä ja luottaa omiin alaisiinsa, antaa vastuuta. Täytyy tuntea työn sisältö, vaikkei kaikkia pikkudetaljeja hallitsisikaan.

-Täytyy olla sitoutunut kehittämään toimintaa ja pitää olla hyvä muutoksen- ja stressinsietokyky. Hyvä osastonhoitaja on myös kannustava ja monessa mielessä mahdollistaja, joka mahdollistaa henkilökunnalle hyvän hoitotyön tekemisen, luettelee Liski ja nauraa:

-Tulipa aika pitkä lista!

Jaana Liski

  • 55-vuotias osastonhoitaja Jorvin päiväkirurgisessa yksikössä Hyksissä.
  • Valittiin Vuoden osastonhoitajaksi 2013 Profession järjestämässä kilpailussa. Valinta julkistettiin Osastonhoitajapäivillä tammikuussa 2014.
  • Valmistui sairaanhoitajaksi 1980 ja erikoissairaanhoitajaksi 1983.
  • Työskenteli noin 10 vuotta Invalidisäätiöllä (nyk. sairaala Orton). Noin 10 vuotta Töölön sairaalassa, palovammateholla ja plastiikkakirurgisessa leikkaussalissa anestesiahoitajana.
  • Työskennellyt toistakymmentä vuotta Jorvissa: neljä vuotta apulaisosastonhoitajana ja kohta neljä vuotta osastonhoitajana.

Lue myös:

Kommentoi »