Terve.fi

Lasten lihavuus lisääntyy huolestuttavasti

Suomalaisten lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus lisääntyvät koko ajan.
Teksti Jarmo Salo

Viimeisen 30 vuoden aikana ylipainoisten nuorten osuus on yli kaksinkertaistunut, nykyään yläasteikäisistä pojista ylipainoisia on noin 25 prosenttia ja tytöistä 15 prosenttia.

Syynä tähän ovat muuttuneet elintavat, mm. liikunta on vähentynyt, ruokailutottumukset ovat huonontuneet, myytävien makeisten, limsojen ja muiden herkkujen pakkauskoot ovat suurentuneet.

Yleensä poikkeavan painonnousun syynä on siis kulutukseen nähden liian suuri energiansaanti. Joskus harvoin lihavuus johtuu hoitoa vaativasta sairaudesta, kuten kilpirauhasen vajaatoiminnasta, minkä vuoksi lihavuuden ollessa hyvin vaikea tai lapsen painon noustessa äkillisesti hänet on syytä viedä lääkärin arvioon.

Lapsen ja aikuisen lihavuus määritellään eri tavoin

Lihavuudella tarkoitetaan kehon rasvakudoksen määrän lisääntymistä tasolle, jolla mm. sydän- ja verisuonitautien sekä aikuistyypin diabeteksen riskit ovat merkittävästi suurentuneet.

Kehon rasvapitoisuutta arvioidaan yleensä pituuden ja painon perusteella. Aikuisilla tämä tapahtuu tavallisimmin painoindeksin avulla (painon suhde pituuden neliöön) tai laskemalla vyötärönympäryksen suhde pituuteen, joista jälkimmäinen mittaa keskivartalon rasvan määrää tarkemmin.

Suomessa kasvuikäisten lasten painon seurannassa käytetään pituuspainoa, eli painon poikkeamaa samanmittaisten keskimmäisestä painosta prosentteina.

Lasten lihavuuden määrittely on vaikeaa, koska lasten ruumiin mittasuhteet ja kehon koostumus riippuvat lapsen iästä. Lasten lihavuuden seulonta perustuu pituuspainoon (tai painoindeksiin), jonka ajatellaan ennustavan aikuisiän lihavuutta. Rajat ovat siis sopimuksenvaraisia.

Nykyisiin kasvukäyriin perustuvassa seulonnassa lapsen katsotaan olevan lihava, jos hänen pituuspainonsa on alle kouluikäisenä yli + 20 prosenttia ja kouluikäisenä yli + 40 prosenttia.

Ensi vuonna käyttöön otettavissa uusissa kasvukäyrissä painon seuranta tulee lapsillakin todennäköisesti tapahtumaan iän huomioivan painoindeksikäyrän avulla.

Koko perheen elämäntavat kuntoon

Lihavuuden terveyshaitat tulevat yleensä esiin aikuisena, mutta se voi aiheuttaa jo lapsuudessa mm. sosiaalisia ja psyykkisiä ongelmia (kiusaaminen), heikentää itsetuntoa ja rajoittaa harrastuksia.

Koska lapsena opituilla elintavoilla sekä lihavuudella on myös suuri taipumus jatkua aikuisuuteen ja lihavuutta on helpompaa ehkäistä kuin hoitaa, poikkeavaan painonnousuun on syytä puuttua mahdollisimman varhain. Lapsuudessa pituuden vielä lisääntyessä paino-ongelmiin on myös helpompi vaikuttaa kuin pituuskasvun jo pysähdyttyä.

Lihavuuden hoidon tavoitteena on ehkäistä siihen liittyviä sairauksia ja toisaalta turvata yleisvointia ja elämänlaatua laajemminkin. Paino on yksi mittari riskeistä ja toimenpiteiden tehokkuudesta, mutta riittävä liikunta ja terveellinen ravinto poistavat ongelmia vaikkei paino laskisikaan.

Käytännössä tavoitteisiin pyritään koko perhettä koskevalla, pysyviin mielekkäisiin muutoksiin tähtäävällä elämäntapaohjauksella (ravitsemus, liikunta). Kuuriluonteisilla toimenpiteillä ei siis ole merkitystä, eivätkä vastenmieliset ravitsemus- ja liikuntaohjeet toteudu.

Kaikista tehokkaimmin ylipaino-ongelmaan pystytään vaikuttaman, jos koko yhteisö (koulu, kunnat jne.) on mukana tukemassa lasten terveellisiä elämäntapoja kaikilla elämänalueilla.

Faktaa lasten lihavuudesta:

  • Ylipainoisten nuorten määrä on yli kaksinkertaistunut 1970-luvun jälkeen.
  • Lapsuuden lihavuudella on taipumus jatkua aikuisuuteen.
  • Lihavuus lisää monien sairauksien riskiä ja huonontaa elämänlaatua.
  • Lapsen lihavuus johtuu hyvin harvoin sairaudesta.
  • Lihavuutta on helpompi ehkäistä kuin hoitaa.
  • Lapsen lihavuuden hoito ja ehkäisy kohdennetaan kokonaisvaltaisesti koko perheeseen.
  • Painonlaskua tärkeämpää on muuttaa elintapoja pysyvästi terveellisemmiksi.

Julkaistu: 22.11.2013
4 kommenttia