Terve.fi

Onko parisuhteessa pakko puhua?

Onko parisuhteessa pakko puhua?
Puhumisen hoetaan olevan parisuhteen kulmakivi - aina siihen pisteeseen asti, että moni voi ärsyyntyä.
Julkaistu: 22.4.2013

Pitää pystyä puhumaan. Puhuminen, puhuminen ja vielä kerran puhuminen.

Puhumisen hoetaan olevan parisuhteen kulmakivi – aina siihen pisteeseen asti, että moni voi ärsyyntyä.

-Tästä saattaa tulla kuva, että ilman jatkuvaa puhetulvaa suhde näivettyy ja tiedostavan parin on istuttava iltakausia syntyjä syviä pohtien.

Toki tällaisiakin keskusteluhetkiä tarvitaan ja jokaisen on ajoittain suostuttava puhumaan. Mutta läheinen suhde voi tulla ravituksi myös ilman tuntikausien keskustelusessioita.

Sitä paitsi: puhuminen ei todellakaan riitä, ellei suhteessa osata kuunnella. Läheisyys hiipuu, jos suhdetason puhe ja avoin ajatusten, unelmien ja omien tunnekokemusten jakaminen loppuvat. Samoin käy, ellei toista kuuntele aidosti.

Tällaista viestiä tuodaan esiin Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kirjassa (2012), jonka on julkaissut Kataja-Parisuhdekeskus ry. Järjestön tarkoituksena on tukea sitoutunutta, tasavertaista ja vastavuoroista kumppanuutta. Jäsenenä on paljon yhteisöjä, esimerkiksi seurakuntia ja perheasiain neuvottelukeskuksia.

Luova yhteistyömalli isoihin ristiriitoihin

Kirja on lyhyt ja helppolukuinen. Ote on kannustava ja riittävän maanläheinen. Mukaan on kirjoitettu tehtäväosioita, joita parit voivat tehdä yksin ja yhdessä.

Oivana esimerkkinä siitä, että aito puhuminen ja kuunteleminen kantavat hedelmää, on luovan yhteistyömallin esittely. Pieniä ristiriitoja ei tosin kannata lähteä ratkomaan tällä mallilla – mitä katsotaan telkkarista -tyyppisten asioiden asemesta isompaa koneistoa tarvitaan ehkä juuri niissä seikoissa, joita ei haluaisi tai oikein uskaltaisi lähteä selvittämään.

Jos asia vaivaa, siitä kannattaa puhua, vaikka se hiertäisi vain toista osapuolta, todetaan kirjassa. Esimerkkiparin Leenaa vaivaa se, että hänellä tuntuu olevan yksin kasvatusvastuu lapsista. Pekan kanssa harjoitellaan ristiriidan ratkaisemista luovan yhteistyömallin avulla:

1. Määritelkää ristiriita/asia.

Pekka ja Leena varmistavat, että puhutaan samasta asiasta. Leenan mielestä Pekka ei vietä tarpeeksi aikaa lasten kanssa ja Leena on itse aina yksin heidän kanssaan kotona. Pekka haluaa puhua siitä, miten saataisiin molemmille enemmän vapaa-aikaa. Mistä siis puhutaan? Yhdessä päätetään, että selvitetään sitä, miten lastenhoito jaetaan vanhempien kesken niin, että molemmat ovat tyytyväisiä.

2. Ymmärtäkää ristiriita kokonaan molempien kannalta.

Pekka ja Leena puhuvat ja kuuntelevat kumpikin vuorollaan. Molemmat saavat puhua kaiken sen, mikä heidän mielestään asiaan liittyy. Toista ei keskeytetä turhaan.

Kirjassa huomautetaan, ettei tarvitse olla samaa mieltä kaikesta vaan riittää, että ymmärtää, mitä asia toiselle merkitsee.

3. Kertokaa, mitä toivotte ja tahdotte.

Jälleen Leena ja Pekka vaihtavat rooleja niin, että molemmat saavat sekä puhua että kuunnella. Ilmaistaan selvästi, mitä tahtoo itse, mitä tahtoo toiselta ja mitä tahtoo molemmille yhteisesti.

4. Tuottakaa ratkaisuvaihtoehtoja.

Vapaassa ideariihessä Leena ja Pekka eivät käytä sanoja ”ei” ja ”mutta”. Matka Honolulun hiekkarannoille on mahdollinen… Samalla tulee hoksatuksi, että on ruvettu keräämään turhaa materiaa, jonka hankkimiseen käytetään Pekan ylityökorvauksia. Pekka on aina ottanut ylityökorvaukset rahana eikä vapaana.

5.Valitkaa toimintatapa.

Pekka ja Leena tekevät konkreettisia päätöksiä. Pekka alkaa ottaa ylityöt vapaana. Turhat tavarat myydään pois. Isovanhemmilta kysytään, voivatko he hoitaa lapsia keskiviikkoisin, jolloin Pekan harrastusillan lisäksi Leena voi pitää vapaata.

6. Toimikaa!

7. Arvioikaa tilannetta ja toiminnan tuloksia.

Kirjassa ei kerrota, miten Leenalle ja Pekalle käy. Se sanotaan, että he päättävät toimia konkreettisten päätöstensä mukaan kolme kuukautta ja mennä sen jälkeen yhdessä syömään ja arvioimaan, mitä toiminnasta seurasi.

Lähteet: Vuorovaikutustaidot parisuhteessa (Kataja-Parisuhdekeskus ry 2012), Kataja ry:n sivusto

Lue myös:

Kommentoi »