Terve.fi

Mitä syke kertoo?

Mitä syke kertoo?
Mitä korkeampi syke, sitä raskaampaa liikunta on. Sykettä kannattaa mitata sekä liikkuessa että sen jälkeen, koska syke antaa yksilöllistä palautetta liikuntasuorituksesta.
Julkaistu: 19.4.2013

Jokainen ihminen reagoi yksilöllisesti liikuntaan johtuen mm. erilaisesta sydämen koosta, fyysisestä kunnosta, taidoista sekä päivittäisistä mielen ja kunnon vaihteluista. Hyväkuntoisen henkilön syke palautuu rasituksen jälkeen lepotilaan nopeammin kuin huonokuntoisen. Sykkeen mittaaminen auttaa ja kannustaa sinua liikkumaan riittävällä teholla. Myös huonompikuntoinen voi kokea onnistuneensa, kun huomaa pystyvänsä liikkumaan suhteellisesti samalla rasitustasolla kuin hyväkuntoinen.

Maksimisyke on korkein syke, joka voidaan tarkasti mitata maksimaalisessa suorituksessa. Maksimisykkeeseen vaikuttavat perimätekijät, ikä ja harjoittelun määrä sekä laatu. Maksimaalisessa rasituksessa suoritettavaa maksimisykkeen testausta ei suositella omin päin aloittelijoille tai yli 35-vuotiaille, jotka eivät ole liikkuneet säännöllisesti pitkiin aikoihin sillä maksimisykkeen testaukseen liittyy aina komplikaatioiden vaara.

Arvioi maksimisykkeesi

Maksimisykkeen voi myös arvioida ikään perustuvalla laskukaavalla:

  • Maksimisyke = 205 – 0,5 x ikä (v)

Esim. 40-vuotiaalle: Maksimisyke on 205 – 20 = 185 krt/min.

Tämä laskukaava antaa kuitenkin vain arvioluvun, koska maksimisyke on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat iän lisäksi useat eri tekijät. Iänkin vaikutus on hyvin henkilökohtaista.

Tarkin, luotettavin ja turvallisin tapa oman maksimisykkeensä selvittämiseen on hakeutua asiantuntijoiden tekemään kuntotestiin urheilulääkäriasemalle tai urheiluopistojen kuntomittausasemille.

Mittaa oma sykkeesi!

Sykkeen voi mitata joko elektronisesti tai manuaalisesti käsin tunnustelemalla Manuaalisessa eli palpaatiomittauksessa voit mitata sykkeiden lukumäärän esimerkiksi 15 sekunnin ajalta rannevaltimolta. Aseta etu- ja keskisormi kevyesti ranteen peukalonpuoleiselle sisäsivulle. Aloita laskeminen nollasta ja lopuksi kerro saatu luku neljällä.

Näin saat sydämen sykkeiden kokonaismäärän yhden minuutin ajalta. Liikunnan aikana tunnustelemalla mitattu pulssi on epätarkka ja poikkeaa todellisesta rasitussykkeestä, koska se mitataan useimmiten rasituksen päätyttyä ja tulos täten on herkkä ajoitus- ja laskuvirheille.

Erityisesti korkea syke altistaa laskuvirheille. Tarkin tapa mitata liikunnan tehoa on tehdä se sykemittarilla. Nykyaikaisessa sykemittarissa on kolme osaa: rintakehän ympäri asetettava kevyt lähetinosa, joustava kiinnitysvyö ja yleensä ranteessa pidettävä vastaanotin. Sykemittari ilmoittaa sydämen lyöntitiheyden eli lyöntien määrän minuutissa.

Sykemittarin lähetinosa sisältää kaksi elektrodia, jotka rekisteröivät sydämen lyönnin aiheuttamat sähköiset signaalit iholta. Lähetin siirtää sydämen sykkeen langattomasti rannevastaanottimeen käyttäen hyväksi sähkömagneettista kenttää. Rannevastaanottimen näytössä sydämen syke eli sydämen lyönnit minuuttia kohden on koko ajan luettavissa.

1 kommentti