Terve.fi

Nämä lievittävät ahdistuneisuushäiriön oireita parhaiten

Nämä lievittävät ahdistuneisuushäiriön oireita parhaiten
Lyhyt psykodynaaminen ja kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia näyttäisivät molemmat olevan tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa.

Lyhyt psykodynaaminen ja kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia näyttäisivät molemmat olevan tehokkaita yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö on toimintakykyä rajoittava sairaus, jonka oireina ovat muun muassa jatkuva liiallinen jännitys ja ahdistuneisuus sekä huolestuneisuus tulevaisuudesta ja jokapäiväisistä asioista. Potilaiden ahdistuneisuus- ja jännitysherkkyyttä pyritään helpottamaan lääkkeillä ja eri psykoterapioilla. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivät potilaat hyötyisivät kognitiivisesta psykoterapiasta, mutta näyttöä lyhyen psykodynaamisen psykoterapian tehosta ei juuri ole, vaikka hoitomuotoa käytetään laajalti.

American Journal of Psychiatry – lehden nettiversiossa julkaistussa tutkimuksessa verrattiin keskenään lyhyttä psykodynaamista ja kognitiivista psykoterapiaa. Tutkimukseen osallistui vajaa 60 yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivää aikuista, ja psykoterapioiden tehoa arvioitiin heti hoidon loputtua sekä puolen vuoden päästä. Tuloksista ilmeni, että ahdistus- ja masennusoireet lievittyivät niin kognitiivista kuin lyhyttä psykodynaamista psykoterapiaa saaneilla.

Terapiamuotojen välillä ei havaittu merkitsevää eroa, joskin kognitiivisen terapian todettiin vaikuttavan hiukan paremmin huolestuneisuus-, ahdistus- ja masennuspiirteisiin. Koska eri psykoterapioiden tuloksellisuuden vertailu on tunnetusti haasteellista, tutkijoiden mielestä tulevaisuudessa tarvitaan entistä laajempia tutkimuksia selvittämään ketkä yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivät hyötyisivät enemmän psykodynaamisesta ja ketkä kognitiivisesta lyhytterapiasta.

Lue lisää:

Julkaistu: 8.7.2009
Kommentoi »