Terve.fi

Yleistietoa virtsankarkailusta

Yleistietoa virtsankarkailusta
Mistä virtsankarkailu johtuu? Lue virtsankarkailun syistä asiantuntijoiden kirjoittamasta artikkelista.

Virtsankarkailulla eli -inkontinenssilla tarkoitetaan virtsan tahatonta karkaamista. Virtsankarkailu jaetaan neljään eri tyyppiin: pakkoinkontinenssiin, ponnistusinkontinenssiin, niiden sekamuotoon sekä ylivuotoinkontinenssiin. Taustalla olevat virtsankarkailun syyt ovat erilaisia riippuen inkontinenssin muodosta.

Virtsankarkailun aiheuttaja

Ponnistusinkontinenssin taustalla on usein lantionpohjan lihasten heikentyminen. Tässä tyypissä virtsa karkaa fyysisen rasituksen tai ponnistuksen yhteydessä. Ponnistusinkontinenssi on naisilla tavallinen, mutta miehillä harvinaisempi, eturauhasleikkauksen komplikaationa ilmenevä oire.

Pakkoinkontinenssissa virtsa karkaa äkillisen virtsaamispakon yhteydessä. Taustalla voi olla yliaktiivinen virtsarakko, jonka muita oireita ovat tihentynyt virtsaamisen tarve ja yövirtsaaminen. Pakkoinkontinenssi on miehillä yleisin tyyppi, joka aiheutuu usein eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun yhteydessä.

Sekamuotoinen inkontinenssi on edellä mainittujen inkontinenssityyppien sekoitus. Se on naisilla yleisin syy virtsankarkailuille.

Ylivuotoinkontinenssin taustalla on äkillinen tai krooninen virtsaumpi (virtsaa kertyy rakkoon, mutta sitä ei saada virtsatuksi). Rakko jatkaa täyttymistään, kunnes se ”vuotaa yli” oireillen virtsankarkailuna.

Virtsankarkailun seuranta

Virtsankarkailuvaivat eivät yleensä vaadi seurantaa. Mikäli oireet pahenevat eivätkä ole lihasharjoitteluin hallittavissa, ota yhteyttä omaan lääkäriisi.

Virtsankarkailun periytyvyys

Virtsankarkailu ei ole varsinaisesti periytyvä sairaus. Suuri merkitys inkontinenssin synnyssä on ylipainolla ja yleisesti huonolla lihaskunnolla.

Virtsankarkailun yleisyys

Nuoremmissa ikäryhmissä miesten virtsankarkailua esiintyy kolme kertaa vähemmän kuin naisilla. Yli 80-vuotiailla kuitenkin inkontinenssi on yhtä yleistä sekä miehillä että naisilla. Satunnaista virtsan karkaamista tapahtuu jossain elämänvaiheessa 25–50%:lla naisista.

Lähteet:

Nuotio M, 2016. Iäkkäiden virtsainkontinenssi, Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.

Stach-Lempinen B, 2017. Naisen virtsainkontinenssi, Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.

Tapanainen J & Ylikorkala O, 2011. Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.

Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R & Viitanen M, 2016. Geriatria. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki.

ICD-10:

N39.3: Ponnistusinkontinenssi

N39.4: Muu virtsanpidätyskyvyttömyys

Julkaistu: 6.8.2019
Kommentoi »