Terve.fi

Uutta kaihileikkauksista: katse tekomykiöihin

Uutta kaihileikkauksista: katse tekomykiöihin
Kummassakin silmässä on heti pupillin takana sijaitseva mykiö, joka kohdistaa valon silmän takaosassa sijaitsevalle verkkokalvolle. Nuoren ja terveen ihmisen mykiöt ovat yleensä kristallinkirkkaat. Ikääntyessämme elinikäinen altistuminen valolle ja muille tekijöille saattaa aiheuttaa muutoksia mykiönsisäisiin proteiineihin, jolloin mykiöt samentuvat hieman kuin kananmunan valkuainen paistinpannulla.
Julkaistu: 10.6.2008

Uudet tekomykiöt saattavat vähentää riippuvuutta silmälaseista mutta tulla kalliiksi.

Samentunutta mykiötä kutsutaan kaihiksi tai harmaakaihiksi. Sanan englanninkielinen vastine on yksi lääketieteen vertauskuvallisista termeistä. Sana ”cataract” otettiin aikanaan käyttöön, koska sen valkoisuuden katsottiin muistuttavan koskessa kirnuuntunutta vettä tai isoa vesiputousta. Mielleyhtymä saattaa olla kaunis, mutta maailman näkeminen tällaisen samentuman läpi ei sitä ole. Kaihi sumentaa yksityiskohdat, laimentaa värejä ja vaikeuttaa pimeässä näkemistä.

Kaihileikkauksessa vanha mykiö poistetaan ja korvataan kirkkaasta muovista tehdyllä keinotekoisella mykiöllä. Leikkausta hienosäädetään toki jatkuvasti, mutta viime aikoina se ei kuitenkaan ole enää kovin paljoa muuttunut. Kirurgien asentamat tekomykiöt sen sijaan ovat, joten kaihipotilaat voivatvalita usean eri tekomykiötyypin välillä. Uusien tekomykiöiden on tarkoitus vähentää riippuvuutta silmälaseista. Pyysimme Bradford J. Shingletonia, joka on tunnettu bostonilainen silmäkirurgi, antamaan pikaesityksen lukuisista markkinoilla olevista mykiötyypeistä. Shingleton on apulaisprofessorina Harvardin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän konsultoi useita tekomykiöitä valmistaviayrityksiä. 

Yksitehotekomykiöt

Yksitehomykiötä voidaan ajatella perusmallina, joka ei ole loistava, mutta on luotettava ja ollut jo kauan käytössä. Kuten nimestäkin voi päätellä, se on suunniteltu kohdistamaan katse tietylle vakioetäisyydelle. Useimmille tämä merkitsee sitä, että käyttäjä tarvitsee edelleen silmälaseja lukiessaan tai käyttäessään näyttöpäätettä. Yksitehotekomykiön isona etuna on sen alhainen hinta. Sairausvakuutus korvaa kaihileikkauksen, mutta tekomykiöistä vain yksitehotekomykiöt korvataan Yhdysvalloissa kokonaan, joten useimmat joutuvat tyytymään niihin. 

Mukautuvat tekomykiöt

Nuoret ihmiset ovat monella tavalla sopeutuvaisia. Tämä koskee myös silmien mykiöitä. Pienet sädelihakset liikuttavat niitä, joten ne muuttavat muotoaan hyvin hienovaraisesti, minkä ansiosta voimme tarkentaa katseemme lähietäisyydeltä kaukaisuuteen. Tätä kykyä silmälääkärit kutsuvat akkommodaatioksi eli mukauttamiskyvyksi. Iän mukana mykiö jäykistyy ja sen mukauttamiskyky vähenee. Vuonna 2003 FDA hyväksyi kaihipotilaille Crystalens -tekomykiöt, joiden tarkoituksena on jäljitellä nuorten ihmisten joustavia mykiöitä. Niiden sivuilla on saranat, joten silmän sädelihasten supistuminen ja rentoutuminen muuttaa myös tekomykiöiden asentoa. Crystalens -tekomykiöiden avulla kaihipotilaat saavat erinomaisen kaukonäön ja näkevät hyvin keskietäisyyksille noin metrin päähän, mutta lähinäön osalta ne eivät ole Shingletonin mukaan yhtä luotettavia. Silmäharjoitukset auttavat potilaita käyttämään näitä tekomykiöitä, mutta puolet potilaista päätyy silti käyttämään myös lukulaseja.

Hintakin on ongelma. Se vaihtelee, mutta käytettäessä Crystalens -tekomykiöitä kaihileikkaus maksaa silmää kohti parituhatta euroa enemmän kuin yksitehoisen tekomykiön asennus. Vain harva potilas saa tekomykiön vain toiseen silmäänsä, joten kokonaiskustannukset nousevat lähes 4 000 euroa korkeammiksi. Moni potilas Yhdysvalloissa joutuu sitä paitsi maksamaan tämän erotuksen itse, koska sairausvakuutus ei sitä korvaa.

Monitehotekomykiöt

Monitehotekomykiöt ovat samanlaisia kuin silmälaseissakin käytettävät kaksitehoiset tai portaattomat linssit. Osa tekomykiöstä on tarkoitettu näkemiseen kauas, osa välietäisyyksille ja osa lähinäköön. Toisin kuin silmälaseissa, tekomykiöiden eri alueet sijaitsevat rengasmaisesti eivätkä päällekkäin. Hämmästyttävää kyllä, aivot ja silmät osaavat päätellä, mitä osaa kulloinkin kannattaa käyttää.

Markkinoilla on kaksi uutta monitehotekomykiötä: Restor ja Rezoom. Restor-tekomykiö antaa hyvän lähi- ja kaukonäön, mutta joillakin käyttäjillä ilmenee Shingletonin mukaan näkövaikeuksia välietäisyyksillä. Rezoom -tekomykiö antaa hyvän näön kaikille kolmelle etäisyydelle, mutta on hieman Restoria tehottomampi lukuetäisyydellä.

Monitehotekomykiöiden isona heikkoutena on se, että niillä on monesti vaikea nähdä pimeässä kunnolla. Mykiöiden pienet kohoumat saattavat vääristää kirkasta valoa, joten tuloksena ilmenee enemmän häikäisyä ja valorenkaita. Crystalens -tekomykiöt eivät aiheuta tällaisia ongelmia. Crystalens-tekomykiön tavoin monitehotekomykiöt ovat kuitenkin melko kalliita. Monitehotekomykiöt ovat silmää kohti laskettuna pari tuhatta euroa kalliimmat kuin yksitehotekomykiöt. 

Eivät sovi kaikille

Uudet mukautuvat ja monitehoiset tekomykiöt eivät sovellu kaihipotilaille, joilla on todettu silmänpohjan ikärappeuma, glaukooma tai diabeettinen retinopatia. Myöskään hajataittoisuudesta kärsiville ja hyvin likinäköisille tai hyvin kaukonäköisille kaihipotilaille niitä ei pitäisi asentaa. Uudet tekomykiöt eivät ole pois laskuista, jos potilaalle on tehty LASIK -leikkaus. Shingletonin mukaan se on silti suhteellinen vasta-aihe, koska LASIK -leikkauksen takia on vaikeaa löytää sopivan taittovoimaisia tekomykiöitä. Tyytymättömyys uusia tekomykiöitä kohtaan ei Shingletonin mukaan ole niinkään aiheutunut potilaiden silmistä vaan heidän odotuksistaan: ”Potilaille, jotka odottavat saavansa täydellisen näön ja takuun siitä, etteivät joutuisi koskaan käyttämään silmälaseja, uudet tekomykiöt eivät ole hyvä ratkaisu.”

Copyright © 2007 by President and Fellows, Harvard College. All rights reserved.

Artikkelin sisältö vastaa yhdysvaltalaista hoitokäytäntöä.

 

Kommentoi »