Terve.fi

Työuupumus aiheuttaa fyysisiä sairauksia

Työuupumus aiheuttaa fyysisiä sairauksia
Julkaistu: 14.8.2006

Mitä vakavammasta työuupumuksesta oli kyse, sitä yleisempiä fyysiset sairaudet olivat.

Kansainvälisessä Journal of Psychosomatic Research –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa käytettiin tutkimusaineistona Kansanterveyslaitoksen keräämää koko suomalaista aikuisväestöä edustavaa Terveys 2000-aineistoa, jota varten tutkittiin yli 3300 iältään 30–64 -vuotiasta työntekijää. Vuosina 2000–2001 vakavasta työuupumuksesta kärsi 2,5 % ja lievästä työuupumuksesta 25 % työssä käyvistä suomalaista.

Poikkileikkaustutkimuksen perusteella ei voida sanoa, altistavatko tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet työuupumukselle vai toisinpäin. Jälkimmäistä vaihtoehtoa tukevat aiemmat, työstressiä ja kyseisiä sairauksia koskeneet tutkimukset.

Työuupumus tarkoittaa pitkittynyttä stressioireyhtymää, johon voi liittyä uupumusasteista väsymystä, kyynistyneisyyttä ja tunne alentuneesta työtehosta. Kaikki ruumiilliset sairaudet eivät rajoita työkykyä, mutta monet aiheuttavat väsymystä, mikä voi altistaa työuupumuksen kehittymiselle.

Työuupumusta voidaan ehkäistä kohtuullisilla työvaatimuksilla, työntekijän riittävillä voimavaroilla ja työn sopeuttamisella niihin sekä työyhteisön jatkuvalla kehittämisellä.

Lue lisää:

Kommentoi »