Tutustu terveysliikuntaan

Tutustu terveysliikuntaan
Terveysliikuntakäsite kattaa kaiken fyysisen aktiviteetin, jolla on positiivisia vaikutuksia terveyteen.
Julkaistu 25.6.2015

Terveysliikunnan positiiviset vaikutukset saavutetaan jo varsin matalatehoisella liikkumisella, jolloin vastaavasti liikunnan mahdolliset negatiisiset vaikutukset, kuten rasitusvammat, loukkaantumiset sekä komplikaatiot jäävät vähäisiksi. Terveyshyötyjen suhde terveyshaittoihin on siis optimaalinen.

Terveyttä edistääkseen aktiivisuuden on oltava säännöllistä, jatkuvaa ja kohtuukuormitteista. Sohvan välttäminen ja luonnollinen arkiaktiivisuus lisäävät jo energiankulutusta roimasti. Aktiiviset siirtymiset kävellen, pyöräillen tai sauvakävellen sekä piha- ja puutarhatyöt ovat jokapäiväisiä valintoja, joilla kukin voi vaikuttaa terveyteensä ja vireyteensä positiivisesti. Terveysliikunnan vaikutukset ovatkin ennemmin yhteydessä siihen, kuinka usein liikuntaa harrastetaan kuin sen tehoon: Kulutetut kalorit, otetut askeleet sekä liikutut minuutit ovat hyviä mittareita oman terveysliikunta-annoksen seuraamiseen.

Arkiliikunta- ja hyötyliikunta = toimintaa, jonka arkinen hyötynäkökulma saavutetaan tehokkaammin liikkumalla hieman ripeämmin. Eroaa psyykkiseltä luonteeltaan kuntoliikunnasta, sillä motiivi on siirtymisessä paikasta toiseen tai arkiaskareen suorittamisessa.

Kivaa ja kohtuukuormitteista 

Terveysliikunnan tulisi olla ennen kaikkea mielekästä ja mukavaa. Kun tavoitteena on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, ei niinkään suorituskyvyn parantaminen, saa tekeminen olla teholtaan ja vauhdiltaan maltillista sekä nautinnollista. Terveysliikunta tulisikin mieltää mielekkäänä mahdollisuutena, ei pakkona tai kansalaisvelvollisuutena.

Terveyden edistämiseen vaadittavan noin 30 minuutin päivittäisannoksen voi kerätä kasaan arki- tai työmatkaliikunnan, hyötypuuhastelun, harrastukseen liittyvän kuntoilun tai virkistystoiminnan (esim. marjastus, sienestys, metsästys) avulla. Tarvittavat liikuntaminuutit voi haalia kasaan myös pätkistä, kunhan kunkin pätkän kesto on vähintään 10 minuuttia, joiden aikana hikoillaan ja hengästytään kevyesti.

Seuraavassa ohjeita ja kriteerejä terveysliikunnalle:

  • Puntaroi liikkumisen ja liikkumattomuuden haittoja ja hyötynäkökulmia
  • Mitä menetät ja mitä saat, jos liikut hieman enemmän?
  • Tee päätös panostaa itseesi hieman enemmän!
  • Pyri aina valitsemaan aktiivisempi ja terveellisempiä vaihtoehto esim. portaat hissin sijaan
  • Hyödynnä työmatkat pyöräillen tai kävellen, jos mahdollista
  • Pyri saamaan kasaan 30 minuutin liikunta-annos mielellään joka päivä
  • Tuntemuksen tulisi olla hyvin kevyestä aina keskiraskaaseen
  • Pyri kuormittamaan niin sydäntäsi (aerobinen liikunta) kuin tuki- ja liikuntaelimistöäsi (lihaskuntoharjoittelu, piha- ja puutarhatyöt, halonhakkuu)
  • Satsaa harrastuksessasi alkuun päästyäsi hyviin liikuntavarusteisiin ja -välineisiin
  • Vältä sohvaa ja pysy liikkeessä!
Kommentoi »