Terve.fi

Tutin käyttö vähentää kätkytkuolemia

Tutin käyttö vähentää kätkytkuolemia
Monissa tutkimuksissa tutin käytön on osoitettu vähentävän kätkytkuolemia, mutta useimmissa maissa tätä ei kuitenkaan ole mahdollisten haittavaikutusten pelossa suositeltu. Yhdysvaltalaiskatsauksessa on analysoitu tutkimuksia vuosilta 1966 – 2004, joissa on selvitetty tutin käytön yhteyttä kätkytkuolemaan. Tutkimuksista seitsemän täytti kaikki asetetut kriteerit.

Annettaessa vauvan nukkua tavallisen tutin kanssa kätkytkuoleman riski oli yli puolta pienempi kuin ilman tuttia. Tutkimusryhmä arvioi, että noin 2 700 vauvan tutin käyttö voisi periaatteessa ehkäistä yhden kätkytkuoleman. Rohkaisemalla vauvojen vanhempia tutin käyttöön erityisesti lasta nukutettaessa voitaisiin kätkytkuolemia vähentää. Tutin käytön voi aloittaa, kun imetys on vakiintunut. Tutkimusryhmän mielestä tutin käytöllä aina 12 kuukauden ikäiseksi asti näyttää olevan suotuisia vaikutuksia. Tutin käyttöä ei kuitenkaan tulisi jatkaa yli vuoden ikäisillä vauvoilla, koska se voi tällöin kohottaa välikorvan tulehduksen riskiä samalla, kun kätkytkuoleman todennäköisyys pienenee. Tutit tulisi myös aina pestä huolellisesti ja vaihtaa uuteen niiden rikkoutuessa.

Julkaistu: 21.11.2005
Kommentoi »