Terve.fi

Tupakka tappanee vuonna 2015 enemmän ihmisiä kuin AIDS

Tupakka tappanee vuonna 2015 enemmän ihmisiä kuin AIDS
Julkaistu: 22.12.2006

Järjestön mukaan tupakkasairauksiin kuolee tällöin 6,4 miljoonaa ihmistä eli 50 % enemmän ihmisiä kuin AIDS:iin. WHO:n arvion mukaan joka kymmenes kuolemantapaus johtuisi vuonna 2015 tupakasta.

Vuonna 2030 tupakkasairauksiin arvioidaan kuolevan jo yli 8 miljoonaa ihmstä. Tänä vuonna noin 2,9 miljoonaa ihmistä kuolee AIDS:iin, vuonna 2015 jo 4,3 miljoonaa ja vuonna 2030 jo 6,5 miljoonaa. Vuonna 2030 yhä harvempi ihminen kuolee lapsena äkillisiin infektiotauteihin, jotka nyt kurittavat kehittyviä maita. Infektiosairaudet, kuten tuberkuloosi ja malaria saadaan WHO:n arvion mukaan vuoteen 2030 mennessä selvästi nykyistä paremmin hallintaan.

Sen sijaan kroonisiin sairauksiin kuolee tuolloin 70 % ihmisistä. Jo tällä hetkellä on havaittavissa siirtymä akuuteista sairauksista kroonisiin sairauksiin. Niinpä Kiinan ja Intian tapaisissa kehittyvissä maissa sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä yleistyvät elintason kohotessa ja eliniän pidentyessä. Vuonna 2030 kolme yleisintä yksittäistä sairautta maapallolla ovat arvion mukaan HIV/AIDS, masennus ja sepelvaltimotauti. Ne kaikki ovat ainakin osaksi ehkäistävissä olevia sairauksia.

Toisaalta yleinen eliniän pidentyminen voi vaikuttaa suuresti myös väestönkasvuun. Jo nyt on havaittavissa, että nopeiten kehittyvissä väkirikkaissa maissa, kuten Intiassa, Indonesiassa ja Turkissa väestönkasvu on hidastunut merkittävästi. Niinpä parin vuosikymmenen kuluttua maapallon väestön ikärakenne voikin olla aivan erilainen kuin tänään.

Lähde: Reuters AlertNet 28.11.2006

Kommentoi »