Terve.fi

Suomalaiselle verianalyysipalvelulle myyntilupa Eurooppaan – yli kaksisataa tulosta yhdestä näytteestä

Suomalaiselle verianalyysipalvelulle myyntilupa Eurooppaan – yli kaksisataa tulosta yhdestä näytteestä

Suomalainen Nightingale Health on vastikään saanut uudelle verianalyysipalvelulleen myyntiluvan Eurooppaan. NMR-spektroskopiaan perustuvalla menetelmällä voidaan saada yli kaksisataa tulosta yhdestä näytteestä.
Teksti Oona Häikiö
Mainos

Suomalainen Nightingale Health on vastikään saanut uudelle verianalyysipalvelulleen CE-merkinnän ja sen myötä palvelun myyntiluvan Euroopassa. Tällä hetkellä palvelu täyttää EU-direktiivin vaatimukset glukoosi- ja kreatiinianalyysien osalta. Kuluvan vuoden tavoitteena on saada luvat kymmenille muillekin verestä analysoitaville tutkimuskohteille.

Yrityksen tiedote kertoo, että CE-merkinnän myötä glukoosi- ja kreatiinianalyysipalvelua voidaan alkaa tarjota terveydenhuollossa koko Euroopan alueella, ja lupia tulee lisää, kun menetelmä valmistuu.

Nightingale Healthin tiedotteen mukaan tämä on merkittävä askel kohti kroonisten sairauksien, kuten esimerkiksi diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien, ennaltaehkäisevän hoidon mahdollistamista. Nykyistä kolesterolitestiä paljon laajemman analyysin avulla voidaan aiempaa helpommin ymmärtää sairauksia molekyylitasolla, seurata lääkkeiden vaikutusta mitattaviin arvoihin sekä ennakoida sairastumisriskiä.

Yksi näyte – monta sovellusmahdollisuutta

Analyysi on siinä mielessä helppo, että kaikki pitoisuudet saadaan mitattua yhdestä näytteestä. Menetelmä antaa tulokset muodossa mmol/l, jolloin ne ovat käyttökelpoisia niin terveydenhuollon kuin lääketieteellisen tutkimuksenkin kannalta.

Nightingale Healthin verianalyysimenetelmä perustuu NMR-spektroskopiaan, jossa verestä voidaan erottaa 228 eri merkkiainemolekyylin pitoisuudet niiden rakenteen perusteella. Menetelmää voidaan soveltaa muun muassa aineenvaihduntasairauksien riskien kartoittamiseen sekä aineenvaihduntareittien tutkimiseen merkkiaineiden pitoisuuksien mukaan.

Tähän mennessä uudella teknologialla on analysoitu lähes puoli miljoonaa verinäytettä tutkimuslaitoksissa ympäri maailmaa.

Lähde: Nightingale Health Oy:n verianalyysipalvelulle terveydenhuollon myyntilupa Eurooppaan (6.7.2017)

Julkaistu: 6.7.2017