Terve.fi

Silittäminen suojaa suhdetta

Silittäminen suojaa suhdetta
Entuudestaan tiedetään, että äidin kosketus rauhoittaa vauvan. Tuore tutkimus paljastaa uutta tietoa siitä, miten ihmisen keho reagoi hellivään kosketukseen.
Julkaistu: 20.4.2009

Ryhmä tutkijoita on tunnistanut joukon uusia erityisesti mielihyvän kokemuksia välittäviä hermosäikeitä ihmisen ihossa. BBC Newsin esittelemässä tutkimuksessa havaittiin, että silittäminen 4-5 cm sekuntivauhdilla aikaansai mielihyvän tunteen. Nature Neuroscience -lehdessä julkaistu tutkimus antaa tutkijoiden mukaan uuta tietoa siitä, miten kosketuksella ylläpidetään tunnesuhteita.

Vuosien ajan tutkijat ovat selvittäneet kivun kokemisen taustalla piileviä mekanismeja. On tutkittu, miten hermojärjestelmä kytkeytyy kivun viestin kuljettamiseen aivoihin. Kivun tutkimus on tärkeää, sillä esimerkiksi neuropatiassa, missä ääreishermojärjestelmä on vioittunut, kivut voivat olla erittäin kovat. Lisäksi viestijärjestelmän toimimattomuus voi aiheuttaa kokemuksia kivusta, jolle ei löydy konkreettista syytä. 

Mielihyvän mekanismit

Tutkimuksessa keskityttiin kuitenkin kivun vastakohtaan – mielihyvään. Tutkimuksen 20 koehenkilöltä tutkittiin eri nopeuksilla tapahtuvan käsivarren silittämisen aikaansaamia hermostollisia reaktioita.

Tutkijat nimesivät miellyttäväksi koetun kosketuksen stimuloimat hermosäikeet tuntoaistin C:ksi. Jos silitysliike oli optimaalista tasoa nopeampi tai hitaampi, kosketusta ei koettu miellyttäväksi eivätkä hermosäikeet aktivoituneet.

Tutkijat havaitsivat myös, että tuntoaistin C hermosäikeitä löytyi vain karvaiselta ihon alueelta mutta ei esimerkiksi kädestä.

Tutkimukseen osallistunut professori Francis McGlone uskoo, että kyseessä on tarkoituksenmukainen ”järjestely”.

Uskomme, että luontoäiti on järjestänyt asian siten, että virhetulkinnoilta vältytään. Aivoihin ei saa lähteä sekoittuneita viestejä, kun ne toimivat funktionaalisena työkaluna.

McGlonen mukaan nopeus, millä käsivarren silittäminen koettiin miellyttäväksi, oli sama, jolla äiti paijaa lastaan tai pariskunnat osoittavat toisilleen hellyyttä. Hänen näkemyksensä mukaan kyseessä on evoluutioon kytketty mekanismi, joka ylläpitää sekä aikuisten välisiä että aikuisten ja lasten välisiä suhteita.

- Ihmisten primääri biologinen impulssi on pyrkiä lisääntymään. Niiden lisäksi on olemassa myös käyttäytymiseen ja palkitsemiseen liittyviä mekanismeja, jotka tähtäävät muodostettujen suhteiden jatkumiseen.

Lähde: BBC News

Kommentoi »