Voi hyvin

Selviydyitkö kriisistä? Vaikeudet vahvistavat psyykkistä kestävyyttä


Resilienssi eli selviytymiskyky on osittain perittyä ja synnynäistä. Kriisit vahvistavat psyykkistä sietokykyämme.
Kuvat Teemu Raudaskoski
Julkaistu: 6.6.2019