Terve.fi

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen
Seksuaalinen suuntautuneisuus tarkoittaa (eroottinen, emotionaalinen, romanttinen) kiinnostusta toisiin ihmisiin. Lue lisää seksuaalisesta suuntaumisesta.
Teksti
Julkaistu: 4.12.2006

Seksuaalisella suuntautumisella tarkoitetaan romanttista, emotionaalista ja/tai eroottista kiinnostusta, jota ihminen kokee intimiteetin, lämmön, rakkauden ja/tai seksuaalisen mielihyvän sävyttämissä suhteissaan muihin ihmisiin. Seksuaalista suuntautumistaan voi ilmentää monin tavoin, esimerkiksi seksin kautta.

Seksuaalinen suuntautuminen voi olla kiinnostusta, joka kohdistuu kokijaan nähden vastakkaiseen, samaan tai molempiin sukupuoliin. Ihmisen seksuaalisuus on moninainen ja monitahoinen kokonaisuus. Seksuaalisuuden kentällä kaikki moninaisimmatkin seksuaalisuuden ilmentämisen muodot huomioiva rajanveto on aina jossain määrin keinotekoista, sillä todellisuudessa rajat – sikäli kun niitä on – ovat hyvin joustavia. Ihminen voi elämänsä aikana liikkua näiden rajojen yli.

Heteroseksuaalisuus

Heteroseksuaalisuudella tarkoitetaan romanttista, emotionaalista ja/tai eroottista kiinnostusta henkilöä itseään vastakkaista sukupuolta edustaviin ihmisiin.

Homoseksuaalisuus

Homoseksuaalisuus tarkoittaa seksuaalisuutta, jossa romanttiset, emotionaaliset ja/tai eroottiset tunteet kohdistuvat henkilön itsensä kanssa samaa sukupuolta oleviin ihmisiin. Naista, joka tuntee seksuaalista mielenkiintoa toiseen naiseen, kutsutaan lesboksi ja miestä, joka tuntee seksuaalista vetovoimaa toiseen mieheen, kutsutaan homoksi.

Toisinaan naisten välisestä rakkaudesta näkee käytettävän vanhahtavaa termiä Lesbolaisuus. Alun perin lesbo -sana on saanut nimensä naisyhteisöstä, joka kerääntyi runoilija Sapfon ympärille Lesboksen saarella. Homo -sana on puolestaan vakiintunut lyhenteeksi homoseksuaali -sanasta, jolla on kreikkalais-latinalainen alkuperä ja joka alun perin on kreikan kielessä ollut muotoa ”homos” (sama, samanlainen), ja joka myöhemmin sai lisää sisältöä latinan ‘homo’ (ihminen) käsitteestä.

Niin naisrakkautta kuten miesrakkauttakin on ollut aina ja kaikkialla. Homoseksuaalinen suuntautuminen on siten ollut seksuaalisuuden ilmentämismuotona läsnä läpi ihmiskunnan historian. Eräiden kulttuuripiirien vaikutusalueilla valtavirran ajattelussa sitä on pidetty ja/tai pidetään heterosuuntautumista suotavampana seksuaalisena suuntautumisena. Antiikin Kreikassa homoseksuaalisuutta arvostettiin, mutta myöhemmin sen syrjäyttänyt juutalais-kristillinen kulttuuri suhtautui kielteisesti homoseksuaalisuuteen. Keskiajalta lähtien homoseksuaalisuus on ollut Euroopassa torjuttu ja kielletty. Psykoanalyyttinen suuntaus 1900-luvun alusta alkaen on pitänyt homoseksuaalisuutta perversiona ja sairautena. Suomessa homoseksuaalisuus oli kriminalisoitu vuoteen 1971 saakka. Homoseksuaalisen suhteen suojaikäraja on sama kuin heteroseksuaalisessa suhteessa, eli 16 vuotta. Sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin Suomessa 1981, mutta siellä on edelleen maininta ”itseä häiritsevä homoseksuaalisuus”. Nykykäsityksen mukaan homoseksuaalisuus on pysyvä persoonallisuuden ominaisuus, joka ei muutu iän myötä. Suomessa seksuaalisuuden hyväksyminen jokaisen yksityisasiana pitää oikeana 59 % miehistä ja 72 % naisista. Kinseyn tutkimusten mukaan 4 – 10 % väestöstä on pääsääntöisesti homoseksuaaleja.

Seksuaalisen suuntautumisen keskeiset ohjaustoiminnot ovat aivoissa. Tutkimusten mukaan aivojen kehitysvaiheet jo ennen syntymää vaikuttavat merkittävästi seksuaalisen suuntautumisen ja siten myös homoseksuaaliseen taipumukseen. Perintötekijöillä l. geeneillä näyttää olevan myös samansuuntaista vaikutusta. Pojat tiedostavat oman homoseksuaalisuutensa yleensä 13 vuoden iässä ja tytöt 16 vuoden ikäisinä. Homoseksuaaliset kokemukset tulevat yleensä myöhemmin n. 18 vuoden iässä. Pieni osa ihmisistä tiedostaa homoseksuaalisuutensa vasta aikuisena.

Kiintymyksen, rakkauden ja sitoutumisen tunteet & tarpeet ovat kuitenkin syvällä ihmisyydessä: samat seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Hector laulaa ”Kaikki tahtoo rakastaa…”. Ihmisten seksielämä niin kuin seksuaalinen suuntautuminenkin ilmenevät hyvin moninaisina.

Nykyään parisuhteen yhteiskunnallinen virallistaminen on mahdollista myös homoseksuaalien kumppaneiden välillä. Tällöin pari rinnastetaan yhteiskunnan lainsäädännössä aviopariin. Lesbojen mahdollisuuksista saada hedelmöityshoitoja ja adoptoida lapsia käydään vielä keskustelua. Homojen oikeus adoptoida lapsia ei vielä ole mahdollista, mutta jos heillä on lapsia ennestään, voivat he toimia vanhempina kuten aiemminkin. Homo- ja lesbopareja, kuten heteroparejakin on esim. sijaisvanhempina. Vanhemmuus ja sen toteuttaminen on rakkaudesta, vastuusta ja huolenpidosta – ei seksuaalisesta suuntautumisesta – riippuva asia.

Biseksuaalisuus

Biseksuaalisuudella tarkoitetaan romanttista, emotionaalista ja/tai eroottista kiinnostusta, jota ihminen voi tuntea vaihtelevissa määrin molempia sukupuolia edustaviin ihmisiin. Biseksuaalit ihmiset saattavat siten elämänsä aikana olla itsensä kanssa samaa ja/tai vastakkaista sukupuolta olevan kumppanin kanssa.

Trans-suuntautuneisuus

Trans-suuntautuneisuudella tarkoitetaan romanttista, emotionaalista ja/tai eroottista kiinnostusta, jota ihminen voi tuntea transsukupuolisiin ja transgender ihmisiin (ks. myös kohta SukupuolisuusTranssukupuolisuus sekä Queer).

Lue lisäksi:

Kommentoi »