Terve.fi

Sukupuolinen suuntautuminenSukupuolinen suuntautuminen

Sukupuolisella suuntautumisella tarkoitetaan ihmisen sukupuolikokemuksen mukaista käsitystä ja sen määräämää toimintaa.
Teksti Toimitus

Biologinen sukupuoli

Sukupuolielinten mukaan määräytyvä sukupuoli

Kromosomien mukaan määräytyvä sukupuoli

Hormonaalisesti määrätyvä sukupuoli

Sosiaalinen sukupuoli (gender)

Intersukupuolisuus

Transsukupuolisuus

Transgenderiys

Transvestisuus

Queer

Biologinen sukupuoli merkitsee ensisijaisten (sukupuolielimet) ja toissijaisten (rinnat, karvoitus, lihas- ja rasvakudoksen suhteelliset osuudet ruumiissa, koko) sukupuoliominaisuuksien mukaista jaottelua yleensä joko miehiin tai naisiin.

Ulkoisten sukupuolielinten mukaan ihmiset jaotellaan yleensä joko miehiin, naisiin tai sukupuoleltaan määrittelemättömiin. Sisäisten sukupuolielinten mukaan määräytyvä sukupuoli voi niin ikään olla mies, nainen tai määrittelemätön. Ulkoiset ja sisäiset sukupuolielimet voivat toisinaan olla ulkoisesti miestyyppiset, mutta sisäisesti naistyyppiset, tai toisinpäin. Joillakin ihmisillä voi olla molempien sukupuolten sukupuolielimet tai ei selkeästi kumpiakaan.

Kromosomien mukainen sukupuoli jakaa ihmiset yleensä joko miehiin (xy) tai naisiin (xx). On myös joukko kromosomaalisia tiloja, joissa tämä jako ei ole yksiselitteinen. Näitä tiloja pidetään tietyissä tapauksissa sairauksina ja toisissa ainakin lääketieteellisiin korjaustoimenpiteisiin oikeuttavina.

Kaksi pääasiallista ihmisen sukupuolista olemusta ja kokemista määräävää sukupuolihormonia ovat estrogeeni ja testosteroni. Kaikilla ihmisillä sisärauhaset erittävät molempia näitä hormoneja: vain niiden osuudet kunkin yksilön elimistössä vaihtelevat. Yleensä naissukupuolisella estrogeenin tuotanto on testosteronia voimakkaampaa ja miessukupuolisella testosteronin tuotanto on puolestaan vallitsevana.Toisilla ihmisillä sukupuolihormonien vaikutukset eivät elimistön fysiologisten olosuhteiden vuoksi vahvista biologista tai kromosomaalista sukupuolta. Tällöin esim. biologisesti miessukupuoliselle ihmiselle voi hormonien vaikutuksesta kehittyä naissukupuolelle tyypillisiä toissijaisia (esim. rinnat, kuukautiset, rasva- ja lihaskudoksen suhteelliset osuudet ruumissa, parrankasvu, karvoitus jne.) sukupuoliominaisuuksia.

Sosiaalinen sukupuoli ulottuu ihmisen sukupuolikokemuksen psyykkiselle (sukupuoli-identiteetti), sosiaaliselle (sukupuolirooli) ja kulttuuriselle osa-alueelle. Yksinkertaistaen sosiaalinen sukupuoli merkitsee siis sitä, mitä pidämme muissa ja minkä koemme itsessämme miehekkäänä, naisellisena tai muulla tavoin määriteltynä sukupuolisuutena. Sukupuoli-identiteetti on ihmisen minuuden ja persoonallisuuden lähtökohta: ihmisen käsitys omasta sukupuolestaan ja siitä, kuinka tätä ilmentää. Sukupuoliroolit taas merkitsevät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ylläpitämiämme sukupuolityypillisiä käyttäytymismalleja, joilla säätelemme keskinäistä kanssakäymistämme.

Intersukupuolisuus on tila, jossa kromosomaalisten tai hormonaalisten tekijöiden johdosta ihmisen sukupuoli ei ole mies- eikä naistyypillinen tai on näitä molempia yhtä aikaa.

Transsukupuolisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa ihminen kokee olevansa väärässä ruumiissa. Esimerkiksi biologinen mies kokee olevansa nainen ja biologinen nainen mies. Syitä tällaisen tilan syntymiseen ei tunneta. Tämä valtava ristiriita oman kokemuksen ja ruumiin ulkoisten sukupuoliominaisuuksien välillä aiheuttaa suurta ahdistusta, masennusta ja altistaa hoitamattomana itsemurhaan. Transmies tai nainen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan hetero, homo tai biseksuaali.

Kokemus väärässä ruumissa olemisesta tulee monilla tietoisuuteen jo 3-5 v iässä. Lapsuudessa tämä voi ilmetä esim. haluna leikkiä vastakkaiselle sukupuolelle omaisia leikkejä. Tytöillä ”poikaleikkejä” ei pidetä niin outoina kuin pojilla vastaavaa kiinnostusta tyttöjen leikkeihin. Naisen maskuliinisuus on yleisesti hyväksytympää kuin miehen naisellisuus. Murrosikä on transsukupuoliselle usein erittäin vaikeaa aikaa, koska oma ruumis alkaa muotoutua vääjäämättä omasta mielestä vääränlaiseksi. Toiset yrittävät sopeutua tilanteeseen kouluttautumalla biologista sukupuoltaan korostavaan ammattiin, kuten sotilas- tai hoitoalalle. Monet avioituvat ja hankkivat lapsia, toiset taas vetäytyvät biologiselle sukupuolelleen asetettujen odotusten täyttämisestä kokonaan.

Ristiriita biologisen ja sisäisen kokemuksen mukaisesta sukupuolesta tulee ylitsepääsemättömäksi joko nuorella aikuisiällä tai usein vasta aikuisiässä. Tällöin hakeudutaan hoitoon. Transsukupuolisuus on lääketieteellistä hoitoa oikeuttava tila. Näitä korjaustoimenpiteitä kutsutaan sukupuolen korjaustoimenpiteiksi. Sukupuolen korjaukseen kuuluu mm. psykiatrinen-, hormonaalinen-, kirurginen- ja psyko-sosiaalinen hoito. Myös nimi ja henkilötunnus voidaan vaihtaa korjattua sukupuolta vastaavaksi. Sukupuolen korjaushoidon voi toteuttaa asiakkaan toiveiden mukaan eriasteisena esim. ainoastaan hormonaalisena hoitona. Transnaisen sukupuolen korjaaminen miehestä naiseksi (MtF) on 3-4 kertaa yleisempää kuin transmiehen sukupuolen korjaaminen naisesta mieheksi (FtM).

Transgenderiys merkitsee sukupuolikokemusta, jossa ihminen kokee olevansa eri ruumissa, kuin mikä hänen sisäinen sukupuolikokemuksensa on. Transgender voi myös olla ns. kattokäsite kaikelle sellaiselle sukupuolisuudelle, joka pakenee kaikkea kaavamaista sukupuolittamista. Transgender-ihmiset eivät kuitenkaan hakeudu sukupuolenkorjausprosessiin, vaan yleensä päättävät elää sukupuoliolemuksen ja -kokemuksen välisestä erosta huolimatta biologisessa sukupuolessaan. Transgenderiys voi olla myös eräs vaihe matkalla oman sukupuolikokemuksen mukaiseen elämään.

Transvestisuudella tarkoitetaan eläytymistä (esim. pukeutumisen avulla) vastakkaiseen sukupuoleen, kuin mikä ihmisen oma biologinen sukupuoli on. Transvestiitti voi kokea kokonaisvaltaista rauhan, rentoutumisen ja mielihyvän tunnetta esim. pukeutuessaan miehisenä pidettyihin vaatteisiin. Toiset kokevat tarpeelliseksi eläytyä vastakkaiseen sukupuoleen päivittäin, toiset harvemmin. Osa transvestiiteista haluaa olla vastakkaisen sukupuolen roolissa myös muiden ihmisten seurassa, kun toiset taas haluavat eläytyä kokemukseensa yksin. Seksuaalisena kiihottumisena ilmenevä vastakkaiseen sukupuoleen eläytyminen on yleisempää nuorilla ihmisillä. Transvestisuus on ominaisuus, joka voi iän myötä muuntua siten, että siitä tulee seksuaalista kiihottumista kokonaisvaltaisempaa mielihyvään johtavaa eläytymistä. Transvestisuus voi olla myös eräs vaihe matkalla oman sukupuolikokemuksen mukaiseen elämään (ks. Transsukupuolisuus).

Queer käsite viittaa odotetusta, oletetusta ja ”normaalista” poikkeavaan. Sen voi liittää kaikkiin niihin ilmiöihin ja asioihin, joihin sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta sekä seksuaalista suuntautumista merkitseviä määritelmiä ei voi esim. niiden normatiivisuuden, hetero tai sukupuolittavan oletuksen vuoksi luontevasti soveltaa.

Julkaistu: 4.12.2006