Terve.fi

Rokotusohjelma uudistui - Lapsille sama suoja vähemmillä pistoksilla

Rokotusohjelma uudistui - Lapsille sama suoja vähemmillä pistoksilla
Neuvolassa lapsille annettavien pistosten määrä vähenee, kun Suomessa siirryttiin käyttämään uudenaikaisia yhdistelmärokotteita. Myös haittavaikutusten määrän arvioidaan vähenevän. Yleisellä rokotusohjelmalla suojataan suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettävissä olevia tauteja vastaan.
Julkaistu: 3.10.2006

Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Yli 90 prosenttia pikkulapsista saa rokotukset suositusten mukaisesti ja lopuistakin valtaosa saa osittaisen rokotussuojan.

Viidellä pistoksella kattava suoja tauteja vastaan

Uudella yhdistelmärokotteella (DTaP-IPV-Hib) suojataan lapset seuraavia tauteja vastaan:

  • kurkkumätä (difteria)
  • jäykkäkouristus (tetanus)
  • hinkuyskä (pertussis)
  • polio ja
  • Haemophilus influenzae tyyppi b -bakteerin aiheuttamat infektiot (Hib).

Pienten lasten rokotusohjelmassa DTaP-IPV-Hib -yhdistelmärokote annetaan kolme kertaa; kolmen, viiden ja 12 kuukauden iässä. Muissa Pohjoismaissa käytetään samaa aikataulua.

Rokotus tuberkuloosia vastaan (BCG) annetaan edelleen pääsääntöisesti synnytyssairaalassa ja tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan lapset rokotetaan (MPR) 14-18 kk:n ikäisenä ja 6-vuotiaana.

Rokotusohjelma antaa suojan yhdeksää tartuntatautia vastaan. Yhdistelmärokotetta käyttämällä rokotusohjelma voidaan siis toteuttaa aiempaa vähemmillä pistoksilla: kahteen ikävuoteen mennessä viidellä pistoksella saadaan suoja samoja tauteja vastaan kuin aiemmin 12 pistoksella.

Tehosterokotuksia tarvitaan

Neljän vuoden iässä immuniteettia tehostetaan, koska kurkkumätävasta-ainetasot laskevat 3-4 vuodessa ja ilman tehostetta osa lapsista jäisi suojatta. Myös jäykkäkouristus- ja hinkuyskäimmuniteetin tehostaminen on tässä iässä paikallaan. Viides pistos solutonta hinkuyskärokotetta (dtap) annetaan 14-15-vuotiaana.

Hyvään ja pitkään kestävään suojaan kurkkumätää, hinkuyskää ja jäykkäkouristusta vastaan tarvitaan siis viisi rokotuskertaa 15 vuoden ikään mennessä. Sen sijaan Hib -tehosterokotuksia ei enää tarvita kahden ikävuoden jälkeen eikä polioimmuniteetin rutiininomainen tehostaminen ole tarpeen taudin häviämisen myötä.

Yhdistelmärokotteilla vähemmän haittavaikutuksia

Viittä tautia vastaan suunnatut yhdistelmärokotteet ovat olleet käytössä vuodesta 1997 alkaen ja niillä on rokotettu miljoonia lapsia eri puolilla maailmaa. Yhdistelmärokotteella estettävien tautien ilmaantuvuus on erillisrokotteiden aikaan verrattuna pysynyt ennallaan tai edelleen laskenut niissä maissa, joissa yhdistelmärokotteita on käytetty. Yhdistelmärokotteen aikaansaamat vasta-ainetasot ovat joiltakin osin hieman matalampia kuin erillisrokotteilla aikaansaadut, mutta käytännössä tällä ei ole merkitystä.

Yhdistelmärokotteeseen sisältyvät rokotteet ovat tyypiltään samanlaisia kuin aiemmassakin rokotusohjelmassa erillisinä tai pienempinä yhdistelminä annetut rokotteet. Ainoastaan uusi soluton hinkuyskärokote on erilainen. Se sisältää nyt hinkuyskäbakteerin proteiiniantigeeneja aikaisempien kokonaisten tapettujen hinkuyskäbakteerien sijasta. Teholtaan se on yhtä hyvä kuin aiemmin annettu, mutta aiheuttaa vähemmän kuume- ja paikallisreaktioita.

Kliinisissä tutkimuksissa tavallisimpia yhdistelmärokotteiden aiheuttamia haittoja ovat olleet lievä punoitus ja turvotus pistospaikassa ja joskus lievä lämmönnousu. Näitä tavanomaisia haittavaikutuksia oletetaan uudessa rokotusohjelmassa tulevan nykyistä vähemmän, koska rokotuskerrat vähenevät ja käytössä on soluton hinkuyskärokote. Laajassa käytössä havaittuja harvinaisia haittavaikutuksia ovat olleet korkea kuume, allergiset reaktiot, ohimenevä velttous ja huono reagointi sekä kouristuskohtaukset. Näitä samoja haittavaikutuksia on raportoitu myös aiempaan rokotusohjelmaan kuuluneiden rokotteiden antamisen jälkeen.

Yhdistelmärokotteen voi antaa lähes kaikille

DTaP-IPV-Hib -yhdistelmärokote sopii hyvin lähes kaikille. Erittäin harvinaisissa tapauksissa rokoteallergia tai hinkuyskärokotteen vasta-aiheisuus voi estää rokotteen käytön. Tällaisessa tapauksessa Kansanterveyslaitoksen rokoteturvallisuuslääkäri voi suunnitella lapselle yksilöllisen rokotusohjelman saatuaan rokotteen haittavaikutusilmoituksen tai hoitavan lääkärin kirjallisen ilmoituksen asiasta.

Kaikki lapset uuteen rokotusohjelmaan 2005

Kokosolurokotetta (KTL:n Kolmoisrokote, DTwP) oli saatavissa vain vuoden 2004 loppuun asti. Siksi kaikki lapset siirtyivät uuteen rokotusohjelmaan vuoden 2005 alussa. Tätä ennen aloitettuja rokotuksia jatketaan uutta rokotusohjelmaa yksilöllisesti soveltaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa siirtymävaiheen rokotuksista yksityiskohtaiset ohjeet. Kansainväliset tutkimukset ja muiden maiden kokemukset osoittavat, että DTwP:llä aloitettuja rokotuksia voidaan jatkaa solutonta hinkuyskärokotetta sisältävällä yhdistelmällä. Siirtymävaiheen yksilöllinen ohjeistus takaa kaikille lapsille samanlaisen perussuojan riippumatta siitä, missä vaiheessa rokotusohjelmaa he olivat vuoden 2005 alkaessa.

Kommentoi »