Terve.fi

Yleistietoa rintasyövästä

Yleistietoa rintasyövästä
Rintasyöpä yleistyy koko ajan, myös miehillä. Lue lisää rintasyövästä.
Julkaistu: 5.4.2018

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa, ja se näyttää yleistyvän koko ajan. Vuonna 2015 Suomessa todettiin yli 5 000 uutta rintasyöpätapausta. Rintasyöpää esiintyy yleisimmin yli 45-vuotiailla naisilla, tosin sitä esiintyy myös harvinaisesti nuoremmillakin. Myös miehillä voi olla rintasyöpä.

Vaikka uusien rintasyöpien määrä Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana moninkertaistunut, on rintasyöpäkuolleisuudessa ollut vain vähäistä kasvua. Noin yhdeksän kymmenestä rintasyöpään sairastuneesta on elossa kymmenen vuoden kuluttua taudin toteamisesta, johtuen tehokkaista syöpähoidoista ja varhaisessa vaiheessa tehdyistä syöpädiagnooseista. Suosituksen mukaan seulonta (mammografia) tulisi tehdä jokaiselle 50 vuotta täyttäneelle naiselle joka toinen vuosi.

Rintasyövän aiheuttaja

Rintasyöpään sairastumisen vaaratekijät tunnetaan suhteellisen hyvin. Rintasyöpään sairastumisen vaaraa suurentavat:

 • kuukautisten alkaminen nuorella iällä
 • synnyttämättömyys tai ensimmäinen synnytys yli 30-vuotiaana
 • ylipaino
 • ionisoiva säteily
 • runsas alkoholin käyttö
 • pitkäaikainen vaihdevuosien jälkeinen hormonikorvaushoito
 • myöhäinen vaihdevuosi-ikä
 • jos lähisuvussa (äidillä) on ollut rintasyöpää, on myös jälkeläisillä riski sairastua siihen.

Rintasyövän seuranta

Rintasyövän uusiutuminen riippuu taudin levinneisyydestä sekä aggressiivisuudesta. Rintasyöpäpotilaan seuranta kestää vuosia. Alkuvaiheessa seuranta on tiuhempaa, 3–6 kuukauden välein tapahtuvaa. Yleensä seuranta tapahtuu sairaalan poliklinikalla, mutta se voidaan toteuttaa myös terveysasemalla erikoissairaanhoidosta annettujen seurantahjeiden mukaan. Kontrollien yhteydessä tarkastetaan rintojen kunto, otetaan verikokeita sekä keuhkokuvat ja tarvittaessa tehdään mammografia- ja ultraäänitutkimuksia. Parin vuoden seurannan jälkeen kontrollivälit pitenevät 6 kuukauden – 1 vuoden mittaisiksi. Pidemmän (5–10 vuoden) seurannan jälkeen seuranta tapahtuu yleensä terveyskeskuksessa, jossa tilannetta seurataan joko tietty rajallinen aika, esim. 5 vuotta tai sitten pysyvästi, riippuen tapauksesta.

Seurannalla on tarkoitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada mahdollinen taudin uusiutuma tai etäpesäke havaituksi. Riski jäljelle jääneen rinnan syöpään on aina olemassa, joten sitäkin seurataan.

Rintasyövän periytyvyys

Rintasyöpä esiintyy suvuittain. Jos jollain perheen jäsenellä tai suvussa on ollut tautia, myös muilla suvun jäsenillä riski sairastua rintasyöpään on kohonnut. Tarkat tiedot periytymisen mekanismeista ovat vielä kuitenkin jossakin määrin epäselvät, minkä takia tarkkoja riskilukuja on vaikea antaa. Kaikista rintasyöpätapauksista arvellaan noin 5–10 % johtuvan geenien virheistä (eritoten periytyvät BRCA-1 ja BRCA2-geenimutaatiot). Riskihenkilöille ei ole yleisesti hyväksyttyjä suosituksia, mutta seuraavia kriteerejä on hyvä seurata arvioitaessa riskihenkilöitä:

 1. Kolmella tai useammalla keskenään ensimmäisen asteen sukulaisella tai keskenään toisen asteen sukulaisella on rintasyöpä
 2. Kahdella ensimmäisen asteen sukulaisella on todettu rintasyöpä ja ainakin toisella heistä on todettu alle 50-vuotiaana tai rintasyöpä on molemminpuolinen tai toinen sairastuneista on mies.
 3. Ainakin yhdellä ensimmäisen asteen sukulaisella on todettu rintasyöpä nuorella iällä, alle 40 -vuotiaana, tai molemmissa rinnoissa alle 50-vuotiaana.
 4. Suvussa esiintyy rinta- tai munasarjasyöpää kolmella tai useammalla keskenään ensimmäisen asteen sukulaisella tai yhdellä ja samalla henkilöllä.

Rintasyövän yleisyys

Rintasyöpä on yleisin naisten syöpä Suomessa, johon sairastuu noin joka yhdeksäs nainen. Vuonna 2015 Suomessa todettuja tapauksia oli yli 5000. Myös miehillä tavataan rinta syöpää 20-30 tapausta vuosittain.

Rintasyövän ennuste

Ennusteeseen vaikuttavat moninaiset tekijät, tärkeimpänä on ns. stage eli rintasyövän levinneisyysaste. Rintasyövän ennuste on useimmiten hyvä. 10 vuoden kuluttua diagnoosista on elossa 85 % potilaista. Toisaalta myöhäisuusiutumisia todetaan. Rintasyövän ennuste on parantunut jatkuvasti viime vuosikymmenten aikana. Tämän ajatellaan johtuvan varhentuneesta toteamisesta ja liitännäishoitojen tehostumisesta.

Lähteet:

Rintasyöpä, Syöpätaudit, Kustannus Oy Duodecim 2013.

Huovinen R. Rintasyöpä, Lääkärin käsikirja, Kustannus Oy Duodecim 2017.

ICD-10:

C50 Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet

Kommentoi »