Terve.fi

Reuman vaikutus raskauteen ja imetykseen

Reuman vaikutus raskauteen ja imetykseen
Sidekudossairauksissa raskauden ajan ongelmiksi muodostuvat tavallisemmin nivelreuma ja systeeminen lupus erythematosus (SLE). Paradoksaalista on, että raskauden aikana jopa kaksi kolmannesta nivelreumapotilaista voi paremmin raskauden aikana. Tosin noin 90 %:lla oireet tulevat raskauden jälkeen takaisin samanlaisina tai jopa pahempina.
Julkaistu: 7.11.2005

Reumataudit ja raskaus

SLE on aina uhka raskaudelle. Se ei nivelreuman tapaan lienny raskauden aikana vaan yleensä pahenee. Ennuste on huono varsinkin silloin, jos äidillä on todettu fosfolipidivasta-aineita. Tällöin ongelmana on kasvanut tukosriski, joka voi ilmetä usealla tavalla. Tavallisimpia komplikaatioita ovat keskenmenot ja äidin saamat valtimotukokset. Koska tauti on suhteellisen harvinainen (Suomessa noin 1500 potilasta), on hoitojen kehittäminen ollut vaivalloista. Ehkäisynä on kokeiltu mm. hepariinihoitoa raskauden ajan sekä päivittäistä kortisonia. Toisaalta SLE on nuorten naisten tauti ja siten ongelmallinen jos perheen suunnittelu on vasta edessä. Vaikeassa SLE:ssä käytetty syklofosfamidi voi aiheuttaa pysyvän hedelmättömyyden. Tukosriskin takia SLE-potilaitten on syytä valita jokin muu ehkäisymenetelmä kuin yhdistelmäpilleri.

Sjögrenin syndroomaa sairastavia naisia on kertaluokkaa enemmän kuin SLE:tä sairastavia naisia. Vaikka Sjögrenin syndrooma yleensä ilmaantuu oireineen 40. ikävuoden tietämissä, ovat piilevät oireet alkaneet jo vuosia aikaisemmin ja täten tauti koskettaa myös hedelmällisessä iässä olevia naisia. Jos tautiin liittyviä vaikeita komplikaatioita ei ole on myös raskaus mahdollinen eikä lievä tauti aseta estettä ehkäisymenetelmän valinnalle. Raskaus voi joillakin pahentaan limakalvojen kuivumista.

Reumalääkkeet ja raskaus

Solusalpaajien perusominaisuus on nimensä mukaisesti estää solujen jakaantuminen. Solujen jakaantumisella on erittäin tärkeä merkitys sikiön kehityksessä, jossa pienikin häiriintyminen voi johtaa huomattavaan epämuodostumaan. Tämän takia solusalpauslääkityksestä tulisi pidättäytyä raskauden aikana, ellei äidin tilanne sitä erityisesti vaadi. Hoidon aikana ei tule myöskään imettää.

Reuman hoidossa käytettävien solunsalpaajien käyttö suositellaan lopetettavaksi kolmea kuukautta ennen suunniteltua raskautta. Kultayhdisteiden ja penisillaamin käytöstä on vähän kokemuksia raskauden aikana ja ne suositellaan lopetettavaksi heti kun raskaus todetaan. Sen sijaan sulfasalatsiinia ja hydroksiklorokiinia voi selkein indikaatioin käyttää raskauden aikana. Tuoreimpien tutkimuksien mukaan immunosuppressiivisista aineista turvallisinta on käyttää steroideja, atsatiopriinia sekä siklosporiinia. Aineiden pitkäaikaisvaikutuksista ei kuitenkaan ole tietoa.

Uusien biologisten lääkkeitten käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi kokemusta. Suositellaan, että biologinen lääke olisi lopetettava ennen raskausyrityksiä ajanjaksolta, joka vastaa vähintään nelikertaista lääkkeen puoliintumisaikaa. Biologisten lääkkeiden haitallisuudesta sikiölle ei ole näyttöä.

Lääkkeet raskauden aikana eri reuman muodoissa:

Nivelreuma:

Tulehduskipulääkkeet ja paikalliset kortisoni-ruiskeet

Selkärankareuma:

Tulehduskipulääke, tarvittaessa sulfasalatsiini

SLE:

Jatketaan ylläpitoannoksella kortikosteroidiannosta

Reuma ja imetys

Imetyksen suhteen noudatetaan pääsääntöisesti samoja ohjeita kuin raskauden aikana. Reumasairauksia tulisi hoitaa niin, että äidin sairaus pysyy tasapainossa ja oireet kohtuullisesti hallinnassa. Samalla otetaan huomioon lääkkeen turvallisuus imeväiselle.

Kommentoi »