Terve.fi

Radioaktiivinen päästö ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä

Radioaktiivinen päästö ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä
Jos täytyy suojautua ulkoiselta säteilyltä, kannattaa muistaa ASE eli aika, suoja ja etäisyys. On pyrittävä minimoimaan altistumisaika säteilylle, suojauduttava säteilylähteen tyypin edellyttämällä tavalla ja pyrittävä mahdollisimman kauas säteilyn lähteestä.
Julkaistu 2.5.2011

Ydinvoimalan reaktorin vakava vaurioituminen voi johtaa suuriin radioaktiivisiin ympäristöpäästöihin.

Säteilyn voimakkuus on suurinta tapahtumapaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Kuitenkin vakavassakin onnettomuudessa kauempana kuin 20-30 kilometriä voimalaitoksesta riittää toimenpiteiksi suojautuminen sisätiloihin ja joditabletin ottaminen.

Onnettomuuden yhteydessä ilmaan voi vapautua radioaktiivisia kaasuja ja hiukkasia, jotka muodostavat radioaktiivisen pilven. Vallitsevat tuuliolosuhteet ohjaavat pilven kulkusuuntaa ja -nopeutta. Pilvestä laskeutuu radioaktiivisia hiukkasia maahan ja kaikille pinnoille. Laskeumaa voi kertyä myös radioaktiivisen sateen mukana. Pilvi aiheuttaa suoran säteilyvaaran ulkona oltaessa, lisäksi sen sisältämien hiukkasten hengittäminen lisää altistusta. Radioaktiivisia aineita voi kulkeutua elimistöön myös ravintoketjun kautta.

Säteilyvaaran uhatessa annetaan yleinen vaaramerkki tai muu kehotus suojautua sisätiloihin. Silloin on pyrittävä minimoimaan altistumisaika suoralle säteilylle eli mentävä mahdollisimman nopeasti sisätiloihin. Ovien ja ikkunoiden sulkemisen lisäksi on pysäytettävä ilmastointi ja tukittava ilmanvaihtoaukot, hormit ja muut aukot. On myös vältettävä oleskelua suurten ikkunoiden lähellä. Viranomaiset antavat lisäohjeita radiossa ja televisiossa. Puhelimen käyttöä on vältettävä, jotta linjat eivät tukkeutuisi.

 

Toimintaohjeet, kun säteilyvaara uhkaa:

  • Mene sisätiloihin sekä sulje ovet, ikkunat ja ilmastointiaukot

  • Varaa ruokaa ja juomaa tiiviisiin astioihin

  • Kuuntele radiosta viranomaisten ohjeita

  • Joditablettia ei pidä käyttää ilman viranomaisten kehotusta

  • Vältä puhelimen käyttöä

Joditabletti

Ydinvoimalaonnettomuuden yhteydessä hengitysilmaan voi päästä radioaktiivista jodia. Elimistöön joutunut jodi kulkeutuu keuhkoihin ja kertyy lopulta kilpirauhaseen. Siellä radioaktiivinen säteily voi aiheuttaa kasvaimia tai vajaatoimintaa. Radioaktiivisen jodin kertymistä kilpirauhaseen voidaan vähentää ottamalla joditabletti oikeaan aikaan. Tabletti suojaa parhaiten, kun se otetaan 1-6 tuntia ennen säteilypilvelle altistumista. Se ei anna suojaa muita radioaktiivisia aineita vastaan. Tabletti otetaan vain, jos viranomaiset niin kehottavat. Tablettia ei pidä käyttää, jos on yliherkkä jodille tai jos on jokin kilpirauhasen toimintahäiriö tai sairaus.  Yli 40-vuotiaille tabletin merkitys on vähäinen.

Viranomaiset tiedottavat ja antavat toimintaohjeita

Onnettomuustilanteessa on vältettävä hengittämästä radioaktiivisia aineita tai niiden saamista elimistöön ravinnon kautta. Siksi elintarvikkeet ja juomavesi on pakattava tiiviisti radioaktiiviselta pölyltä suojaamiseksi. Pidemmällä aikavälillä laskeuma voi aiheuttaa käyttörajoituksia tietyille elintarvikkeille, kuten maito, marjat, sienet, kala ja riista.

Ulkona liikkumista on vältettävä, mutta pakottavasta tilanteessa sitä varten on suojauduttava huolellisesti tiiviillä, ihon peittävillä varusteilla. On myös käytettävä hengityssuojainta tai peitettävä suu kankaalla tai paperilla. Sisälle tultaessa käytetyt varusteet täytyy riisua eteisessä ja huuhdella. On myös itse peseydyttävä huolellisesti.

Kun radioaktiivinen pilvi on kulkenut ohi, ilmassa ei ole enää radioaktiivisia aineita. Sisätilat on tuuletettava hyvin ja puhdistettava pinnoille kertynyt laskeumapöly. Suojatoimenpiteistä huolimatta pölyä pääsee hieman sisään. Myös ulkona kaikilla pinnoilla on radioaktiivista laskeumaa. Viranomaiset antavat ohjeita mahdollisten puhdistustoimenpiteiden varalta.

Lue myös nämä artikkelit säteilystä

Kommentoi »