Terve.fi

Psykopaatin tunnistaa näistä merkeistä

Psykopaatin tunnistaa näistä merkeistä
Julkaistu: 11.11.2011

Livesciencen uutisen mukaan tutkijaryhmä haastatteli 52 tuomittua murhaajaa, joista 14 oli luokiteltu psykopaateiksi. Murhamiehiä pyydettiin kertaamaan rikoksensa mahdollisimman tarkasti. Tämän jälkeen Cornell Universityn tutkijat ajoivat keskustelut useiden tietokoneohjelmien läpi ja analysoivat ne.

Selvisi, että psykopaateilta puuttuivat tunteet, he puhuivat asioista syy-seuraussuhtein ja keskittyivät perustarpeista (ruoka, juoma, raha jne.) puhumiseen.

Kaikki me pystymme osittain säätelemään sanavarastomme käyttöä: varsinkin substantiivien ja verbien valinta onnistuu usein lennosta eli kummempia miettimättä. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että varsinkin englannin kielessä esimerkiksi ”to” ja ”the” -sanojen käyttö sekä puheen painotukset ovat automaattisia. Sen pohjalta pystytään muiden huomioiden avulla tunnistamaan myös psykopaatit.

Tutkimuksessa psykopaattien puheesta erottui muutamia, muiden murhamiesten puheista poikkeavia kaavoja. Psykopaatit käyttivät huomattavasti enemmän menneitä aikamuotoja tapahtuneen kuvailussa, mikä paljastaa yleensä kiintymyksen ja tunnesiteen tapahtuneeseen. He myös sijoittivat puheeseensa tietoisesti täytesanoja ”uh” ja ”umm” (mmm, öö) saadakseen kertomuksensa kuulostamaan inhimillisemmältä. Lisäksi he käyttivät huomattavasti enemmän konjuktioita koska ja jotta selittäessään tapahtuneita asioita loogisina syy-seuraussuhteina.

Tutkijoiden mukaan psykopaatit näkevät maailman instrumenttina, joka on heidän käytössään heitä varten. Sen vuoksi he eivät yleensä puhu uskonnosta tai henkevistä asioista käydessään läpi hirmutekojaan.

Lue lisää:

1 kommentti