Terve.fi

Onko lapsesi lahjakas? Nämä merkit kertovat sen

Onko lapsesi lahjakas? Nämä merkit kertovat sen
Monien vanhempien mielestä heidän lapsensa jokainen ilmoille päästetty sana tai paperille piirretty koukero on merkki lahjakkuudesta. Yleensä useimpien lasten lahjakkuus havaitaan vastan virallisen koulun alettua, mutta on olemassa myös joitakin merkkejä lahjakkuudesta varhaisessa vaiheessa.
Julkaistu 6.4.2011

Merkkejä leikki-ikäisen lahjakkuudesta

Sinun 2—4-vuotias lapsesi saattaa olla lahjakas, jos

• hänellä on erityinen taito, kuten taiteellinen kyky tai kyky ymmärtää numeroita ikäiselleen poikkeuksellisella tavalla.• hän saavuttaa kehitykselliset merkkipaalut paljon ennen ikätovereitaan.• hänen kielensä on hyvin kehittynyt. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi hyvin laajaa sanavarastoa tai kykyä puhua lausein paljon ennen muita hänen ikäisiään lapsia.• hän on jatkuvasti utelias, eikä koskaan lakkaa kyselemästä.• hän on epätavallisen aktiivinen, mutta ei kuitenkaan yliaktiivinen. Yliaktiivisilla lapsilla on yleensä lyhytaikainen huomiokyky, mutta lahjakkaat lapset voivat keskittyä yhteen asiaan pitkiä aikoja ja olla siitä hyvin kiinnostuneita.• hänellä on eloisa mielikuvitus. Lahjakkaat lapset luovat yleensä suuren ja monimutkaisen mielikuvitusystävien verkoston, joiden kanssa he viettävät paljon aikaa.• hänen on helppo painaa asioita mieleensä ja muistaa vaikeaselkoista informaatiota, jonka hän on oppinut televisiosta, elokuvista tai kirjoista.

Muita lahjakkuuden merkkejä voi olla hiukan vaikeampi havaita. Esimerkiksi lapsen saavuttaessa 3—4 vuoden iän, jotkut lahjakkaat lapset alkavat huomata olevansa ”erilaisia” kuin muut ikätoverinsa. Tämä voi tehdä heistä eristäytyneitä ja vetäytyviä, ja lisäksi helppoja kiusaamisen kohteita.

He saattavat alkaa tuntea voimakasta turhautumisen tunnetta, koska he kykenevät ajattelemaan nopeammin kuin pystyvät ilmaisemaan itseään, sanallisesti tai fyysisesti. Jos lapsesi vaikuttaa epätavallisen vihaiselta tai turhautuneelta, kannattaa ottaa yhteys mielenterveysalan ammattilaiseen.

Lahjakkuuden testaaminen

Vaikka haluaisitkin ehkä tietää, onko leikki-ikäisesi lahjakas, useimpia lapsia ei tarvitse testate lahjakkuuden varalta ennen ala-asteelle siirtymistä. Mielenterveysalan ammattilaisen konsultointia kannattaa kuitenkin harkita, jos leikki-ikäinen kyllästyy helposti esimerkiksi esikoulussa, tai havaitset hänessä merkkejä emotionaalisista tai sosiaalisista ongelmista.

Jos lapsesi käy esikoulua, keskustele opettajan tai koulun johtajan kanssa ottaaksesi selvää, työskenteleekö koululla ketään ammattilaista, joka osaa toimia lahjakkaan lapsen kanssa. Jos lapsesi ei ole vielä koulussa, tai koulu ei pysty vastaamaan tarpeisiinne, voit pyytää lääkäriltänne lähetteen lapsipsykologille, joka suorittaa lahjakkuustestit.

Jopa 3-vuotiaille lapsille voidaan tehä älykkyystesti, mutta asiantuntijat uskovat, että ennen viidettä ikävuotta tehdyt älykkyystestit ovat epävarmoja. Tämä tarkoittaa sitä, että testattaessa uudestaan lapsen pisteet saattavat heilahdella merkittävästi, kunnes hän täyttää viisi. Vuosia sitten lapsia, joiden älykkyysosamäärä oli yli 130, pidettiin lahjakkaina (keskitason älykkyys on 85-115). Nykyään älykkyysosamäärä on yksi tekijä monien joukossa, jotka arvioidaan, ennen kuin lapsi tunnistetaan lahjakkaaksi. Monesti vanhempia ja opettajia pyydetään kirjoittamaan heidän käsityksensä ja vaikutelmansa lapsesta, ja nämä subjektiiviset arvioinnit otetaan huomioon testitulosten ohella.

Jos lahjakkuus on vaikea todeta

Saatat yllättyä kuullessasi, että lapsesi voi olla lahjakas, mutta samaan aikaan hänellä voi olla myös oppimisvaikeuksia. Useimmissa tapauksissa vaikeudet kyllä tunnistetaan, mutta lahjakkuutta ei. Monesti myös etnisistä vähemmistöistä ja vähäosaisista lähtökohdista olevien lasten, sekä niiden, joiden äidinkieli on jokin muu kuin koulussa käytettävä, lahjakkuus jää huomaamatta. Jos lapsesi kuuluu johonkin edellä mainituista kategorioista, on parasta etsiä psykologi, joka on ymmärtäväinen näitä ongelmia kohtaan. On myös tärkeää pyytää lapsen opettajaa tarkkailemaan häntä ja etsimään kykyjä, joita perinteiset testit eivät välttämättä havaitse.

Kommentoi »